Kiilto Pro Floor Tile grout
Zaprawa do fug podłogowych

Szybkoschnąca zaprawa do podłogowych płytek klinkierowych i kamiennych. Także do zastosowań zewnętrznych. Szerokość fugi 2–12 mm. Spoiwo cementowe.

Cechy produktu

  • Łatwa w nakładaniu i szybko zmywalna specjalna zaprawa do fugowania płytek podłogowych
  • Dobra odporność na ścieranie, szerokość spoiny 2–12 mm
  • Nadaje się do podłogowych płytek klinkierowych i kamiennych w pomieszczeniach i na zewnątrz
  • Spoiwo cementowe, 7 kolorów
  • Wydajność 0,5–1,5 kg/m² zależnie od wielkości płytki i spoiny

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiilto Lattiasaumalaasti to szybkoschnąca zaprawa do fugowania podłogowych płytek klinkierowych i kamiennych spełniająca wymagania normy emisji M1. Do użytku profesjonalnego. Kiilto Lattiasaumalaasti nadaje się do spoin o szerokości 2–12 mm i głębokości co najmniej 3 mm. Fugowanie można wykonać od 5 h do 3 dni po ułożeniu płytek (zależnie od kleju, podłoża i panujących warunków).

Wielkość opakowania Kolor Kod EAN
3 kg 238 szarobrązowy 6411513169032
10 kg 238 szarobrązowy 6411513169100
3 kg 240 szary 6411513175033
10 kg 240 szary 6411513175101
20 kg 240 szary 6411513175200
3 kg 241 szary średni 6411513170038
10 kg 241 szary średni 6411513170106
20 kg 241 szary średni 6411513170205
3 kg 243 szary jasny 6411513171035
10 kg 243 szary jasny 6411513171103
20 kg 243 szary jasny 6411513171202
3 kg 244 szary ciemny 6411513173039
10 kg 244 szary ciemny 6411513173107
20 kg 244 szary ciemny 6411513173206
3 kg 248 grafitowy 6411513174036
10 kg 248 grafitowy 6411513174104
20 kg 248 grafitowy 6411513174203
3 kg 250 czarny 6411513176030
10 kg 250 czarny 6411513176108
20 kg 250 czarny 6411513176207
Czas zachowania właściwości roboczych

ok. 20–30 min Po dolaniu wody

Kolory

7 kolorów

Kurczenie

≤ 3 mm/m

Maks. wielkość cząsteczki

0,3 mm

Mrozoodporność

Wytrzymałość na ściskanie ≥ 15 MPa i wytrzymałość na zginanie ≥ 2,5 MPa (EN 13888) po cyklach zamarzania i rozmarzania

Nasiąkliwość

<2 g/30 min, <5 g/240 min (EN 13888)

Pokrycie

typowo 0,5–1,5 kg/m² zależnie od wielkości płytki i spoiny

Proporcja mieszania

10 części wagowych zaprawy w proszku / 2,3–2,5 części wagowych czystej wody

Przechowywanie

Dozwolone przechowywanie w szczelnie zamkniętym oryginalnym worku w suchym miejscu przez maks. 9 miesięcy, w wiadrze z tworzywa sztucznego maks. 15 miesięcy od daty produkcji.

Siła wiązania

> 2,5 MPa (EN 13888)

Temperatura nakładania

Optymalna temperatura nakładania: 18–20°C,
najniższa temperatura nakładania: 5°C

Trwałość

≤ 1000 mm3 (EN 13888)

Typ kleju

Spoiwa: polimerowe i cementowe, kruszywo: wapień i piasek kwarcowy

Wielkości opakowania

Wiadra z tworzywa sztucznego 3 kg i 10 kg, worek 20 kg

Wielkość spoiny

Szerokość spoiny 2–12 mm i głębokość co najmniej 3 mm

Wytrzymałość na ściskanie

> 15 MPa (EN 13888)

Sposób użycia

Mieszanie: wlewać stopniowo zaprawę Kiilto Lattiasaumalaasti do zimnej czystej wody, mieszając mieszadłem elektrycznym. Poczekać 1–2 minuty na rozpuszczenie w wodzie i ponownie wymieszać. Mieszanina musi zostać zużyta w ciągu 20–30 minut. Fugowanie: rozprowadzić zaprawę gumową pacą ukośnie po fugach, wypełniając je i silnie dociskając z zaprawą. Poczekać, aż zaprawa wyschnie na tyle, że przestanie lepić się do palców (zazwyczaj 15–30 min), a następnie wyczyścić wilgotną gąbką. Czas schnięcia zależy od płytki, podłoża, wymiarów spoiny i panujących warunków. Zbyt wczesne czyszczenie lub nadmiar wody może spowodować odbarwienie fug. Regularnie wylewaj brudną wodę po myciu i wymieniaj ją na czystą wodę, aby uzyskać bardziej równe fugi i zminimalizować ilość osadu wapiennego. Gdy zaprawa wyschnie, oczyść powierzchnie suchą szmatką lub pakułami. Przez pierwsze 24 godziny od 1 do 3 razy zwilżyć spoiny czystą wodą (np. spryskując je), aby nabrały dostatecznej mocy. Narożniki i przepusty uszczelnić preparatem Kiilto Saniteettisilikoni. Uwaga! Płytki nieszkliwione dobrze jest zwilżyć przed fugowaniem. W przypadku montażu porowatych płytek należy wcześniej przeprowadzić próbę, aby sprawdzić, czy zaprawa zmywa się z powierzchni płytek. Unikać kolorów znacznie różniących się od koloru płytek. W przypadku fugowania steatytu lub innych porowatych materiałów ściśle przestrzegaj instrukcji producenta płytek. Nie nadaje się do miejsc stale zanurzonych w wodzie (np. basenu).

Additional image Kiilto Pro Floor Tile grout
Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
CG2
LEED
Znak pochodzenia
The Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym Łabędziem