Uniwersalna, samopoziomująca masa wyrównująca do podłóg. Nadaje się także do wygładzania podłóg, które mają być malowane. Do pompowania. Niskoalkaliczna. Spoiwo cementowe.

Cechy produktu

  • samopoziomująca
  • do ogólnego poziomowania 
  •  1.6 kg/m²/mm
  • obciążenie chodem po: 5 h
  •  pokrywanie: 10 mm/1 d, 20 mm/3 d
  •  zastosowanie wewnątrz pomieszczeń


   

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Nadaje się do wyrównywania powierzchni podłóg o grubościach 3–20 mm przed położeniem okładziny podłogowej. Przed położeniem wylewki podłoża betonowe zagruntować rozcieńczonym Kiilto Start Primer (1:4 Kiilto Start Primer) lub PrimerONE 20% grunt/80% woda). Powierzchnie w trakcie renowacji oraz podłoża z płyt należy wstępnie zagruntować za pomocą nierozcieńczonego gruntu Kiilto Start Primer lub PrimerOne przed ich poziomowaniem. Niechłonne podłoża, takie jak płytki ceramiczne lub pomalowane podłoza można zagruntować Kiilto FIX Primer.
Podłoże musi spełniać normy krajowe.
Warstwa niskoalkalicznego podkładu chroni spoinę klejową i okładzinę winylową przed wilgocią alkaliczną pochodzącą z betonowego podłoża. Jak wykazały badania efekt ochronny zapewnia 5 mm warstwa podkładu Kiilto Tasoflex.

Wielkość opakowania Kod EAN
20 kg 6411512017204
Certyfikaty i atesty

CT-C20-F6 (EN13813), M1

Czas zachowania właściwości roboczych

Ok. 30 min.(23°C, wilg. względna 50%)

Grubość warstwy

3-20 mm

Klasa ogniowa

A2fl-s1

Kurczenie

< 0,4 ‰ (23 ºC, 50 % RH )

Lepkość

Przepływ 145-155 mm, EN 12706

Maks. wielkość cząsteczki

Ok. 0,5 mm

Pokrycie

Masa materii stałej w warstwie 1 mm/m² — około 1,6 kg (ok. 12 l wylewki/worek).

Proporcja mieszania

Ok. 4,5 l wody / worek 20 kg

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym miejscu przez rok.

Siła wiązania

(> 1 MPa), EN 13813

Temperatura nakładania

Temperatura optymalna 18–20°C, minimalna +10°C

Typ kleju

Syntetyczny proszek zawierający żywicę, specjalny cement i proszek kwarcowy

Wielkości opakowania

20 kg bag

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton < 90% wilg. względnej

Wytrzymalość na zginanie

F6 (> 6 MPa), EN 13813

Wytrzymałość na ściskanie

C20 (> 20 MPa), EN 13813

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

ok. 5 h (23°C, wilg. względna 50%)

Zdatność do powlekania

1 dzień / 10 mm;
3 dni / 20 mm
(23°C, wilg. względna 50%)

pH

< 11 (niskoalkaliczna)

Sposób użycia

Napełnić naczynie do mieszania wymaganą ilością czystej i chłodnej (+10-25st.C) wody. Wsypywać proszek powoli, cały czas mieszając, aż do uzyskania gładkiej, elastycznej masy. Pozostawić mieszaninę na około 2 min. Następnie wymieszać jeszcze raz mocno przed użyciem. Nałożyć płynną wylewkę poprzez wylewanie szerokich pasów na podłogę. Rozprowadzić za pomocą stalowej lub zębatej pacy. Wylewkę można też nakładać za pomocą odpowiedniej pompy do wylewek. Nie należy przyspieszać schnięcia wylewki, stosując ogrzewanie lub wentylację. Zbyt szybkie schnięcie może powodować powstawanie pęknięć włoskowatych. Jeśli temperatura w poziomowanym pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle, względna wilgotność jest bardzo niska, lub jeśli podłoga jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zaleca się przykrycie podłogi plandeką, gdy tylko będzie możliwe chodzenie po niej. Podłogę należy stosunkowo szybko pokryć parkietem lub innymi materiałami po utwardzeniu i wyschnięciu. Zapobiegnie to nadmiernemu wysuszeniu powierzchni, pęknięciom i odrywaniu się kawałków. Produkt odpowiedni także do podłóg, które mają być malowane, znajdujących się w mniej używanych pomieszczeniach, ale nie do podłóg w garażach, łazienkach itd. W miejscach, w których stosuje się hydroizolację, na przykład w podłogach łazienkowych, warstwa wyrównująca powinna się znajdować pod membraną hydroizolacyjną. Nie nadaje się do miejsc stale zanurzonych w wodzie (np. basenów). Uwaga! Nie używać nadmiernej ilości wody, gdyż osłabi to wytrzymałość i może prowadzić do rozwarstwienia i pekania.


Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i praktycznej wiedzy. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków i metod pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Warunkiem prawidłowego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli są dostępne.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.