Kiilto Läpivientivahvike

Prefabrykowana formatka do wzmacniania wpustów rur

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Elastyczna, gotowa do użycia formatka wzmacniająca do uszczelniania wpustów rur o różnych rozmiarach w ramach procesu hydroizolacji.

Wielkość opakowania Kod EAN
Kiilto Läpivientivahvike 10-16 mm 6411513684153
Kiilto Läpivientivahvike 18-34 mm 14 mm 6411513684016
Kiilto Läpivientivahvike 34-55 mm 29 mm 6411513684207
Kiilto Läpivientivahvike 55-75 mm 44 mm 6411513684054
Kiilto Läpivientivahvike 100-140 mm 80 mm 6411513684108
Grubość warstwy

0,3 mm

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

od -10 do -70°C

Przechowywanie

Zamknięte opakowania można przechowywać w temperaturze powyżej 1°C, w suchym miejscu, osłoniętym przed promieniami słonecznymi, przez 2 rok.

Typ kleju

Włóknina PP
Uszczelka PUR

Wielkości opakowania

10–16 mm
18–34 mm
34–50 mm
55–75 mm
100–140 mm

Sposób użycia

Dobrać formatkę wzmacniającą w zależności od średnicy rury.

Membrany hydroizolacyjne do aplikacji wałkiem:
Umieścić formatkę wzmacniającą na świeżej warstwie membrany hydroizolacyjnej. Nałożyć dodatkową warstwę membrany hydroizolacyjnej na formatkę w celu zapewnienia właściwego zwilżania.

System KeraSafe:
Nałożyć Kiilto KeraSeal wokół wpustu rur i docisnąć formatkę wzmacniającą do świeżego kleju.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
LEED
The Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym Łabędziem