Kiilto PrimerOne
Szybkoschnący grunt

Grunt zwiększający przylepność membran hydroizolacyjnych Kiilto do wypoziomowanych podłoży betonowych lub z płyt w pomieszczeniach wilgotnych. Gwarantuje odpowiedniość podłoża do użytkowania w pomieszczeniu wilgotnym. Produkt na bazie wody.

Cechy produktu

  • szybkoschnący
  • na bazie wody
  • odpowiedni także do stosowania z masami poziomującymi

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Szybkoschnący grunt do membran hydroizolacyjnych. Może być także używany z masami poziomującymi Kiilto po rozcieńczeniu.

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1

Kolory

żółty

Mrozoodporność

Zamarza

Pokrycie

Bez rozcieńczenia ok. 8 m²/l

Proporcja mieszania

Pod membrany hydroizolacyjne stosować grunt w stanie nierozcieńczonym lub rozcieńczać 1:1. Rozcieńczanie wydłuża proces schnięcia.
Pod masy poziomujące Kiilto stosować grunt rozcieńczony w stosunku 1:4 (1 część gruntu na 4 części wody).

Przechowywanie

W oryginalnie, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej +1°C przez 1 rok.

Szybkość utwardzania

30 min (w zależności od panujących warunków)

Temperatura nakładania

+10–25°C

Wielkości opakowania

1 l, 3 l i 10 l

pH

ok. 8

Sposób użycia

Usunąć z podłoża zaschnięte mleczko cementowe, pokrycia powierzchni, pył ze szlifowania, luźny materiał i smar. W razie potrzeby zeszlifować lub wycyklinować maszynowo. Przed nałożeniem grunt dobrze wymieszać. Nałożyć grunt na powierzchnię jako cienką, równą warstwę, np. pędzlem, wałkiem lub szpachelką. Mocno wetrzeć. Warstwa gruntu musi wyschnąć, aby można było na nią nałożyć membranę. Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z opisem procedury hydroizolacji Kiilto.

W przypadku stosowania gruntu pod masy poziomujące Kiilto należy rozcieńczyć go wodą w stosunku 1:4 (1 część gruntu na 4 części wody). Wygładzone podłoża lub podłoża betonowe mogą być wyrównywane natychmiast po zagruntowaniu. Podłoża z płyt budowlanych, podłoża niechłonne lub pokryte starym klejem pozostawić do wyschnięcia przed wylaniem masy poziomującej. Panujące warunki mogą w istotny sposób wpływać na czas schnięcia. Wyrównanie należy wykonać najpóźniej w ciągu 24 godzin od zagruntowania.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za wynik końcowy. Warunkiem prawidłowego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli są dostępne.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.