Kiilto 70
Podkład podłogowy

Wytrzymała wylewka do wylewania i wypełniania na podłogach i tworzenia spadów w pomieszczeniach i na zewnątrz. Łatwa w aplikacji.
Niskoalkaliczna. Spoiwo cementowe.

Cechy produktu

  • Do wylewów, wypełnień, spadów, podłóg z ogrzewaniem podłogowym 
  • wielozadaniowa, łatwa w aplikacji
  • 1.9 kg/m²/mm
  • obciążenie chodem po: 2 h
  • pokrywanie: 50 mm/1-3 d, 100 mm/5 d
  • Nadaje się także do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Specjalna szybkoschnąca wylewka podłogowa na bazie cementu do wylewów, wypełnień i do spadów na grubość 5–100 mm w pomieszczeniach. Do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz. Starannie wylana powierzchnia ma właściwości hydroizolacyjne. Do wykończenia podłogi przed jej pokryciem zaleca się stosowanie w razie potrzeby masy wyrównującej Kiilto.Area of applic. Podłoże musi odpowiadać normom krajowym (w Finlandii SisaRYL2013 and BY45).

W zastosowaniu na zewnątrz lub dla niechłonnych podłoży zagruntować podłoże gruntem FIX Primer lub wykonać podkład np. klejem cementowym Kiilto Saneerauslaasti szpachlą zębatą. W strukturach na gruncie należy odciąć wzrost wilgoci kapilarnej.

1. Posadzka żywiczna / mocne podłoże betonowe lub płyta budowlana: powierzchnia musi być czysta, zwarta i stabilna. Usunąć mleczko cementowe, resztki farby, pozostałości kleju i inne zanieczyszczenia oraz wyszorować lub dokładnie odkurzyć podłogę.
Przed położeniem wylewki podłoża betonowe są gruntowane rozcieńczonym Kiilto Start Primer (10–20% podkładu /80–90% wody). Jeśli podłoże jest wykonane z płyt budowlanych, nakładać Kiilto Start Primer bez rozcieńczania.
W przypadku wylewanej posadzki żywicznej zalecamy dolanie maksymalnej ilości wody (2,8 l/20 kg) w celu uzyskania odpowiedniego przylegania między warstwą wylewki a podłożem.
Ogrzewanie podłogowe można układać bezpośrednio na zagruntowanej (Kiilto Start Primer), szorstkiej i solidnej powierzchni z betonu lub płyty gipsowej. Rury/kable grzewcze są mocowane do podłoża np. klejem termotopliwym lub odpowiednimi spinkami montażowymi. W przypadku montażu mat grzewczych jako ogrzewania podłogowego, np. w ramach renowacji, lepiej jest użyć bardziej płynnej wylewki Kiilto Lattialämmitystasoite.
W przypadku zastosowań na zewnątrz oraz na powierzchniach niechłonnych należy zapewnić optymalne przyleganie, tworząc mostek sczepny z np. klejem cementowym Kiilto Saneerauslaasti przy użyciu pacy zębatej.
Pływająca konstrukcja/słaba betonowa podłoga ślepa:
Wylewkę oddziela się od podłoża np. za pomocą tkaniny separacyjnej Kiilto Valusuojakangas lub papieru perforowanego. Wylew oddziela się od ścian i otworów wlotowych za pomocą płyt separacyjnych / elastycznego uszczelniacza. Wylew powinien być konstrukcją wzmacniającą o grubości 50 mm (np. # 150 Ø 5). W przypadku podłóg z ogrzewaniem podłogowym kable/rury grzewcze są mocowane w zbrojeniu.

Wielkość opakowania Kod EAN
20 kg 6411512327204
Certyfikaty i atesty

CT-C35-F7 (EN13813), M1

Czas zachowania właściwości roboczych

ok. 30 min

Grubość warstwy

5–100 mm

Klasa ogniowa

A2fl-s1

Kurczenie

Kurczenie < 0,3‰ (23°C, 50% RH)

Maks. wielkość cząsteczki

ok. 3 mm

Pokrycie

Masa części stałych w warstwie 1 mm/m² około 1,9 kg (ok. 11 litrów wylewki/worek).

