Kiilto Pro Start Primer
Grunt

Zapewnia dobre wiązanie masy wyrównującej z podłożem. Produkt na bazie wody.

Cechy produktu

  • pochłania pył i opóźnia przenikanie wody z masy wyrównującej do podłoża 
  • bardzo ekonomiczny
  • wodorozcieńczalny

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Wodny grunt do stosowania we wnętrzach do porowatych jak i niechłonnych powierzchni przed poziomowaniem. Do niechłonnych podłoży, przed poziomowaniem zalecamy grunt Kiilto Fix Primer.
Kiilto START Primer stosuje się do gruntowania:

– mas wyrównujących na bazie betonu i cementu (rozcieńczenie: 1 część gruntu na 4 części wody);
– podłóg z pozostałościami starego kleju np. na bazie żywicy czy bitumicznego (bez rozcieńczania);
– powierzchni, które nie tolerują wilgoci, np. płyt gipsowych, drewnianych (bez rozcieńczania);
– płyt konstrukcyjnych, np. wiórowych oraz gipsowych (bez rozcieńczania);
– powierzchni niechłonnych, np. farba, płytki ceramiczne (bez rozcieńczania) (patrz też grunt FIX Primer jak wyżej).

Środek gruntujący ma dużą odporność na wilgoć i tworzy mocne wiązanie pomiędzy podłogową masą wyrównującą a podłożem. Alkaliczność cementu nie wpływa na skuteczność działania środka gruntującego. Nie stosować jako dodatku do mas wyrównujących.

Wielkość opakowania Kod EAN
1 l 6411513702017
3 l 6411513702031
10 l 6411513702109
Gęstość / ciężar właściwy

1

Kolory

Różowy

Mrozoodporność

Zamarza

Pokrycie

Rozcieńczanie: 1 l środka gruntującego + 4 l wody = około 5 l. 30 m².
Bez rozcieńczania / powierzchnie niechłonne: 1 l środka gruntującego ok. 10 m²

Przechowywanie

W oryginalnie zamkniętym opakowaniu w suchym miejscu przez 1 rok.

Temperatura nakładania

Temperatura optymalna 18–20°C, minimalna 10°C

Wielkości opakowania

Plastikowe pojemniki o pojemności 1 l, 3 l i 10 l

Wilgotność podkładu podłogowego

– Beton < 90% wilg. względnej

Zawartość LZO

Klasa M1

Sposób użycia

Usunąć mleczko cementowe, pył, luźne zabrudzenia i smary. Jeśli to konieczne zeszlifować mechanicznie. Nałożyć grunt na powierzchnię jako cienką, równą warstwę np. wałkiem, pędzlem lub pacą. Unikać nakładania zbyt grubej warstwy gruntu. Wypoziomowane i betonowe podłoża mogą być wygładzane natychmiast po zagruntowaniu. Podłoża z płyt konstrukcyjnych, podłoża niechłonne lub pokryte starym klejem pozostawić do wyschnięcia na 2 godziny przed przystąpieniem do wyrównywania. Panujące warunki, takie jak na przykład temperatura pomieszczenia, struktura i zawartość wilgoci w powierzchni znacząco wpływają na proces schnięcia. Dlatego nasze zalecenia należy traktować wyłącznie jako wskazówki. Wyrównywanie podłoża należy wykonać przed upływem 24 h od gruntowania.

UWAGA! Parkiety przyklejane do podłoża lub podłogi z ogrzewaniem podłogowym: usunąć mleczko cementowe i inne zanieczyszczenia mogące osłabić podłoże (np. pozostałości starych klejów); usuwać za pomocą papieru ściernego lub szlifowania. Gruntować wyłącznie powierzchnie, które będą poziomowane lub wygładzane (podłoże dla klepki parkietowej nie mogą być gruntowane, wygładzane ani poziomowane). W przypadku stosowania podłogi ślepej z płyt konstrukcyjnych parkiet będzie przyklejany bezpośrednio do płyt (bez gruntowania i poziomowania masami).

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem zarządzania jakością. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Skorzystać z karty charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.