M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
LEED
Znak pochodzenia

Sitol 6106 to klej na bazie alkoholu poliwinylowego używany do produkcji płyt gipsowych.

Cechy produktu

  • Łatwy do zmywania

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Sitol 6106 jest używany do produkcji płyt gipsowych. Charakteryzuje się powolnym schnięciem i silnym wiązaniem.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Sitol 6106 kontti T3949.992
Typ kleju

Klej na bazie alkoholu poliwinylowego

Gęstość / ciężar właściwy

1,05 kg/dm³ (20°C)

pH

7

Lepkość

1 000 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20°C)

Temperatura nakładania

18–25°C

Przechowywanie

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 20°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Urządzenia zmywać wodą, przed zaschnięciem kleju. Zaschniętą warstwę kleju można usunąć ksylenem.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu są oparte na naszych badaniach i wiedzy praktycznej. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków i metod pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
LEED
Znak pochodzenia