Kiilto Maxirapid
Szybkoutwardzalny podkład podłogowy

Extra szybka cementowa masa do wyrównywania podłóg, wypełniania i wykonywania spadków. Można okrywać podłogę już po 2 h od poziomowania. Także do stosowania na zewnątrz, niskoalkaliczna.

Cechy produktu

  •  szybkie wygładzanie podłóg
  •  nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz
  •  obciążenie chodem po ok. 45 min.
  •  można pokrywać okładzinami po 2 h
  •  zużycie 1.6 kg/m²/mm
  • można malować farbą i epoxy


   

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Extra szybka cementowa masa do wyrównywania podłóg, wypełniania i wykonywania spadków, przed poziomowaniem/lub wykonywaniem pokrycia podłogi, w grubości warstwy 1–30 mm. Zalecamy do poziomowania np. Kiilto 97 DF, TopPlan DF lub Tasoflex. Odpowiedni także do stosowania na zewnątrz (min. warstwa 5 mm). Nadaje się do podłóg malowanych, nie użytkowanych intensywnie, nie nadaje się do garaży i mokrych pomieszczeń itp.
Podłoże musi być równe, mocne, czyste. Usunąć mleczko cementowe i plamy z farby. Wyczyścić odkurzaczem pył. Nierówności przeszlifować.
Podłoża betonowe zagruntować rozcieńczonym Kiilto Start Primer (10–20% Kiilto Start Primer/80–90% woda). Powierzchnie odnawiane i drewniane zagruntować nierozcieńczonym Start Primer.
W zastosowaniu na zewnątrz lub dla niechłonnych podłoży zagruntować podłoże gruntem FIX Primer lub wykonać mostek wiążący np. klejem cementowym Kiilto Saneerauslaasti szpachlą zębatą. W strukturach na gruncie należy odciąć wzrost wilgoci kapilarnej.
Podłoże betonowe musi odpowiadać normom krajowym (w Finlandii SisaRYL2013 and BY45).

Wielkość opakowania Kod EAN
20 kg 6411512019208
Certyfikaty i atesty

CT-C35-F8 (EN13813), M1

Czas zachowania właściwości roboczych

10-15 min.

Grubość warstwy

1–30 mm

Klasa ogniowa

A2fl-s1

Kurczenie

Kurczliwość < 0,6 ‰ (23 °C, 50 % RH)

Maks. wielkość cząsteczki

0.4 mm

Pokrycie

1 mm /m² ciała stałe, waga ok. 1.6 kg (ok. 12 ltr zaprawy/worek).

Proporcja mieszania

ok. 4.0 l woda / 20 kg worek (wypełnienia i spadki)
ok. 4.5 l woda / 20 kg worek (poziomowanie).

Możliwe dodanie 20–30 % piasku (cząsteczki 1–3 mm) przy grubych wypełnieniach.

Przechowywanie

Nieotwarte opakowanie w suchym miejscu 6 m-cy.

Siła wiązania

(> 1.5 MPa), EN 13813

Temperatura nakładania

Optymalna +18+20 °C, minimum +10 °C

Typ kleju

na bazie cementu-kwarcu-żywicy

Wielkości opakowania

20 kg bag

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton Concrete < 90 % RH

Wytrzymalość na zginanie

F8>8 MPa (flexural strength)

Wytrzymałość na ściskanie

C35 (> 35 MPa), EN 13813

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

ok. 4 h

Zdatność do powlekania

ok. 2 h

pH

< 11 (niskoalkaliczna)

Sposób użycia

Rozmieszaj 20 kg proszku z 4.0–4.5 l chłodną wodą aż do uzyskania plastycznej masy. Nanoś stalowa szpachlą. Mozna chodzić po podłodze już po 45 minutach, a a po 2 h pokrywać okładzinami.
Podłoga powinna być okrywana pokryciami niedługo po utwardzeniu się i wyschnieciu, co zapobiega mikropęknięciom.
Można malować tam gdzie podłoga jest obciążona słabym ruchem, ale nie w garażach i łazienkach.
W pomieszczeniach wilgotnych z hydroizolacją np. podlogi łazienkowe - stosować pod membranę wodoszczelną.

Nie nadaje się do pomieszczeń z wodą - np. basenów itp.

Uwaga! Nie uzywać nadmiaru wody do zaprawy. Uwaga!Użycie nadmiernej ilości wody niż w instrukcji opóźni proces schnięcia i osłabi wytrzymałość betonu. Może również powodować rozwarstwienie i pękanie.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.