Membrana tiksotropowa do stosowania z płynnym składnikiem Kiilto K1, w systemie przeciwwilgociowym KIILTO K, wraz z folią KeraSafe Wetroom (system KeraSafe do mokrych pomieszczeń).

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiilto K2 jest gotową, wzmocnioną mikrowłóknami membraną wodoszczelną na bazie wody, do stosowania na podłogach i ścianach w łazienkach, saunach oraz podobnych pomieszczeniach mokrych przed przystąpieniem do przyklejania płytek. Nie nadaje się do użytku w miejscach stale znajdujących się pod wodą (np. w basenach) ani wystawiania na działanie temperatur powyżej 70°C (np. ściany sauny parowej). Jest odpowiednia do montażu folii hydroizolacyjnej KeraSafe.

Podłoże musi być suche, chłonne, odkurzone i równe. Wszystkie materiały, które mogą zmniejszać przyczepność membrany wodoszczelnej, muszą zostać usunięte. Giętkie konstrukcje należy usztywnić przed przystąpieniem do prac. Należy upewnić się, że konstrukcja i podłoże nadają się do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i układania płytek. Ogrzewanie podłogowe należy układać pod membraną wodoszczelną.

Wielkość opakowania Kod EAN
Kiilto K2 vedeneriste 10 l 6411512343105
Kiilto K2 vedeneriste 5 l 6411512343051
Kiilto K2 vedeneriste 1 l 6411512343013
Gęstość / ciężar właściwy

1,30 kg/l

Lepkość

ok. 40 000 mPa

Mrozoodporność

Zamarza

Naprawa pęknięć

Kategoria 2: 0,75 mm (pokrycie 1 kg/m²) system K

Kategoria 3: 1,5 mm system KeraSafe

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

maks. 60°C

Podłoże

Beton, cegły, gładź na bazie cementu oraz płyty kartonowo-gipsowe przeznaczone do pomieszczeń mokrych.

Pokrycie

1,0 kg/m² (min. 2 powłoki) system K

0,4 kg/m² system KeraSafe

Przechowywanie

W oryginalnie, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez rok.

Przepuszczalność pary wodnej

2 077 000 s/m (system K)
3 300 000 s/m (system folii KeraSafe)

Szybkość utwardzania

Ok. 2 h (1. warstwa), około 6 h (2. warstwa) system K

Temperatura nakładania

15–25°C

Typ kleju

Kauczuk syntetyczny SBR

Wilgotność podkładu podłogowego

Na podłogach i ścianach otynkowanych lub wykończonych produktami wyrównującymi Kiilto można wykonać zabezpieczenie przeciwwilgociowe po upływie wymaganego czasu schnięcia podanego w karcie danych technicznych danego produktu wyrównującego lub tynku.

Wilgotność betonu < 90% wilg. względnej

Sposób użycia

System KeraSafe:

W razie potrzeby zeszlifować i/lub wygładzić nierówne podłoża gładzią Kiilto odpowiednią do stosowania pod membrany wodoszczelne i płytki ścienne. Suchą powierzchnię z płyt gipsowo-kartonowych należy przed uszczelnieniem zagruntować podkładem Kiilto Keraprimer zgodnie z instrukcjami. Przed rozpoczęciem nakładania hydroizolacji należy odczekać, aż podkład gruntujący przeschnie przez co najmniej godzinę.

Produkt należy wymieszać przed użyciem. Kiilto K2 należy nanieść wałkiem lub pędzlem na suchą, czystą powierzchnię, a następnie nałożyć folię hydroizolacyjną na mokrą warstwę bariery hydroizolacyjnej. Dokładnie docisnąć folię do podłoża i rozetrzeć w odpowiednim położeniu. Do klejenia połączeń na zakładkę, taśm, naroży i formatek do wzmacniania wpustów należy użyć kleju Kiilto KeraSeal.

System K (K1+K2):

Barierę hydroizolacyjną Kiilto K1 należy nanosić zgodnie z odrębnymi instrukcjami.
Produkt należy wymieszać przed użyciem. Nanieść membranę Kiilto K2 na pionowe narożniki, płyty kartonowo-gipsowe lub inne spoiny i łączenia materiałów. Taśmy, naroża i formatki do wzmacniania wpustów należy nakładać na mokrą warstwę membrany hydroizolacyjnej. Nanieść Kiilto K2 na całą powierzchnię przeznaczoną do uszczelnienia i pozostawić do wyschnięcia. Powtórnie nanieść Kiilto K2 na całą powierzchnię przeznaczoną do uszczelnienia i pozostawić do wyschnięcia. Czas schnięcia pierwszej warstwy wynosi około 2 h, a drugiej warstwy około 6 h. Czasy schnięcia zależą od grubości warstw i warunków. Gotowa membrana wodoszczelna musi mieć minimalną grubość 0,6 mm. Płytki kleić za pomocą Kiilto Flexfix, Superfix DF, Lightfix, Kerapid lub HighFlex S2 DF.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.