Kiilto KeraPro

Szybkoschnąca membrana wodoszczelna nowej generacji. Łatwo nanoszona wałkiem lub natryskowo. Grubość gotowej powłoki membrany wodoszczelnej można zmierzyć miernikiem ultradźwiękowym, nie uszkadzając powłoki. Oznaczenie CE, aprobata ETA, jednoskładnikowy. Wzmocniona mikrowłóknami

Cechy produktu

  • bardzo szybka metoda, nie wymaga schniecia między warstwami
  • Można nanosić natryskowo. Znak CE, aprobata ETA.
  • wzmacniana mikrowłóknami, jednoskładnikowa, podpłytkowa
  • schnięcie: czas nanoszenia wałkiem około 3 h
  • także nanoszenie metoda natryskową
  • do użytku w prywatnych i publicznych obiektach
  • pokrycie 0,75 l/m² = 1 kg/m²
  • odpowiedni do usuwania nieszczelności przepuszczających powietrze (Vahanen)

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiilto KeraPro jest jednoskładnikową, szybkowiążącą membraną wodoszczelną do ręcznego lub maszynowego nakładania przed instalacją płytek w pomieszczeniach wilgotnych budynków. Przeznaczony także do mokrych pomieszczeń użytecznosci publicznej, szkół, obiektów sportowych (prócz basenów). Podłoże musi być wolne od pyłu i równe.
Wszystkie materiały, które mogą zmniejszać przyczepność membrany wodoszczelnej, muszą zostać usunięte. Należy upewnić się, że konstrukcja i podłoże nadają się do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i układania płytek. Ogrzewanie podłogowe należy układać pod membraną wodoszczelną.

Wielkość opakowania Kod EAN
5 l / 6,7 kg 6411511705058
15 l / 20,1 kg 6411511705157
Grubość warstwy

Min. 0.5 mm grubość suchego filmu na ścianach i podłodze

Gęstość / ciężar właściwy

1,35 kg/l

Kolory

Pomarańczowy

Lepkość

Ok. 45 000 mPas

Mrozoodporność

Zamarza

Naprawa pęknięć

Kategoria 2: 0,75 mm (pokrycie 1,0 kg/m²)

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

Maks. 70°C

Podłoże

Beton, cegły, gładź na bazie cementu oraz płyty kartonowo-gipsowe przeznaczone do pomieszczeń mokrych.

Pokrycie

Podłogi i ściany 0,75 l/m² przy minimum = 1 kg/m²
(minimum 2 warstwy)

Przechowywanie

W oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez rok.

Przepuszczalność pary wodnej

W = 39*10ˉ¹² kg/(m²*s*Pa),
Sd = 5,1 m
(EN ISO 12572 Warunek C)

Siła wiązania

≥ 0,5 MPa

Szybkość utwardzania

Ok. 3 h całkowity czas schnięcia

Temperatura nakładania

18–25°C

Typ kleju

Kauczuk syntetyczny SBR

Wielkości opakowania

1 l, 5 l, 10 l, 15 l

Wilgotność podkładu podłogowego

Na podłogach i ścianach otynkowanych lub wykończonych produktami wyrównującymi Kiilto można wykonać zabezpieczenie przeciwwilgociowe po upływie wymaganego czasu suszenia podanego w karcie danych technicznych danego produktu wyrównującego lub tynku.

Podłoże betonowe < 90% wilg. względnej

Sposób użycia

Ściany:
W razie potrzeby zeszlifować i/lub wygładzić nierówne podłoża masą tynkarską Kiilto odpowiednią do stosowania pod membrany wodoszczelne i płytki ścienne. Suchą powierzchnię z płyt gipsowo-kartonowych należy przed uszczelnieniem zagruntować podkładem Kiilto Keraprimer or Kiilto PrimerOne zgodnie z instrukcjami.Warstwa gruntu musi całkowicie wyschnąć przed rozpoczęciem nakładania membrany.

