Kiilto Butyylinauha

Cechy produktu

·      - łatwa do zamontowania taśma butylowa

·      - samoprzylepna

·      - specjalnie do stosowania na zewnątrz pomieszczeń

·      -  nadaje się do  uszczelnień powietrza i radonu

·      -  wielkość opakowania 10cm x 20 m

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Taśma butylowa do uszczelnień styków płyt i narożników, przy stosowaniu systemów wodoszczelnych Kiilto. Stosowana również jako uszczelnienie zapobiegające przedostawaniu się powietrza i radonu podczas wykonywania systemów wodoszczelnych Kiilto Keramix i KeraPro. Idealna do użytku napowietrznego. Nadaje się takze do uszczelnień struktur z produktami do uszczelnień Kiilto Airblock Fiber i Airblock Coat oraz membranami przeciwwodnymi Kiilto Keramix A+X oraz Kiilto KeraPro.

Wielkość opakowania Kod EAN
Kiilto Butyylinauha 10 cm x 20 m 6411513721209
Kolory

szary

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

-30–90°C

Przechowywanie

Zamknięte oryginalnie opakowania można przechowywać w temperaturze powyżej 1°C, w suchym miejscu, osłoniętym przed promieniami słonecznymi, przez rok.

Typ kleju

Guma butylowa i włóknina PP

Sposób użycia

Nadaje się do uszczelnień struktur z produktami do uszczelnień powietrza Kiilto Airblock Fiber i Airblock Coat, jeśli to konieczne.

Kiilto Airblock Fiber moze być także stosowany jako bariera uszczelniająca przeciwko radonowi bez taśmy Kiilto Butyylinauha. Przy uszczelnianiu powietrza lub radonu za pomocą Kiilto Keramix A+X lub Kiilto KeraPro zawsze używać taśmy Kiilto Butyltape (Butyylinauha) lub taśmy KeraSafe Saumanauha.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
LEED