(Lider w energetyce i projektowaniu przestrzennym) to amerykański program certyfikacyjny zorientowany na ekologię, który ma na celu zmniejszenie wpływu prac budowlanych i działania budynku na środowisko. Wszystkie bezrozpuszczalnikowe produkty Kiilto z działu budowlanego spełniają wymagania certyfikatu LEED.