Proporcja mieszania

2,5–2,8 l wody / worek 20 kg

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym miejscu przez rok.

Siła wiązania

> 1,0 MPa, EN 13813

Temperatura nakładania

Temperatura optymalna 18–20°C, minimalna 10°C

Typ kleju

Proszek żywiczno-cementowo-kwarcowy

Wielkości opakowania

worek 20 kg

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton < 90% wilg. względnej

Wytrzymalość na zginanie

F7 (> 7 MPa), EN 13813

Wytrzymałość na ściskanie

C35 (> 35 MPa), EN 13813

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

ok. 2 godziny

Zdatność do powlekania

1–3 d / 50 mm; 5 d / 100 mm

pH

< 11 (nisko alkaliczne)

Sposób użycia

Wsypywać proszek Kiilto 70 do chłodnej (10–20°C), czystej wody, mieszając mieszadłem elektrycznym, aż powstanie gładka masa. Pozostawić mieszaninę na około 2 min., przemieszać jeszcze raz i przystąpić do nakładania. Produkt można wymieszać także w betoniarce (czas mieszania ok. 3–5 minut). Nakładać Kiilto 70 równomiernie przy użyciu pacy i/lub szerokiej stalowej kielni. Powierzchnię można pocierać prawie bezpośrednio po rozprowadzeniu. Wylew musi być suchy przed wykończeniem podłogi masą wyrównującą. Nie należy przyspieszać schnięcia wylewki, stosując ogrzewanie lub wentylację. Zbyt szybkie schnięcie może powodować powstawanie pęknięć włoskowatych. Jeśli temperatura w poziomowanym pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle, względna wilgotność jest bardzo niska, lub jeśli podłoga jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zaleca się przykrycie podłogi plandeką, gdy tylko będzie możliwe chodzenie po niej. Po stwardnieniu podłogę należy przykryć parkietem lub innymi materiałami na podłogi po wyschnięciu. Zapobiegnie to nadmiernemu wyschnięciu, pęknięciom i słabemu związaniu powierzchni. Jeśli podłoga nie będzie przykrywana żadną okładziną w ciągu 14 dni od poziomowania, należy ją posmarować środkiem utwardzającym Kiilto lub przykryć folią najpóźniej następnego dnia.

Membranę hydroizolacyjną/okładzinę podłogową można nałożyć 1–3 dni po rozprowadzeniu wylewki, jeśli warstwa wylewki jest mniejsza niż 50 mm. Jeśli grubość warstwy wynosi 100 mm, można ją pokryć 5 dni pod warunkiem optymalnych warunków utwardzania (20°C, 50% RH). Wylewka natychmiast uzyska odpowiednią twardość powierzchni i chemicznie zaabsorbuje wodę w ilości opisanej w instrukcji. Wysoka wilgotność podłoża i warunki niesprzyjające schnięciu wydłużą proces twardnienia. Mając na uwadze specyfikację wilgotności podłoża i montażu powierzchni, zastosować się do zaleceń wydanych przez RYL i producenta pokrycia podłogi. Oceniając możliwość naniesienia kolejnej powłoki, należy wziąć pod uwagę całą strukturę.

W przypadku dużych podłóg rozważyć zastosowanie dylatacji. Nie jest to zalecane w przypadku podłóg, które mają być malowane. Nie jest to zalecane w przypadku, gdy parkiet zostanie przyklejony do podłoża. W miejscach, w których stosuje się hydroizolację, np. na podłogach łazienek, wylew powinien znajdować się pod wodoodporną membraną. Nie nadaje się do miejsc stale zanurzonych w wodzie (np. basenów). Uwaga! Nie używać nadmiernej ilości wody!

Uwaga!Użycie nadmiernej ilości wody niż w instrukcji opóźni proces schnięcia i osłabi wytrzymałość betonu. Może również powodować rozwarstwienie i pękanie.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.