Płynna bariera do stosowania ze składnikiem KIILTO K2, w systemie przeciwwilgociowym KIILTO K (do nakładania wałkiem).

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiilto K1 jest gotową barierą na bazie wody, przeznaczoną do zabezpieczania powierzchni przed parą wodną przed ułożeniem płytek (nie nadaje się do basenów). Bariera K1 musi być stosowana wraz z membraną hydroizolacyjną K2, zgodnie z systemem hydroizolacyjnym K.

Podłoże musi być suche, chłonne, odkurzone i równe. Wszystkie materiały, które mogą zmniejszać przyczepność membrany wodoszczelnej, muszą zostać usunięte. Konstrukcje słabe i giętkie należy usztywnić przed przystąpieniem do prac. Należy upewnić się, że konstrukcja i podłoże nadają się do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i układania płytek. Ogrzewanie podłogowe należy układać pod membraną wodoszczelną.

Wielkość opakowania Kod EAN
Kiilto K1 höyrysulku 5 l 6411512344058
Kiilto K1 höyrysulku 1 l 6411512344010
*Kiilto K1 höyrysulku 12 kg 6411512344102
Gęstość / ciężar właściwy

1,3 kg/l

Lepkość

ok. 18 000 mPas

Mrozoodporność

Zamarza

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

maks. 60°C

Podłoże

Beton, cegły, gładź na bazie cementu oraz płyty kartonowo-gipsowe przeznaczone do pomieszczeń mokrych.

Pokrycie

0,2 kg/m² (naniesione minimalnie 2 powłoki)

Przechowywanie

W oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez rok.

Szybkość utwardzania

Ok. 30 min (1. warstwa), około 1 h (2. warstwa)

Temperatura nakładania

15–25°C

Typ kleju

Emulsja PVDC

Wilgotność podkładu podłogowego

< 90% wilg. względnej

Sposób użycia

W razie potrzeby zeszlifować i/lub wygładzić nierówne podłoża gładzią Kiilto odpowiednią do stosowania pod membrany wodoszczelne i płytki ścienne. Podłoże należy oczyścić i osuszyć przed zastosowaniem K1.

Nanieść wałkiem jedną warstwę K1 bariery przeciw parze wodnej i pozostawić do wyschnięcia. Nanieść drugą warstwę i pozostawić do wyschnięcia. Czas schnięcia pomiędzy naniesionymi warstwami wynosi około 30 min Całkowite zużycie musi wynosić 0,2 kg/m² (dwie warstwy).

Na wyschniętą powierzchnię powłoki K1 nanieść warstwę membrany wodoszczelnej K2 zgodnie z odrębną instrukcją.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak CE
ETA
LEED
Znak pochodzenia
The Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym Łabędziem