Nasza Obietnica dla Środowiska

Odpowiedzialność za środowisko jest wbudowana w nasze procesy. Dążenie do ciągłego doskonalenia uwidacznia się w naszych wysiłkach na rzecz wykorzystywania surowców bardziej przyjaznych dla środowiska, większym zaangażowaniu w gospodarkę o obiegu zamkniętym i efektywnym wykorzystywaniu energii.

‎Środowisko jako część kultury korporacyjnej‎

Pragnienie bycia liderem środowiskowym w naszej dziedzinie biznesu kieruje naszymi działaniami i owocuje Naszą Obietnicą dla Środowiska. To część naszej kultury, sposób, w jaki myślimy i oceniamy nasze działania. Obietnica jest podzielona na cztery sektory, które obejmują wszystkie nasze działania, od codziennych czynności po innowacje i od strategii po pomoc naszym klientom w terenie.

‎Nasza Obietnica dla Środowiska: cztery sektory, które obejmują wszystkie operacje‎

Obietnica

Energia i klimat:
Wszystkie działania naszej firmy będą neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla do 2028 r.

Poprawiając naszą wydajność energetyczną i materiałową, realizujemy naszą część misji w walce ze zmianami klimatu i promowaniu zrównoważonego rozwoju. W procesie produkcji inwestujemy w technologię przyjazną środowisku oraz czyste i energooszczędne procesy. Postawiliśmy sobie za cel być firmą neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla do 2028 roku.

Aby tam dotrzeć, po drodze mamy do zrealizowania pośrednie cele.

 • Do 2025 roku zmniejszymy nasze zużycie energii na wyprodukowaną tonę o 20% w stosunku do poziomu z 2010 roku.​
 • W 2028 roku będziemy korzystać wyłącznie z energii w pełni odnawialnej.
 • Uczestniczymy w projektach środowiskowych, które rozwijają absorbery dwutlenku węgla.

Przy rozliczaniu i raportowaniu emisji CO2 kierujemy się protokołem GHG. W tej chwili uwzględniamy wszystkie emisje z obszaru 1 i 2. Ponadto uwzględniamy kategorie Podróży Służbowych i Dojazdów do Pracy z obszaru 3.

SDG 7 to ”Niedroga i czysta energia”. Zobowiązujemy się do SDG 7, znacznie zwiększając nasz udział energii odnawialnej.

SDG 9 to “Przemysł, Innowacje i Infrastruktura”. Zobowiązujemy się do SDG 9 angażując się w innowacje, badania naukowe i rozwój.

SDG 13 to “Działanie dotyczące klimatu”, a my zobowiązujemy się do tego poprzez poprawę edukacji i podnoszenie świadomości w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, adaptacji i ograniczania skutków. Nasza praca nad redukcją odpadów ma również bezpośredni wpływ na SDG 13.

Nasze najnowsze postępy dot. energii

ZIELONA ENERGIA


W 2028 będziemy używać tylko energii odnawialnej.

52 % naszego celu 2028 zostało już osiągnięte.

Przykłady naszych działań

Opakowania i logistyka:
Każdego roku zmniejszamy zużycie kopalnych i pierwotnych materiałów opakowaniowych

Tworząc produkty, nieustannie poszukujemy surowców i form opakowań, które są przyjazne dla środowiska. Zwiększając sprzedaż naszych produktów z klasyfikacją ekologiczną i bezpieczeństwa, poprawiamy bezpieczeństwo pracy i klientów we własnym środowisku pracy i u klientów.

 • 70% naszych opakowan zostanie ponownie wykorzystanych, odnawialnych lub poddanych recyklingowi do 2025 r.
 • Pomożemy naszym klientom w recyklingu, umieszczając informacje środowiskowe na każdym opakowaniu produktu do 2022 r.
 • W latach 2020-2022 pilotujemy koncepcję materiałów opakowaniowych z zamkniętym obiegiem. Chcemy zwiększyć udział materiałów pochodzących z recyklingu w naszych opakowaniach i zwiększyć świadomość ekologiczną w firmach naszych klientów. 

SDG 9 to “Przemysł, Innowacje i Infrastruktura”. Zobowiązujemy się do SDG 9 angażując się w innowacje, badania naukowe i rozwój.

