Kiilto Sisänurkkavahvike

Prefabrykowana formatka narożna Kiilto Sisänurkkavahvike do uszczelnień narożników – wklęsła, do stosowania wraz z produktami wodoszczelnymi Kiilto.

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Prefabrykowana formatka do uszczelnień narożników – wklęsła, do stosowania wraz z membranami wodoodpornymi nanoszonymi wałkiem.
Do stosowania jako element systemu hydroizolacyjnego KeraSafe.

Wielkość opakowania Kod EAN
Kiilto Sisänurkkavahvike 120 x 90 mm 6411513682999
Grubość warstwy

ok. 0,35 mm

Przechowywanie

W oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez 2 rok.

Typ kleju

Folia PE
Włóknina PP

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
LEED