Kiilto Pro Akva Contact
Wodorozcieńczalny klej kontaktowy

Bezrozpuszczalnikowy klej kontaktowy na bazie wody przeznaczony do klejenia wykładzin podłogowych i ściennych materiałów wykończeniowych, różnego rodzaju profili i listew, pianki z tworzywa sztucznego, laminatów, kartonu, skóry i tkanin. Zastępuje wycofany produkt Kiilto Maitoliima.

Cechy produktu

  • klej kontaktowy
  • na bazie wody
  • silne wiązanie
  • wydajność 3-4 m²/ (dwustronna aplikacja)
  • bezrozpuszczalnikowy

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiilto Akva Contact to klej kontaktowy na bazie wody przeznaczony do klejenia wykładzin podłogowych i ściennych materiałów wykończeniowych, różnego rodzaju profili i listew, pianki z tworzywa sztucznego, laminatów, kartonu, skóry i tkanin.

Wielkość opakowania Kod EAN
1 l 6411511729016
3 l 6411511729030
Czas zachowania właściwości roboczych

2–4 h

Gęstość / ciężar właściwy

0,94 kg/dm³

Pokrycie

3–4 m²/l (obie powierzchnie)

Przechowywanie

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 20°C przez 12 miesięcy.

Suchy w dotyku

W temperaturze pokojowej ok. 30 min. Czas schnięcia zależy od użytych materiałów, ilości kleju i panujących warunków.

Temperatura nakładania

Najniższa 15°C

Typ kleju

Lateks z gumy polichloroprenowej

Wielkości opakowania

1/3 l, 3 l

Wilgotność podkładu podłogowego

Przed rozpoczęciem rozprowadzania kleju upewnij się, że wilgotność podłoża betonowego nie przekracza 85%.

Sposób użycia

Nanieś klej na suche, twarde, równe i czyste powierzchnie. Nanieś klej na obie powierzchnie styku za pomocą pędzla lub gładkiej szpachli i poczekaj, aż klej będzie suchy w dotyku. Dociśnij silnie elementy: ze względu na bardzo wysoką przyczepność początkową kleju przed dociśnięciem elementów należy je prawidłowo ustawić. Połączenie jest gotowe, jednakże maksymalną wytrzymałość osiągnie po kilku dniach.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
LEED
Znak pochodzenia