Kiilto Master Light
Klej w formie pasty do tapet

Gotowa jednolita pasta na bazie wody do układania tapet papierowych i tapet winylowych z papierowym podłożem w pomieszczeniach. Nadaje się do nakładania ręcznego i maszynowego.

Cechy produktu

  • gotowy do użycia
  • nadaje się do tapet papierowych i tapet winylowych z papierowym podłożem

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Gotowa jednolita pasta klasy M1 do układania tapet papierowych na powierzchniach chłonnych i malowanych. Do nakładania ręcznego i maszynowego. Nie nadaje się do stosowania na materiałach plastikowych lub podłożach plastikowych.

Wielkość opakowania Kod EAN
Master Light tapettiliima/exp 5 l 6411511987058
Master Light tapettiliima/exp 15 l 6411511987157
Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,03

Mrozoodporność

zamarza

Pokrycie

4–5 m²/l

Przechowywanie

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej +1°C przez 18 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać. Należy zużyć w ciągu miesiąca od otwarcia opakowania.

Temperatura nakładania

+18–25°C

Typ kleju

skrobia modyfikowana

Wielkości opakowania

1 l, 5 l, 10 l, 15 l

Wilgotność podkładu podłogowego

drewno: 8–12%, beton: maks. 3% wagowe lub do wilgotności względnej 85%

Sposób użycia

Prace należy wykonywać w normalnej temperaturze pokojowej. Należy odczekać, aż tapeta i pasta osiągną temperaturę panującą w pokoju. Podłoże musi być suche, równe, stabilne i czyste. Usunąć starą tapetę i luźną farbę. Wygładzić i zetrzeć papierem ściernym wszelkie nierówności. Na bardzo chłonnych podłożach należy zastosować grunt lub zagruntować wstępnie pastą. Do gruntowania stosować odporny na wilgoć matowy podkład lub klej rozcieńczony wodą w stosunku 1:1. Powierzchnię malowaną umyć za pomocą na przykład Kiilto Maalarinpesu (środek czyszczący do farb) i dobrze spłukać.

Należy przestrzegać instrukcji producenta tapet podczas klejenia. Nałożyć równo pastę z tyłu na całej długości tapety. Złożyć oba końce do siebie tak, aby spotkały się w środku pastą do siebie i odczekać kilka minut. Rozwinąć górny koniec paska i rozpocząć klejenie od sufitu. Następnie rozwinąć dolną połowę. Działając od środka w kierunku krawędzi, usunąć wszystkie pęcherzyki powietrza spod tapety. Uniknąć zabrudzenia powierzchni tapety pastą. Świeże plamy kleju usuwać natychmiast przyciskając wilgotną szmatką lub gąbką. Mocne tarcie może mieć niekorzystny wpływ na połysk lub kolor tapety. Zapewnić skuteczną wentylację w miejscu pracy.


Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
LEED
Znak pochodzenia