Kiilto 97 DF
Podkład podłogowy do wygładzania

Niepyląca gładź podłogowa do nakładania przed ukłożeniem okładziny podłogowej. Dobre właściwości samopoziomujące. Do pompowania. Niskoalkaliczna. Spoiwo cementowe.

Cechy produktu

  • do wygładzania podłóg
  • dobre własności wypełniające
  • o zredukowanym pyleniu, samopoziomująca, do nanoszenia agregatem z pompą, 
  • można malować
  • 1.6 kg/m²/mm
  • obciążenie chodem po 4 h
  • pokrywanie po: 24 h
  • do wewnątrz budynków

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Nadaje się do wyrównywania powierzchni podłogowych przy grubości 1–7 mm przed układaniem wykładziny podłogowej.
Formuła DF o zmniejszonej zawartości pyłu ogranicza ilość pyłu unoszącego się w powietrzu podczas mieszania.
Warstwa niskoalkalicznego podkładu chroni spoinę klejową i okładzinę winylową przed wilgocią alkaliczną pochodzącą z betonowego podłoża. Jak wykazały badania efekt ochronny zapewnia 5 mm warstwa podkładu Kiilto 97 DF.
Podłoże musi być czyste, zwarte i stabilne. Usunąć mleczko cementowe, zachlapania farbą, resztki kleju i inne zanieczyszczenia oraz starannie odkurzyć podłogę. Przed położeniem wylewki podłoża betonowe są gruntowane rozcieńczonym Kiilto Start Primer (1:4 Kiilto Start Primer) lub PrimerONE 20% Kiilto Primer/80% wody). Powierzchnie w trakcie renowacji oraz podłoża z płyt należy wstępnie zagruntować za pomocą nierozcieńczonego gruntu Kiilto Start Primer lub PrimerOne przed ich poziomowaniem. Niechłonne podłoża, takie jak płytki ceramiczne lub pomalowane podłoza można zagruntować Kiilto FIX Primer.

Wielkość opakowania Kod EAN
Kiilto 97 DF 20 kg 6411512079202
Certyfikaty i atesty

CT-C30-F7 (EN13813), M1

Czas zachowania właściwości roboczych

Ok. 20 min (23°C, wilg. względna 50%)

Grubość warstwy

1-7 mm

Klasa ogniowa

A2fl-s1

Kurczenie

< 0,6‰ (23°C, wilg. względna 50%)

Lepkość

Przepływ 150-160 mm, EN 12706

Maks. wielkość cząsteczki

0,3 mm

Pokrycie

Masa materii stałej w warstwie 1 mm/m² — około 1,6 kg (ok. 12 l wylewki/worek).

Proporcja mieszania

5,2-5,6 l wody / worek 20 kg

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu maks. 1 rok w suchym miejscu.

Siła wiązania

> 1,5 MPa, EN 13813

Szybkość utwardzania

7mm/24 h (23°C, wilg. względna 50%)

Temperatura nakładania

Temperatura optymalna 18 do 23°C, minimalna +10°C

Typ kleju

Proszek polimerowo-cementowo-wapienny na bazie kwarcu

Wielkości opakowania

20 kg bag

Wilgotność podkładu podłogowego

beton < 90 % wilg. względnej

Wytrzymalość na zginanie

F7 (> 7 MPa), EN 13813

Wytrzymałość na ściskanie

C30 (> 30 MPa), EN 13813

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

ok. 4 h (23°C, wilg. względna 50%)

Zdatność do powlekania

ok. 24 godz./7 mm

pH

< 11 (niskoalkaliczna)

Sposób użycia

Napełnić naczynie do mieszania wymaganą ilością czystej wody. Wsypywać proszek Kiilto 97 DF do chłodnej (+10–25°C), czystej wody, stale mieszając, aż powstanie jednorodna, elastyczna masa. Pozostawić mieszaninę na około 2 min, a następnie wymieszać jeszcze raz przed użyciem. Nanieść gładź do podłóg równomiernie za pomocą zębatej pacy stalowej. Można ją nakładać za pomocą odpowiedniej pompy do wylewek. Przed nałożeniem kolejnej warstwy należy odczekać na wyschnięcie poprzedniej. Nie należy przyspieszać schnięcia gładzi podłogowej, stosując ogrzewanie lub wentylację. Zbyt szybkie schnięcie może powodować powstawanie pęknięć włoskowatych.
Jeśli temperatura w poziomowanym pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle,
wilgotność względna jest bardzo niska lub jeśli podłoga jest wystawiona na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, zaleca się przykrycie podłogi plandeką, gdy tylko
chodzenie po niej będzie możliwe. Podłogę należy stosunkowo szybko pokryć parkietem lub innymi materiałami po utwardzeniu i wyschnięciu. Zapobiegnie to nadmiernemu wysuszeniu powierzchni, pęknięciom i odrywaniu się kawałków.
Produkt odpowiedni także do podłóg, które mają być malowane, znajdujących się w mniej używanych pomieszczeniach, ale nie do podłóg w garażach, łazienkach itd.
W miejscach, w których stosuje się hydroizolację, na przykład w podłogach łazienkowych, warstwa wyrównująca powinna się znajdować pod membraną hydroizolacyjną.
Nie nadaje się do miejsc stale zanurzonych w wodzie (np. basenów).
Uwaga! Nie używać nadmiernej ilości wody, gdyż osłabia to wytrzymalość i może powodować rozwarstwienia i pęknięcia!


Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i praktycznej wiedzy. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków i metod pracy. Na efekt końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Warunkiem prawidłowego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli są dostępne.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.