Kiilto Pro Start Primer
Grunt

Zapewnia dobre wiązanie masy wyrównującej z podłożem. Produkt na bazie wody.

Cechy produktu

  • pochłania pył i opóźnia przenikanie wody z masy wyrównującej do podłoża 
  • bardzo ekonomiczny
  • wodorozcieńczalny

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Wodny grunt do porowatych jak i niechłonnych powierzchni przed poziomowaniem. Do niechłonnych podłoży, przed poziomowaniem zecamy grunt Kiilto Fix Primer.
Kiilto START Primer stosuje się do gruntowania przed położeniem:

– mas wyrównujących na bazie betonu i cementu (rozcieńczenie: 1 część gruntu na 4 części wody);
– podłóg z pozostałościami starego kleju np. na bazie żywicy czy bitumicznego (bez rozcieńczania);
– powierzchni, które nie tolerują wilgoci, np. płyt gipsowych, drewnianych (bez rozcieńczania);
– płyt konstrukcyjnych, np. wiórowych oraz gipsowych (bez rozcieńczania);
– powierzchni niechłonnych, np. farba, płytki ceramiczne (bez rozcieńczania) (patrz też grunt FIX Primer jak wyżej).

Środek gruntujący ma dużą odporność na wilgoć i tworzy mocne wiązanie pomiędzy podłogową masą wyrównującą a podłogą ślepą. Alkaliczność cementu nie wpływa na skuteczność działania środka gruntującego. Nie stosować jako dodatku do mas wyrównujących.

Wielkość opakowania Kod EAN
1 l 6411513702017
3 l 6411513702031
10 l 6411513702109
Gęstość / ciężar właściwy

1

Kolory

Różowy

Mrozoodporność

Zamarza

Pokrycie

Rozcieńczanie: 1 l środka gruntującego + 4 l wody = około 5 l. 30 m².
Bez rozcieńczania / powierzchnie niechłonne: 1 l środka gruntującego ok. 10 m²

Przechowywanie

W oryginalnie zamkniętym opakowaniu w suchym miejscu przez trzy lata.

Temperatura nakładania

Temperatura optymalna 18–20°C, minimalna 10°C

Wielkości opakowania

Plastikowe pojemniki o pojemności 1 l, 3 l i 10 l

Wilgotność podkładu podłogowego

– Beton < 90% wilg. względnej

Sposób użycia

Usunąć mleczko cementowe, pył, luźne zabrudzenia i smary. Jeśli to konieczne, zastosować piaskowanie lub zeszlifować mechanicznie. Nałożyć grunt na powierzchnię jako cienką, równą warstwę np. pędzlem lub pacą. Unikać nakładania zbyt grubej warstwy gruntu. Wygładzone podłoża lub podłoża betonowe mogą być wyrównywane natychmiast po zagruntowaniu. Podłoża z płyt konstrukcyjnych, podłoża niechłonne lub pokryte starym klejem pozostawić do wyschnięcia na 2 godziny przed przystąpieniem do wyrównywania. Panujące warunki, takie jak na przykład temperatura pomieszczenia, struktura i zawartość wilgoci w powierzchni znacząco wpływają na proces schnięcia. Dlatego nasze zalecenia należy traktować wyłącznie jako wskazówki. Wyrównywanie podłoża należy wykonać przed upływem 24 h od gruntowania.

UWAGA! Parkiety przyklejane do podłogi ślepej lub podłogi z ogrzewaniem podłogowym: usunąć mleczko cementowe i inne zanieczyszczenia mogące osłabić podłoże (np. pozostałości starych klejów); usuwać za pomocą piaskowania/szlifowania. Gruntować wyłącznie powierzchnie, które będą poziomowane lub wygładzane (podłogi ślepe dla klepki parkietowej nie mogą być gruntowane, wygładzane ani poziomowane). W przypadku stosowania podłogi ślepej z płyt konstrukcyjnych parkiet będzie przyklejany bezpośrednio do płyt (bez gruntowania i poziomowania).

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem zarządzania jakością. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Skorzystać z karty charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.