SDG 12 to ”Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”. Zobowiązujemy się do SDG 12 poprzez znaczne ograniczenie wytwarzania odpadów poprzez zapobieganie, redukcję, recykling i ponowne wykorzystanie materiałów.

Nasz najnowsze postępy dot. opakowań:

OPAKOWANIA

70% naszych opakowań będzie użytych ponownie, odnawialnych bądź poddanych recyklingowi do 2025.

68 % (2,376 t) naszego celu 2025 zostało już osiągnięte.

Przykłady naszych działań

Partnerstwa:
Umożliwiamy naszym klientom zminimalizowanie ich wpływu na środowisko

Oprócz optymalizacji naszych własnych działań, zapewniamy naszym klientom bardziej przyjazne dla środowiska produkty i usługi, które pomagają im posiadać bardziej zrównoważone procesy, metody pracy i produkty końcowe. Większe zrozumienie aspektów środowiskowych ma kluczowe znaczenie dla ciągłego doskonalenia i dlatego szkolenie odgrywa bardzo ważną rolę w naszych zielonych usługach.

 • Zmniejszymy zużycie materiałów u naszych klientów: do 2023 r., o 50 000 kg rocznie, a dalej o 200 000 kg rocznie.​
 • Wszystkie nasze szkolenia zawierają moduł dotyczący zrównoważonego rozwoju. Rocznie szkolimy około 30 000 osób.

DG 12 to ”Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”. Zobowiązujemy się do SDG 12 poprzez znaczne ograniczenie wytwarzania odpadów poprzez zapobieganie, redukcję, recykling i ponowne wykorzystanie materiałów.

SDG 13 to “Działanie dotyczące klimatu”, a my zobowiązujemy się do tego poprzez poprawę edukacji i podnoszenie świadomości w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, adaptacji i ograniczania skutków. Nasza praca nad redukcją odpadów ma również bezpośredni wpływ na SDG 13.

Najnowsze postępy :

Partnerstwo:

Wszystkie nasze szkolenia zawierają moduł zrównoważonego rozwoju. Szkolimy corocznie około 30.000 osób.

11 % (3261 osób) naszego rocznego celu zostało już osiągnięte.

Przykłady naszych działań

Materiały:
Co roku zużywamy mniej surowców kopalnych i pierwotnych oraz ograniczamy ilość odpadów

Promujemy gospodarkę o obiegu zamkniętym i wykorzystujemy surowce pochodzenia biologicznego, aby zmniejszyć wykorzystanie nieodnawialnych zasobów naturalnych, jednocześnie zmniejszając nasz ślad węglowy poprzez zmniejszenie ilości odpadów i wykorzystanie naszych ubocznych strumieni produkcyjnych. Badamy również możliwości wykorzystania surowców pochodzących z recyklingu, które są produktami ubocznymi innych branż.

 • Do 2025 roku podwoimy wykorzystanie surowców pochodzących z recyklingu i surowców odnawialnych w naszych fabrykach chemicznych w porównaniu z poziomem z 2018 roku.​
 • Do 2025 roku w naszych fabrykach suchych mieszanek zużyjemy pięciokrotnie więcej surowców pochodzących z recyklingu i surowców odnawialnych w porównaniu do poziomu z 2018 roku.
 • Do 2025 roku zmniejszymy o połowę ilość odpadów w porównaniu do poziomu z 2018 roku.

DG 12 to ”Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”. Zobowiązujemy się do SDG 12 poprzez znaczne ograniczenie wytwarzania odpadów poprzez zapobieganie, redukcję, recykling i ponowne wykorzystanie materiałów.

Najnowszy postęp w zakresie zielonych materiałów

MATERIAŁY

Podwoimy wykorzystanie w naszych fabrykach materiałów pochodzących z recyklingu i surowców odnawialnych do 2025 roku w porównaniu do poziomu z roku 2018.

74 % (9,722 t) naszego celu 2025 zostało juz osiągnięte.

Przykłady naszych działań

Najnowsze wiadomości o naszej obietnicy dla środowiska

Przeczytaj więcej w naszym newsroom’ie