Kiilto Pro Keraprimer

Zwiększa adhezję membran wodoszczelnych Kiilto do podłoży odpowiednich do pomieszczeń mokrych, na przykład gładzi, betonu i płyt. Rozpuszczalność w wodzie

Cechy produktu

  • preparat gruntujący do membran wodoszczelnych Kiilto
  • żółty kolor 
  • na bazie wody

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Preparat gruntujący poprawiający adhezję przed nanoszeniem membran wodoszczelnych Kiilto.

Wielkość opakowania Kod EAN
1 l 6411512120010
3 l 6411512120034
10 l 6411512120102
Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1

Mrozoodporność

Zamarza

Pokrycie

1 l rozcieńczony wodą w proporcji 1:1 pokrywa około 16 m²
1 l w postaci nierozcieńczonej pokrywa około 8 m²

Proporcja mieszania

Gładź lub podłoże betonowe: rozcieńczyć 1:1 wodą
Płyta gipsowa: bez rozcieńczania
Inne chłonne podłoża z płyt: rozcieńczyć 1:1 wodą
Niechłonne podłoża z płyt: bez rozcieńczania
Szorstki beton lub cegła: wygładzić gładzią na bazie cementu Kiilto

Przechowywanie

W oryginalnie, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez rok.

Szybkość utwardzania

1–2 h zależnie od panujących warunków

Temperatura nakładania

10–25°C

Sposób użycia

Usunąć z podłoża zaschnięte mleczko cementowe, pokrycia powierzchni, pył ze szlifowania, luźny materiał i smar. W razie potrzeby zeszlifować lub wycyklinować maszynowo. Nałożyć preparat gruntujący na powierzchnię jako cienką, równą warstwę, np. pędzlem, wałkiem lub szpachelką. Mocno wetrzeć. Warstwa podkładu musi wyschnąć, aby można było na nią nałożyć membranę. Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z opisem procedury uszczelniania Kiilto.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.