Kiilto Pro Easyrapid
Szybkowiążąca masa do wygładzania podłóg

Bardzo szybka masa wyrównująca do końcowego poziomowania w pomieszczeniach wewnątrz budynków. Łatanie do 10 mm. Okrążenie chodem po ok. 45 min Gotowość do przykrycia podłogi w zaledwie 1–2 h od wypoziomowania. Podłoża z betonu lub wylewek poziomujących nie wymagają gruntowania. Niskoalkaliczna. Spoiwo cementowe.

Cechy produktu

  • jasny I łatwy do rozprowadzania, konsystencja pasty
  • do szybkiego końcowego poziomowania w pomieszczeniach mokrych lub suchych
  • zużycie 1.1 kg/m²/mm
  • długi czas pracy, szybko osiąga wytrzymałość
  • można pokrywać okładzinami 1–2 h

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Szybkoschnący podkład podłogowy do wygładzania podłóg, o konsystencji pasty, warstwą 0–5 mm przed instalacją okrycia podłogowego. Do mniejszych powierzchni np. do łatania i wypełniania, do 10 mm. Do grubszych warstw zaleca się Maxirapid. Easyrapid DF nie jest zalecany do wygładzania podłoża pod przyklejany parkiet.

Podłoże musi być czyste, zwarte i stabilne. Usunąć mleczko cementowe, resztki farby i inne zanieczyszczenia oraz przetrzeć szczotką lub starannie odkurzyć podłogę. Przed wyrównywaniem należy zeszlifować nierówne powierzchnie i wysokie grzbiety w betonie. Do łatania, wypełniania otworów, wyrównywania betonu lub wyrównywania podłoża masą nie jest konieczne gruntowanie. Powierzchnie do renowacji oraz podłoża z płyt należy wstępnie zagruntować za pomocą nierozcieńczonego gruntu Kiilto Start Primer przed ich wygładzeniem.

Certyfikaty i atesty

CT-C25-F6 (EN13813), M1

Czas zachowania właściwości roboczych

Ok. 20 min

Grubość warstwy

0-5 mm

Klasa ogniowa

A2fl-s1

Kurczenie

< 0,8‰ (23°C, wilg. względna 50%)

Maks. wielkość cząsteczki

ok. 0,25 mm

Pokrycie

Masa materii stałej w warstwie 1 mm/m² — około 1,1 kg (ok. 8–9 litrów wylewki/worek).

Proporcja mieszania

2,6–3,0 l wody / worek 10 kg

Przechowywanie

W nieotwartym opakowaniu 9 miesięcy w suchych warunkach

Siła wiązania

> 1 MPa, EN 13813

Temperatura nakładania

Temperatura optymalna 18–20°C, minimalna +10°C

Typ kleju

Proszek polimerowo-cementowo-wapienny na bazie kwarcu

Wielkości opakowania

worek 10 kg

Wilgotność podkładu podłogowego

beton < 90 % wilg. względnej

Wytrzymalość na zginanie

F6 (> 6 MPa), EN 13813

Wytrzymałość na ściskanie

C25 (> 25 MPa), EN 13813

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

ok. 45 min

Zdatność do powlekania

1–2 godz.

pH

< 11 (niskoalkaliczna)

Sposób użycia

Napełnić naczynie do mieszania wymaganą ilością czystej wody. Wsypywać proszek do chłodnej (10–20°C), czystej wody, stale mieszając, aż powstanie jednorodna, elastyczna masa. Nakładać natychmiast na czystą powierzchnię za pomocą stalowej kielni.

Podłogę należy stosunkowo szybko pokryć parkietem lub innymi materiałami po utwardzeniu i wyschnięciu. Zapobiegnie to nadmiernemu wysuszeniu powierzchni, pęknięciom i odrywaniu się kawałków.

Produkt nie jest zalecany do wygładzania podłóg do malowania.

W miejscach, w których stosuje się hydroizolację, na przykład w podłogach łazienkowych, masa poziomująca powinna znajdować się pod membraną.

Nie nadaje się do miejsc stale zanurzonych w wodzie (np. basenów).

Uwaga! Nie używać nadmiernej ilości wody!

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu są oparte na naszych badaniach i wiedzy praktycznej. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków i metod pracy. Na efekt końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Aby prawidłowo korzystać z produktu, należy zapoznać się z broszurą produktu, instrukcją postępowania i kartą charakterystyki dostępną pod adresem www.kiilto.pl

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak CE
LEED
Szybki System RAPID
Znak pochodzenia
The Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym Łabędziem