Kiilto Plan Rapid
Szybkowiążący podkład podłogowy do poziomowania, do nakładania pompą

Szybkoschnąca, pompowalna i wzmocniona włóknem masa poziomująca do podłóg w pomieszczeniach. Również do podłóg z ogrzewaniem podłogowym. Niskoalkaliczna. Spoiwo cementowe.

Cechy produktu

  • Pompowalna, szybkoschnąca masa wyrównująca
  • przygotowuje powierzchnię do położenia podłogi
  • Możliwość chodzenia po około 1–3 godz., możliwość nakładania kolejnej warstwy po 1–3 dniach
  • wzmocniona włóknami
  • pokrycie 1,7 kg/m²/mm

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Wylewka do nanoszenia pompą do podłoży betonowych, wylewana przed końcowym profilowaniem lub układaniem pokryć podłogowych w pomieszczeniach. Zalecana grubość: 5–50 mm. Nadaje się do stosowania w domach, biurach i innych lokalach publicznych. Zgodna ze zwykłymi pokryciami podłogowymi na rynku, takimi jak płytki kamienne i ceramiczne, winyl, linoleum, korek i wykładziny tekstylne. Nadaje się również do stosowania z podłogami drewnopochodnymi np. deski warstwowe, Zalecamy przyklejanie innych podłóg drewnianych (parkiety mozaikowe i klepkowe) bezpośrednio do sztywnego betonowego lub sklejkowego podłoża. Wylewka Kiilto Plan Rapid nadaje się również do ogrzewania podpodłogowego.
Warstwa niskoalkalicznego podkładu chroni spoinę klejową i okładzinę winylową przed wilgocią alkaliczną pochodzącą z betonowego podłoża. Jak wykazały badania efekt ochronny zapewnia 5 mm warstwa podkładu Kiilto Plan Rapid.
Podłoże musi być czyste, zwarte i stabilne. Usunąć całą skórkę cementową, starą odwarstwiającą się wylewkę, resztki kleju, plamy z farby i inne zanieczyszczenia przez szlifowanie, frezowanie lub śrutowanie. Dokładnie odkurzyć powierzchnię. Przed położeniem wylewki podłogowej podłoża są gruntowane rozcieńczonym podkładem Kiilto Start Primer (1 część podkładu/4 części wody). Bardzo porowate podłoża są gruntowane dwa razy. Podkład jest nakładany pędzlem na podłoże 0,5–24 godziny przed wyrównywaniem. (Nie dopuszczać do tworzenia się jeziorek podkładu). Wyznaczyć wyrównywaną sekcję i zapobiec przedostaniu się wylewki do wlotów za pomocą krawędzi uszczelniającej/uszczelniacza. Przed pompowaniem możliwe wycieki są uszczelniane np. wełną mineralną.

Wielkość opakowania Kod EAN
25 kg 6411512701257
Certyfikaty i atesty

CT-C30-F7 (EN13813), M1

Czas zachowania właściwości roboczych

Zmieszana masa musi zostać wykorzystana w ciągu 15 minut po zmieszaniu.

Grubość warstwy

5–50 mm

Kurczenie

< 0,5‰ (23°C, wilg. względna 50%)

Lepkość

Natężenie przepływu: 130–140 mm (EN 12706)

Maks. wielkość cząsteczki

ok. 1 mm

Pokrycie

ok. 17 kg proszku/m² przy grubości warstwy wynoszącej 10 mm.

Proporcja mieszania

4,5–5,0 l / worek 25 kg

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym miejscu przez 6 miesięcy

Siła wiązania

> 1,5 MPa, EN 13813

Temperatura nakładania

+10–25°C

Typ kleju

Proszek zawierający włókna polimerowe, specjalny cement i kwarc

Wielkości opakowania

Worek o masie 25 kg i 1000 kg

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton < 90% wilg. względnej

Wytrzymalość na zginanie

F7 (F > 7 MPa), EN 13813

Wytrzymałość na ściskanie

C30 (C > 30 MPa), EN 13813

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

1–3 godz.

Zdatność do powlekania

1–3 dni

pH

pH < 11 (nisko alkaliczne)

Sposób użycia

Mieszać proszek z wodą odpowiednim automatycznym mieszadłem, aż powstanie gładka, płynna masa. Użyć zimnej, czystej wody (10–20°C). Jeśli jednak proszek jest zimny, można go zmieszać z ciepłą wodą (o maksymalnej temperaturze 35°C). Temperatura pompowalnej wylewki i podłoża musi wynosić co najmniej 10°C, aby zapewnić właściwe utwardzanie. Unikać temperatur wyższych niż 25°C. Wyższe temperatury skracają czas pracy i pogarszają właściwości rozprowadzania produktu. Gotowa wylewka jest pompowana gumowym wężem na powierzchnię szerokich sekcji. Szerokość sekcji zależy od szybkości pompowania, grubości warstwy, warunków pracy itd. Sekcje o szerokości powyżej 10 metrów nie są zalecane. Złącza sekcji można wygładzić np. stalową kielnią. Po pompowaniu natychmiast umyć maszyny czystą wodą. Widoczne złącza sekcji i ewentualne pęcherzyki powietrza można usunąć przez szlifowanie po 1–2 dniach od wyrównywania. Utworzyć tyle złączy kompensacyjnych w warstwie mieszanki wyrównującej co w podłożu. Konieczność utworzenia dodatkowych złączy kompensacyjnych należy rozważyć indywidualnie.

Nie należy przyspieszać schnięcia wylewki, stosując ogrzewanie lub wentylację. Zbyt szybkie schnięcie może powodować powstawanie pęknięć włoskowatych. Jeśli temperatura w poziomowanym pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle, względna wilgotność jest bardzo niska, lub jeśli podłoga jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zaleca się przykrycie podłogi plandeką lub użycie środka Kiilto Care Jälkihoitoaine, gdy tylko będzie możliwe chodzenie po niej.

Po stwardnieniu podłogę należy przykryć parkietem lub innymi materiałami na podłogi po wyschnięciu. Zapobiegnie to nadmiernemu wysuszeniu i pęknięciom powierzchni. Jeśli podłoga nie będzie przykrywana żadną okładziną w ciągu 14 dni od poziomowania, należy ją posmarować środkiem Kiilto Care Jälkinhoito najpóźniej następnego dnia.

W optymalnych warunkach schnięcia (20ºC, 50% RH) okładzinę podłogową można nałożyć po 1–5 dniach, w zależności od grubości wylewki. Wylewka wkrótce uzyska odpowiednią twardość powierzchni i chemicznie zaabsorbuje wodę w ilości opisanej w instrukcji. Wysoka wilgotność podłoża i warunki niesprzyjające schnięciu wydłużą proces schnięcia. Postępować zgodnie z instrukcjami montażu okładziny dostarczonymi przez producenta oraz z wymogami krajowymi dotyczącymi wilgotności podłoża. Przy ocenie przydatności podłogi do pokrywania okładzinami należy wziąć pod uwagę całą konstrukcję podłogi.

Odpowiednia również do podłóg, które mają być malowane, w mniej używanych pomieszczeniach, ale nie do podłóg np. w garażach lub łazienkach. W miejscach, w których stosuje się hydroizolację, na przykład w podłogach łazienkowych, masa poziomująca powinna znajdować się pod membraną. Nie nadaje się do miejsc stale zanurzonych w wodzie (np. basenów). Uwaga! Nie używać nadmiernej ilości wody!

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i praktycznej wiedzy. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za wynik końcowy. Warunkiem prawidłowego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli są dostępne.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.