Dokumenty / Budownictwo /

Certyfikacje produktów i oznaczenia

Produkty hydroizolacyjne otrzymują oznakowanie CE ważne w całej UE, po przetestowaniu jako system i uzyskaniu Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA).

Ocena M1 wskazuje, że materiały budowlane spełniają najbardziej rygorystyczne klasyfikacje emisji dla jakości powietrza
w pomieszczeniach.

Leadership in Energy and Environmental Design to amerykański program certyfikacji zielonych nieruchomości, którego celem jest zmniejszenie wpływu budownictwa i użytkowania budynków na środowisko.

Znak wskazuje, że produkt został zatwierdzony do stosowania w budynkach Nordic Swan Ecolabeled. Takie produkty są wymienione w Nordic Ecolabel Building Materials Database. W przypadku domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych
i przedszkoli wymagania obejmują fazę budowy, zużycie materiałów i energii. Wymagania Nordic Swan Ecolabel mają również zastosowanie do efektywności energetycznej budynków, dobrego powietrza w pomieszczeniach i materiałów budowlanych stosowanych w budynku.