Kiilto Nopea Slim Parkettiliima + utwardzacz
Kiilto Nopea Slim Parkettiliima + utwardzacz

Dwuskładnikowy, bezwodny, szybkoutwardzalny klej poliuretanowy do klejenia wszystkich rodzajów parkietów (z wyjątkiem parkietów wielowarstwowych). Idealny do naprawy górnych warstw parkietów z wielowarstwowych.

Cechy produktu

  • szybkosprawny klej
  • do przyklejania i renowacji parkietów o małej powierzchni
  • wydajność 1-2 m²/l
  • bezwodny

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Bezrozpuszczalnikowy, dwuskładnikowy, szybkoutwardzalny klej poliuretanowy do klejenia parkietów. Idealny do naprawy małych powierzchni oraz górnych warstw parkietów wielowarstwowych. ISO 17178 – twardy. Nadaje się na podłogi z ogrzewaniem.

Wielkość opakowania Kod EAN
1 kg + 0,17 kg 6411511464016
Czas schnięcia otwartego

ok. 15 min (rozprowadzić na podłożu)

Czas zachowania właściwości roboczych

Żywotność kleju wynosi ok. 5–9 minut/20°C. Nawet niewielki wzrost temperatury znacznie skraca okres żywotności kleju po jego zmieszaniu z utwardzaczem.

Pokrycie

Płyta: n. 0,75–2 m²/l (0,5–1,5 kg/m²)
Beton: n. 1–1½ m²/l (1–1,5 kg/m²)

Proporcja mieszania

Żywica 1 kg / utwardzacz 170 g

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez 12 miesięcy.

Szybkość utwardzania

1 h (20°C)

Temperatura nakładania

15–25°C

Typ kleju

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy klej poliuretanowy

Wielkości opakowania

1 kg (żywica) + 170 g (utwardzacz)

Żywotność

ok. 5–9 min (20°C, wilg. względna 50%)

Sposób użycia

Wyrównane stalową pacą beton, sklejka, płyta wiórowa, korek i podłogi drewniane. Podłoże musi być suche, zwarte, gładkie i oczyszczone z pyłów i innych materiałów, które mogą osłabić przyczepność. Przed klejeniem usunąć skórkę cementową poprzez wyszlifowanie i odkurzenie powierzchni. W razie potrzeby przed klejeniem parkietu podłoże można wypoziomować za pomocą masy wyrównującej. (Poziomowanie nie zapewnia odpowiedniej podłogi ślepej w przypadku parkietów o wymiarach większych od 22 x 70 x 500 mm). Wytrzymałość na odrywanie betonu od masy wyrównującej musi wynosić minimum 1,5 N/mm². W przypadku klejenia na płytach zaleca się stosowanie sklejki min. 9 mm lub podobnego materiału. Należy stosować się do instrukcji producenta i do wszelkich krajowych zaleceń, które mają zastosowanie (w Finlandii SisäRYL 2013, kodeks RYL sztuki budowlanej). Twardy klej minimalizuje ruch drewna w różnych kierunkach, spowodowany absorpcją i oddawaniem wilgoci, lecz zwiększa nacisk drewna na podłoże.

Dokładnie wymieszać żywicę klejową z utwardzaczem we właściwych proporcjach tuż przed użyciem. Rozprowadzić klej stalową zębatą szpachlą na powierzchni maks. 1 m² i natychmiast ułożyć parkiet na warstwie świeżego kleju. Upewnić się, że między płytami a podłożem tworzy się jednolita warstwa kleju oraz że klej nie jest wypychany na zewnątrz przez szczeliny pomiędzy płytami. Nie zaleca się cyklinowania parkietu przed upływem godziny od zakończenia klejenia parkietu. Świeży klej może być usunięty za pomocą ksylenu lub acetonu. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie.


Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Ostateczny rezultat jest w dużym stopniu uzależniony od sposobu, w jaki wykonywane są prace. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Skorzystać z karty charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
LEED
Znak pochodzenia