Przed użyciem dobrze wymieszać KeraPro. Nanieść membranę Kiilto KeraPro na pionowe narożniki, płyty konstrukcyjne oraz inne spoiny i łączenia materiałów na ścianach. Docisnąć taśmę Kiilto Nurkkavahvikenauha do świeżo naniesionej membrany wodoszczelnej i upewnić się że została dokładnie zwilżona. Wyczyść, zszorstkuj papierem ściernym i zagruntuj przepusty rur. W przypadku przepustów rurowych wyciąć kawałek wzmocnienia około 10 x 10 cm i wyciąć w jego środku otwór około 4 mm mniejszy niż zewnętrzna średnica rury. Wcisnąć element uszczelniający przepust w świeżą membranę wodoszczelną i zapewnić jego całkowite zwilżenie. Można użyć także prefabrykowanych formatek do wzmacniania uszczelnień wpustów.

Jest również możliwe uszczelnienie wpustów rur oraz poziomych i pionowych narożników za pomocą Kiilto XPU przed nałożeniem membrany Kiilto KeraPro.
Nałóż cienką warstwę Kiilto KeraPro (ok. 0.2 mm) na całą powierzchnię wałkiem. Nałóż drugą, grubszą warstwę KeraPro (ok. 0.3 mm), tak by uzyskać ostatecznie grubość 0.5 mm.

Sprawdzić, czy membrana jest zwarta (szczelna). Uszczelnić punkty porowate / cieńsze miejsca powłoki i odczekać, aż dokładnie wyschną. Grubość suchej membrany musi wynosić co najmniej 0,5 mm.

Płytki ścienne kleić za pomocą kompatybilnych klejów cementowych Kiilto. Po wyschnięciu kleju do płytek, zafugować płytki fugą Kiilto, a pionowe dylatacje ścian i dylatacje wpustów wypełnić silikonem Kiilto.

Podłogi:
W razie potrzeby zeszlifować i/lub wygładzić nierówne podłoża masą samooziomującą Kiilto. Podłogę z płyt gipsowo-kartonowych należy przed uszczelnieniem zagruntować podkładem Kiilto Keraprimer lub Kiilto PrimerOne zgodnie z instrukcjami. Przed rozpoczęciem nakładania hydroizolacji należy odczekać, aż podkład gruntujący dokładnie wyschnie.

Przed użyciem dobrze wymieszać KeraPro. Nanieść membranę Kiilto KeraPro na poziome narożniki i wpusty i docisnąć taśmę Kiilto Nurkkavahvikenauha do świeżej membrany wodoszczelnej, uważając, aby była w całości zwilżona. W kątach i narożnikach wypukłych można zastosować prefabrykowane elementy narożne. Wyczyść wpusty rur. Do uszczelnienia odpływów podłogowych polecamy samoprzylepne formatki Kiilto Kaivolaippa. Do metalowych odpływów podłogowych należy stosować samoprzylepną formatkę Kiilto Kaivolaippa lub taśmę butylową. Odpływy podłogowe i narożniki pionowe i poziome mogą być uszczelniane także masą Kiilto XPU przed aplikacją mambrany (Kiilto KeraPro).

Nanieść cienką warstwę KeraPro (około 0,2 mm) na całą powierzchnię do zabezpieczenia przeciwwilgociowego za pomocą wałka. Nanieść drugą, grubszą warstwę KeraPro (około 0,3 mm) tak, aby końcowa grubość powłoki wyniosła 0,5 mm. Druga warstwa może być nanoszona zaraz po niesieniu pierwszej. Czas schnięcia zależy od grubości warstw i warunków. Uszczelnić punkty porowate / cieńsze miejsca powłoki i odczekać, aż dokładnie wyschną. Membrana wodoszczelna na podłodze w pobliżu odpływu musi mieć grubość minimum 1,2 mm, na pozostałych obszarach podłogi 0,5 mm. Przed przystąpieniem do układania płytek należy wyciąć otwór na odpływ podłogowy, mniejszy o około 60 mm od średnicy odpływu. Wykończyć odpowiednim pierścieniem zaciskowym.

Płytki ścienne kleić za pomocą kompatybilnych klejów cementowych Kiilto. Po całkowitym wyschnięciu zafugować płytki fugą Kiilto. Uszczelnić pionowe i poziome narożniki oraz przepusty silikonem Kiilto.

Nanoszenie natryskowe:
Nanieść dwie warstwy, jedna po drugiej. Nanoszenie natryskowe można wykonać jako jedną operację; nie jest wymagana przerwa na schnięcie pomiędzy warstwami, ale należy upewnić się, że osiągnięto wymaganą grubość membrany (podaną w świadectwie).

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.