Uniwersalna, samopoziomująca wylewka do podłóg. Nadaje się również do podłóg, które będą malowane. Także do nanoszenia pompą. Niskoalkaliczna. Na bazie cementu.

Cechy produktu

  • uniwersalna wylewka wyrównująca
  • dobre samopoziomowanie
  • możliwość nanoszenia pompą
  •  można chodzić po niej po ok. 5 godz.
  • można kłaść kolejną powłokę po 1 dniu w przypadku 10 mm, po 3 dniach w przypadku 20 mm< /li> < /ul>

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Przeznaczony do poziomowania powierzchni w zakresie 3-20 mm
przed położeniem okrycia podłogowego. Nie zaleca się wygładzania. Także do nanoszenia pompą.
pod parkiet mozaikowy.
Podłoże musi być czyste, mocne i trwałe. Usuń mleczko cementowe
plamy z farb, odkurz dokładnie podłoże.
Podłoże betonowe zagruntować rozcieńczonym 1:4 Kiilto Start Primer
(20% Kiilto Start Primer /80% woda) przed wylaniem Kestonit OPTIO.
Remontowane powierzchnie oraz powierzchnie płyt budowlanych
Zagruntować nierozcieńczonym Kiilto Start Primer lub Kiilto PrimerOne
przed wykonaniem poziomowania. Niechłonne podłoża, w tym płytek
ceramicznych lub malowane, można również zagruntować gruntem
Kiilto Fix Primer.
Niskoalkaliczny podkład Kestonit OPTIO chroni klej i pokrycie winylowe
przed uszkodzeniem spowodowanym alkaliczną wilgocią w betonie.
Testy pokazały, że 5 mm podkład daje ochronny efekt.
Podłoże musi odpowiadać standardom krajowym.

Wielkość opakowania Kod EAN
Kestonit Optio/exp 20 kg 6411512409207
Certyfikaty i atesty

CT-C20-F6 (EN13813), M1

Czas zachowania właściwości roboczych

Ok. 30 min (23°C, wilg. względna 50%)

Grubość warstwy

3–20 mm

Klasa ogniowa

A2Fl-s1

Kurczenie

Kurczliwość < 0,4‰ ok. 5 h (23°C, wilg. względna 50%)

Lepkość

Przepływ 145-155 mm, EN 12706

Maks. wielkość cząsteczki

ok. 0,5 mm

Pokrycie

Masa części stałych w warstwie 1 mm/m² około 1,6 kg (ok. 12 litrów wylewki/worek).

Proporcja mieszania

Ok. 4,5 l wody / worek 20 kg

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu maks. 1 rok w suchym miejscu.

Siła wiązania

(> 1 MPa), EN 13813

Temperatura nakładania

Temperatura optymalna 18–20°C, minimalna 10°C

Typ kleju

proszek zawierający żywicę, specjalny cement i proszek kwarcowy

Wielkości opakowania

worek 20 kg

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton < 90% wilg. względnej

Wytrzymalość na zginanie

F6 (> 6 MPa), EN 13813

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

ok. 5 godzin

Zdatność do powlekania

1 dzień / 10 mm;
3 dni / 20 mm (23°C, wilg. względna 50%)

pH

< 11 (nisko alkaliczne)

Sposób użycia

Napełnić naczynie do mieszania wymaganą ilością czystej i chłodnej wody. Wsypywać proszek powoli, cały czas mieszając, aż do uzyskania gładkiej, elastycznej masy. Pozostawić mieszaninę na około 2 min, następnie wymieszać jeszcze raz mocno przed użyciem. Nałożyć płynną wylewkę poprzez wylewanie szerokich pasów na podłogę. Rozprowadzić za pomocą stalowej kielni. Wylewkę można nakładać za pomocą odpowiedniej pompy do wylewek. Nie należy przyspieszać schnięcia wylewki, stosując ogrzewanie lub wentylację. Zbyt szybkie schnięcie może powodować powstawanie pęknięć włoskowatych. Jeśli temperatura w poziomowanym pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle, względna wilgotność jest bardzo niska, lub jeśli podłoga jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zaleca się przykrycie podłogi plandeką, gdy tylko będzie możliwe chodzenie po niej. Po stwardnieniu podłogę należy przykryć parkietem lub innymi materiałami na podłogi po wyschnięciu. Zapobiegnie to nadmiernemu wysuszeniu się powierzchni, pęknięciom i odrywaniu się kawałków. Odpowiednia również do podłóg malowanych w mniej używanych pomieszczeniach, ale nie do podłóg w garażach lub łazienkach, itp. W miejscach, w których stosuje się hydroizolację, na przykład w podłogach łazienkowych, masa poziomująca powinna znajdować się pod membraną. Nie nadaje się do miejsc stale zanurzonych w wodzie (np. basenów). Uwaga! Nie używać nadmiernej ilości wody!

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak CE
LEED
Znak pochodzenia