Kiilto M1000 ECO
Klej do wykładzin podłogowych i ściennych

Wodny, bezrozpuszczalnikowy klej dyspersyjny do mocowania wykładzin PCV, linoleum i wykładzin tekstylnych. Nadaje się również do mocowania tkaniny hydroizolacyjnej Kiilto KeraSafe+, płyt dźwiękochłonnych Kiilto dB Stop i okładzin ściennych z tworzyw sztucznych o grubości powyżej 0,6 mm. Nadaje się również z ogrzewaniem podłogowym. Klasyfikacja IMO.

Cechy produktu

  • łatwo rozprowadzający się klej do wykładzin podłogowych i ściennych,
  • mocne wiązanie klejowe, nadaje się m.in. do wykładziny PCV, linoleum i wykładzin tekstylnych,
  • nadaje się również do stosowania w wilgotnych pomieszczeniach wewnętrznych,
  • wydajność 4–6 m²/l,
  • nie zawiera związków APEO, 2-etyloheksanolu, ftalanów, plastyfikatorów ani rozpuszczalników

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Wodny, dyspersyjny klej akrylowy do montażu wykładzin i płytek winylowych, linoleum, wykładzin z podłożem piankowym i gumowym oraz grubych, (ponad 0,6 mm) winylowych pokryć ściennych na podłożach gładkich i porowatych, w warunkach wilgotnych i suchych. Nadaje się w przypadku ogrzewania podłogowego i do klejenia folii Kiilto KeraSafe. Zgodny z normą emisji M1 dla materiałów budowlanych.

Wymiar zęba pacy
Wymiar zęba pacy
Wielkość opakowania Kod EAN
1 l 6411511011012
3 l 6411511011036
10 l 6411511011104
15 l 6411511011159
Czas zachowania właściwości roboczych

klejenie na mokro: 0–20 min
późne klejenie na mokro: 10–30 min
czas zachowania przylepności: 30-60 min

Gęstość / ciężar właściwy

1,1 kg/l

Mrozoodporność

zamarza

Pokrycie

4–6 m²/l

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez 18 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Temperatura nakładania

18–25°C

Typ kleju

Poliakrylany

Wielkości opakowania

1 l, 3 l, 10 l, 15 l

Wilgotność podkładu podłogowego

beton: maks. wilgotność względna 85%
drewno: 8–12%

Sposób użycia

Podłoże musi być suche, zwarte i gładkie, wolne od pyłu i tłuszczu. Zalecamy wygładzenie podłoża z betonu podkładem wyrównującym niskoalkalicznym, co zmniejszy ryzyko uszkodzeń okrycia podłogi lub kleju na skutek nadmiaru alkalicznej wilgoci. Szorstkie i nierówne powierzchnie mogą być wyrównane odpowiednią masą wyrównującą Killto. Łączenia w płytach podłogowych muszą być wyrównane. Przy montażu pokryć na podłogach z płyt budowlanych należy stosować się do instrukcji producenta.

W razie potrzeby wymieszać klej przed użyciem. Klej nanosić stalową pacą o gęstym uzębieniu lub wałkiem. Stosować metodę klejenia na mokro. Przycisnąć natychmiast pokrycie podłogi do podłoża i dokładnie dopasować, pocierając. Jeśli pokrycie jest sztywne lub ma być zagięte, przed jego przyciśnięciem do podłoża należy pozwolić, aby przez 10–20 min do kleju przenikało powietrze. W przypadku montażu szczelnego pokrycia na niechłonnych podłożach wydłużyć ten czas do 60 minut przed dociśnięciem pokrycia podłoża. Alternatywnie pokrycie można przycisnąć do kleju i odkleić i pozwolić, aby przez 20–30 minut do kleju przenikało powietrze. Następnie dokładnie dopasować do podłoża. Resztki świeżego kleju usunąć przy użyciu wody. Resztki wyschniętego kleju można usunąć za pomocą silnie alkalicznego środka czyszczącego lub ksylenu. Postępować również zgodnie z instrukcjami montażu podłóg dostarczonymi przez producenta.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Ostateczny rezultat jest w dużym stopniu uzależniony od sposobu, w jaki wykonywane są prace. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Skorzystać z karty charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.