O Nas / Odpowiedzialność /

Odpowiedzialność społeczna

Zmotywowani pracownicy są podstawą sukcesu i wynikającą z tego wartością dodaną, którą wszyscy współdzielą

Więcej niż tylko miejsce pracy

Kiilto charakteryzuje kultura eksperymentowania, która zachęca pracowników do prezentowania nawet najśmielszych pomysłów. Ciągłe uczenie się generuje spostrzeżenia, które oświetlają naszą ścieżkę do silnego międzynarodowego wzrostu. Personel Kiilto jest jego kluczowym zasobem i bezpieczeństwem. Jako firma rodzinna wierzymy w społeczność opartą na współpracy, a nie w hierarchiczne podejście. Inspiracja opiera się na dobrym zarządzaniu i organizacji, która słucha.

Nasza oferta możliwości ćwiczeń i klubów rekreacyjnych pomaga utrzymać zdolność do pracy i pozytywne nastawienie. Zachęcamy się nawzajem do udziału w zajęciach takich jak praktyka chóralna, unihokej, joga i trening obwodowy. Zapobieganie wypadkom przy pracy i poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy pomagają motywować pracowników do osiągania jak najlepszych wyników.

Rozwój zawodowy w bezpiecznym miejscu pracy

Wsparcie we właściwym miejscu i czasie usprawnia codzienną pracę każdego Kiiltonianina i zapewnia nam sukces w przyszłości. Zwiększamy szanse naszych pracowników na zatrudnienie poprzez rozwój kompetencji i aktywną politykę szkoleniową. Naszym celem jest, aby kariera w Kiilto była atutem. Jako miejsce pracy, Kiilto zapewnia bezpieczne i inspirujące środowisko oraz możliwość ciągłego rozwoju osobistego.

Niektórzy przyszli pracownicy Kiilto są nadal studentami. Wsparcie, które zapewniamy we współpracy z ich instytucjami edukacyjnymi, będzie częścią naszej historii sukcesu przez wiele lat.

Bezpieczeństwo naszych klientów jest również objęte społeczną odpowiedzialnością Kiilto. Poprawiamy bezpieczeństwo naszych produktów, prezentując je i wprowadzając na rynek w sposób odpowiedzialny. Ponadto możemy pomóc w poprawie bezpieczeństwa i komfortu budynków, rozwijając wiedzę naszych klientów.

Mamy otwartą i inspirującą atmosferę

Aby zapewnić, że prawa człowieka są wdrażane na wszystkich etapach działalności biznesowej Kiilto, staramy się promować równość w środowisku pracy. W ten sposób tworzymy bardziej sprawiedliwy świat i poprawiamy samopoczucie naszych pracowników.

W naszej działalności biznesowej zobowiązujemy się do uczciwości, zwalczania korupcji i przestrzegania przepisów, zasad i regulacji mających zastosowanie w naszej działalności. Wymagamy od naszych podwykonawców i dostawców przestrzegania naszego Kodeksu postępowania dostawców, który zawiera przepisy dotyczące zgodności z prawem, a także przeciwdziałania przekupstwu i dobrych praktyk biznesowych:

Tematy związane z odpowiedzialnością społeczną

Grupa Robocza ds. Odpowiedzialności Kiilto zidentyfikowała następujące kluczowe tematy w naszej ocenie istotnych działań. Powiązane środki praktyczne opisano w sekcjach poniżej każdego tematu.

Bezpieczne miejsce pracy

 • Zapobieganie wypadkom
 • Poprawa bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego

Inspirujące środowisko pracy

 • Wsparcie na różnych etapach życia
 • Dobry nadzór
 • Responsywna organizacja
 • Dobrostan personelu
 • Przestrzegamy najwyższych standardów etycznych postępowania i biznesu

Prawa człowieka w całym łańcuchu wartości

 • Równe środowisko pracy
 • Zapobieganie pracy dzieci

Rozwój kompetencji

 • Rozwój kompetencji pracowników
 • Rozwój kompetencji klienta
 • Współpraca edukacyjna
 • Odpowiedzialne informacje o produkcie
 • Rozwiązania cyfrowe

Zarządzanie odpowiedzialnością społeczną

Mierzymy nasz sukces w zarządzaniu poprzez ankietę przeprowadzoną przez Corporate Spirit. Wyniki są porównywane z wynikami innych firm. Kiilto monitoruje również informacje zwrotne od rekrutów i rejestruje liczbę przyznanych emerytur pracowniczych.

Fiński Instytut Zdrowia w Miejscu Pracy przeprowadza badania higieny pracy w Kiilto co cztery lata. Jednak współpraca jest ciągła w celu wykorzystania i dzielenia się wiedzą Kiilto w branży chemicznej między badaniami. Kiilto dzieli się swoim know-how z klientami i innymi interesariuszami.

Kiilto wykracza poza zapewnienie bezpieczeństwa dla własnych obszarów fabrycznych i personelu, projektując bezpieczeństwo chemiczne aż do swoich klientów. Eksperci identyfikują zagrożenia i doradzają klientom, jak ich uniknąć.

Kiilto zintegrowało bezpieczeństwo pracy jako część swojego rozwoju produktowego i technicznego. Zaczynamy od myślenia o bezpieczeństwie pracowników i możliwych zagrożeniach związanych z narażeniem za każdym razem, gdy opracowujemy produkt lub wybieramy surowce.

Polityka odpowiedzialności społecznej

Odpowiedzialność społeczna w Kiilto opiera się na Kodeksie Postępowania, do którego przestrzegania zobowiązani są również kluczowi dostawcy firmy.

Nasza codzienna działalność operacyjna opiera się na certyfikatach ISO 14001, ISO 9001 i ISO 45001 oraz programie Responsible Care – Bezpieczeństwo i Troska w przemyśle chemicznym. Kiilto jest również zaangażowane w umowę o dobrym samopoczuciu zawodowym (firmy ubezpieczeniowej Varma).

Kiilto dołączyło również do Forum Zero Wypadków Przy Pracy koordynowanego przez Fiński Instytut Zdrowia Zawodowego. Forum jest dobrowolną siecią fińskich miejsc pracy, której celem jest ciągłe promowanie bezpieczeństwa pracy i wymiana dobrych praktyk.

Mechanizmy składania skarg i informowanie o nieprawidłowościach

Kiilto zwraca uwagę na kwestię odpowiedzialności społecznej w trakcie codziennego zarządzania personelem. Instrukcje Białej Księgi zawierają środki, które pracownicy powinni podjąć, jeśli zaobserwują problemy, które należy rozwiązać.

Takie obserwacje są również zbierane w corocznych ankietach pracowniczych.