Kiilto Grip
Klej mocujący do wykładzin

Lepki klej do wszystkich rodzajów zdejmowanych wykładzin podłogowych. Krótki czas wiązania, tworzy trwale kleistą powierzchnię. W razie potrzeby można zdjąć pokrycie podłogi. Klej się łatwo zmywa.

Cechy produktu

  • krótki czas wiązania
  • trwale kleista powierzchnia - klej "wiecznie żywy"
  • nakładanie za pomocą wałka lub szpachli
  • bardzo ekonomiczny 6–12 m²/l

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kleje wiążące się ze wszystkimi rodzajami zdejmowanych wykładzin podłogowych i płytek winylowych itp. zdejmowanych płytek do suchych pomieszczeń. Zgodny z normą emisji M1 dla materiałów budowlanych.

Wymiar zęba pacy
Wymiar zęba pacy
Wielkość opakowania Kod EAN
10 l 6411511008104
Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,2 kg/l

Mrozoodporność

zamarza

Pokrycie

6–12 m²/l

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez rok. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Temperatura nakładania

18–25°C

Typ kleju

Kopolimer akrylowy

Wielkości opakowania

10 l

Wilgotność podkładu podłogowego

beton: maks. 3,5% wag.w lub wilg. względna 85%

Sposób użycia

Do równego, suchego i niezapylonego podłoża pokrytego masą wyrównującą, z płyty budowlanej lub na wykończone podłogi. Przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że istniejące już podłogi są prawidłowo związane z podłożem oraz że z powierzchni zostały usunięte wszystkie resztki wosku i nadaje się ona do klejenia. Zalecamy wygładzenie podłoża z betonu podkładem wyrównującym niskoalkalicznym, co zmniejszy ryzyko uszkodzeń okrycia podłogi lub kleju na skutek nadmiaru alkalicznej wilgoci.

Nanieść Kiilto Grip na powierzchnię przy użyciu odpowiedniego narzędzia. W przypadku używania wałka klej Kiilto Grip można rozcieńczyć wodą maksymalnie do 20% wagowych. Lepkość powierzchni klejowej zależy od porowatości podłoża i ilości użytego kleju. Pozostawić do wyschnięcia, do momentu powstania kleistej powierzchni i nałożyć pokrycie zgodnie z instrukcjami producenta. Pokrycia podłogowe są montowane normalnie, ale powierzchnia kleju musi być lepka przed ułożeniem pokrycia. Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi właściwej ilość kleju opracowanymi przez producenta wykładziny podłogowej.

Kiilto Grip można zmyć, rozprowadzając po kleju alkaliczny detergent, np. rozcieńczony wodą roztwór Kiilto Maalarinpesu (1 część Maalarinpesu i 5 części wody). Gdy roztwór zacznie działać, usunąć zmiękczony klej ręcznie lub maszynowo i spłukać powierzchnię czystą wodą. Powierzchnie porowate, takie jak masa wyrównująca lub płyta budowlana, mogą zostać uszkodzone podczas czyszczenia. Podczas zmywania Kiilto Grip ze starego pokrycia, upewnić się, że powierzchnia jest odporna na działanie detergentów alkalicznych.

Porowate podłoża można zagruntować rozcieńczonym gruntem Kiilto Start Primer (1 część Start Primer i 4 części wody).

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Skorzystać z karty charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
LEED
Znak pochodzenia
The Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym Łabędziem