Kiilto SH
Gładź tynkarska

Drobny tynk do wygładzania ścian i sufitów w pomieszczeniach suchych i mokrych. Do pokrycia farbą, tapetą lub winylową boazerią. Nie nadaje się do stosowania pod hydroizolacją i płytkami ściennymi. Grubość 1-2 mm. Spoiwo cementowe.

Cechy produktu

  • cementowy, do malowania
  • tynk natryskowy do wykańczania ścian i sufitów przed malowaniem
  • pokrycie 1,3 kg/m²/mm
  • możliwość nakładania kolejnej warstwy: po 1 dniu w przypadku 2 mm
  • do pomieszczeń

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiilto SH to drobny tynk do ścian i sufitów wewnętrznych. Nadaje się do tynkowania różnych powierzchni z materiału mineralnego i płyt gipsowych. Pod płytki i membranę wodoszczelną zalecamy np. Kiilto SK Märkätilatasoite — tynk ścienny do pomieszczeń mokrych.

Wielkość opakowania Kod EAN
20 kg 6411512152202
Certyfikaty i atesty

Klasa wytrzymałości RL01...RL05 powierzchni zdatnych do malowania (fiński kodeks dobrych praktyk budowlanych RYL 2012)

Czas zachowania właściwości roboczych

3–4 h (18°C)

Grubość warstwy

Grubość 1–2 mm

Kolory

Szary

Maks. wielkość cząsteczki

0,25 mm

Pokrycie

Masa materii stałej warstwy 1 mm/m² około 1,3 kg

Proporcja mieszania

6,5–7,0 l wody / worek 20 kg

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu maks. 1 rok w suchym miejscu.

Siła wiązania

> 0,5 MPa (EN 998-1)

Szybkość utwardzania

ok. 1 d (+18°C) (zależnie od panujących warunków)

Typ kleju

Proszek polimerowo cementowy na bazie wapnia

Warunki robocze

Zalecenie: 18–20°C, najniższa temperatura robocza 5°C

Wielkości opakowania

Worek 20 kg

Wilgotność podkładu podłogowego

beton < 90 % wilg. względnej

Sposób użycia

Tynkowana powierzchnia musi być lita, czysta i wolna od pyłu. W pomieszczeniach, suche porowate powierzchnie należy zwilżyć wodą przed tynkowaniem lub zagruntować mieszaniną (1:4) wody i gruntu Kiilto Pro Start Primer lub Kiilto PrimerOne. Nie nakładać nowej warstwy, dopóki poprzednia nie wyschnie. W razie potrzeby powierzchnię można ostrożnie przeszlifować i oczyścić przed nałożeniem nowej warstwy gładzi.

Wsypać proszek Kiilto SH do chłodnej (18–20°C), czystej wody, stale mieszając, aż powstanie gładka, równa masa. Pozostawić mieszaninę na około 15 min, a następnie wymieszaj ponownie. Nałożyć gładź ręcznie stalową pacą lub użyć specjalnego pistoletu natryskowego do gładzi. Warstwę nakładaną natryskowo należy wyrównać ręcznie stalową pacą.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu są oparte na naszych badaniach i wiedzy praktycznej. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków i metod pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Warunkiem prawidłowego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli są dostępne.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak CE
LEED
Znak pochodzenia