Kiilto Pro Speed
Masa klejąco-uszczelniająca

Elastyczny uszczelniacz klejący o bardzo szybkim wiązaniu Idealny np. do montażu sedesów oraz przyklejania lekkich ścianek działowych do otaczających konstrukcji betonowych. Może być również stosowany jako uszczelniacz akustyczny. Do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Cechy produktu

  • Szybkowiążący, elastyczny, używany jako uszczelniacz akustyczny
  • Błyskawiczny wzrost wytrzymałości po 15 minutach
  • Do klejenia i uszczelniania
  • Zużycie przy spoinie około 5 x 5 mm., ok. 12 m/wkład
  • Do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Elastyczny uszczelniacz klejący o bardzo szybkim wiązaniu Wytrzymałość wiązania rozwija się znacznie szybciej niż w przypadku typowych 1-składnikowych uszczelniaczy klejących. Szybki wzrost wytrzymałości wymaga przenikania wilgoci z powietrza do wiązania, np. przez materiały porowate, takie jak drewno, beton, masa wyrównująca, płytki nieszkliwione itp. lub spoina musi być zwilżona wodą.
Idealny np. do montażu sedesów oraz przyklejania lekkich ścianek działowych do otaczających konstrukcji betonowych. Może być stosowany jako uszczelniacz akustyczny, np. w przepustach rur i kabli lekkich ścian działowych. Pomiary izolacji akustycznej przeprowadzono zgodnie z normą ISO 10140 - 2:2010. Do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. Produkt Kiilto Pro Speed ma doskonałą przyczepność do powierzchni mineralnych, betonu, większości metali, drewna, szkła oraz powierzchni glazurowanych, epoksydowych i poliestrowych. Zawsze, gdy stosowane są tworzywa sztuczne oraz guma należy przeprowadzić próby przyczepności. Doskonała przyczepność do większości materiałów, w większości nie wymagają przygotowania powierzchni. Elastyczny, ale zarazem tworzy mocne wiązanie. Nie zawiera izocyjanianów, PVC lub rozpuszczalników. Prawie bezzapachowy. Dobra odporność na działanie środków chemicznych (słabe roztwory). Doskonała odporność na warunki atmosferyczne oraz promienie UV. Prawie niekurczliwy. Dobrze pokrywa się większością farb (zawsze należy przeprowadzić testy próbne).

Czas powstawania błony

5 min (23°C, wilg. względna 50%)

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,55 kg/dm³

Kolory

białawy

Lepkość

3 mln mPas (BrookField H-Path T-F/2,5 +20°C)

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

-40–+90°C

Przechowywanie

Szczelnie zamknięte, nieotwierane opakowanie w temperaturze od 10 do 25°C przez 12 miesięcy.

Twardość

Shore A 60

Utwardzanie przez

3 mm/d, około 10 mm/7 d (23°C/wilg. względna 50%)

Warunki robocze

+1–+40°C

Wielkości opakowania

Wkład 290 ml

Wydłużenie przy zerwaniu

160% (DIN 53504)

Wytrzymałość na rozciąganie

2,3 N/mm² (DIN 53504)

Wytrzymałość na ścinanie

- SS/SS 3,5 N/mm²

Sposób użycia

Umieść kartusz w pistolecie i włóż końcówkę wytłaczarki. Odetnij i ukształtuj końcówkę dyszy, aby zapewnić odpowiednią szerokość i kształt spoiny. Nałóż produkt ręcznie lub pistoletem pneumatycznym i w razie potrzeby wygładź za pomocą pacy.
W przypadku klejenia ram drewnianych i metalowych należy sprawdzić, czy powierzchnie i materiały są proste, czyste i mocne. Nałóż wystarczającą ilość kleju, aby zapewnić mocne wiązanie.
W przypadku montażu sedesu za pomocą cienkiej warstwy kleju wytrzymałość wiązania można osiągnąć w ciągu 15 minut. Proces wiązania można przyspieszyć, spryskując go cienką warstwą wody.
W przypadku stosowania jako uszczelniacza akustycznego powierzchnia może być wykończona na świeżo za pomocą zwilżonego narzędzia.
Gdy klejone są większe jednorodne powierzchnie lub występują bardzo suche warunki, sugerujemy zwilżenie rozpyloną wodą (ok. 5–10 g/m²). Zamykaj dokładnie opakowanie po każdym użyciu. Nieutwardzony klej może zostać usunięty za pomocą ksylenu lub acetonu. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu są oparte na naszych badaniach i wiedzy praktycznej. Dane techniczne dotyczą pracy w warunkach znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na efekt końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do planowanego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
LEED
Znak pochodzenia
The Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym Łabędziem