Kiilto KeraSeal

Wodoszczelny, utwardzany pod wpływem wilgoci jednoskładnikowy klej do uszczelniania łączeń i odpływów podłogowych. Należy do systemu KeraSafe.

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Jednoskładnikowy klej i uszczelniacz do uszczelniania łączeń na zakładkę i odpływów podłogowych z materiałów wodoodpornych KeraSafe.

Wielkość opakowania Kod EAN
750 ml 6411512300757
Czas zachowania właściwości roboczych

ok. 45-60 min

Gęstość / ciężar właściwy

Ok. 1 kg/l

Mrozoodporność

Nie zamarza

Pokrycie

ok. 30 metrów bieżących / 0,75 l, 1 l / 4 m²

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze 10–25°C przez 6 miesięcy. Po otwarciu opakowanie musi być przechowywane do góry dnem.

Temperatura nakładania

10-25°C

Typ kleju

Polimer modyfikowany silanami

Warunki robocze

Temperatura powietrza, kleju, materiału 18–20°C.

Sposób użycia

Podłoże musi być suche, zwarte i gładkie, wolne od pyłu i tłuszczu. Nałożyć odpowiednią ilość KeraSeal na KeraSafe wałkiem piankowym, pacą lub pędzlem, aby obie powierzchnie zostały odpowiednio nawilżone. Docisnąć do siebie powierzchnie i wycisnąć z nich całe powietrze. Zwłaszcza w suchych warunkach lub podczas nakładania kleju na większe powierzchnie, np. membranę do odpływu KeraSafe Floor, spryskanie wodą jednej z klejonych powierzchni może przyspieszyć krzepnięcie. Świeży klej może być usunięty ścierką. Zaschnięty klej może zostać usunięty tylko mechanicznie.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków, w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak CE
LEED
Znak pochodzenia
The Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym Łabędziem