Kiilto 33
Wilgocioodporny klej do drewna

Klej na bazie PVAC do klejenia konstrukcji oraz klejenia parkietów i laminatów na pióro i wpust. Odporny na wilgoć. Nie nadaje się do zastosowań w obszarach, znajdujących się stale pod wodą (na przykład na łodziach). Klasa wodoodporności D3

Cechy produktu

  • odporny na wilgoć klej uniwersalny do klejenia konstrukcji
  • odporność na wilgoć D3

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiilto 33 jest klejem reaktywnym na bazie dyspersji polioctanowinylowej (PVAc), stosowanym do klejenia elementów drewnianych, klejenia mebli łazienkowych i przyklejania laminatów. Kiilto 33 jest klejem spełniającym wymagania wodoodporności grupy D3, do zastosowań w pomieszczeniach, w których klejone połączenia są narażone na częsty kontakt z dużą wilgotnością lub bieżącą wodą albo skroplinami oraz do zastosowań zewnętrznych, w których klejone połączenia nie są narażone na działanie czynników atmosferycznych.

Wielkość opakowania Kod EAN
Kiilto 33 kost.puuliima 3/4 l 6411512242750
Czas prasowania

18 min (Sosna – wilg. drewna 12%, temperatura 20°C, wilg. względna 50%)

Czas schnięcia otwartego

Patrz instrukcje użytkowania.

Kolory

Biały, przezroczysty po wyschnięciu

Lepkość

12000 mPas (Brookfield RVT +20°C)

Min. temp. formowania się filmu klejowego

+4°C

Przechowywanie

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej +1°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Wilgotność drewna

6-15%

Zużycie

120-150 g/m²

pH

2,8

Sposób użycia

Sprawdź, czy łączone elementy dokładnie pasują do siebie. Nałóż warstwę kleju na jedną stronę. Połącz elementy i dociśnij na całej długości łączenia. Łączone elementy można prasować w prasie do klejenia na zimno, w prasie do klejenia na gorąco lub w prasie o wysokiej częstotliwości. Końcowa wytrzymałość i odporność spoiny na wodę jest osiągana po upływie 7 dni.

Ze względu na kwasowość kleju może dojść do reakcji z niektórymi gatunkami drewna, a w konsekwencji do przebarwienia spoiny. Jeśli klej lub klejone powierzchnie zostaną zanieczyszczone żelazem lub rdzą, wskutek reakcji z barwnikami zawartymi w drewnie może także dojść do przebarwień.

Zależność czasu otwartego schnięcia kleju od jego zużycia jest następująca (sosna – wilg. drewna 12%, temperatura 23°C, wilg. względna 50%):

 

  Zużycie (g/m²) Czas otwartego schnięcia (min)
 120 5
 150 10

 

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
LEED
Znak pochodzenia