Tynk do wygładzania ścian i sufitów w pomieszczeniach mokrych. Nadaje się szczególnie do wyrównywania betonu i ścian z bloczków przed położeniem membrany wodoszczelnej i płytek w pomieszczeniach mokrych. Dwie warstwy pierwsza 1–10 mm, druga warstwa 1–3 mm. Spoiwo cementowe.

Cechy produktu


  • długi czas roboczy
  • do wyrównywania podłoży przed wykonaniem membran wodoszczelnych
  • 1.3 kg/m²/mm
  • można pokrywać po:  3 mm/1 d, 10 mm/3 d
  • pomieszczenia suche i mokre
  • można stosować na zewnątrz jeśli pokryta okłaadzinami

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiilto SK to tynk do ścian i sufitów wewnętrznych i zewnętrznych. Nadaje się do tynkowania różnych powierzchni z materiału mineralnego i płyt gipsowych. Na wykończonej powierzchni można położyć płytki lub membranę hydroizolacyjną Kiilto. Możliwość nakładania na inne tynki ścienne Kiilto zależnie od zastosowania. W przypadku zastosowań na zewnątrz wykończona powierzchnia musi zostać zabezpieczona.

Wielkość opakowania Kod EAN
20 kg 6411512154206
Czas zachowania właściwości roboczych

3–4 h (18°C)

Grubość warstwy

Dwie warstwy 1–10 mm, jedna warstwa 1–3 mm.

Kolory

szary

Maks. wielkość cząsteczki

0,5 mm

Pokrycie

Masa materii stałej warstwy 1 mm/m² około 1,3 kg

Proporcja mieszania

5,0–5,5 l wody / worek 20 kg

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu maks. 1 rok w suchym miejscu.

Szybkość utwardzania

ok. 1 d (18°C) (zależnie od grubości warstwy i panujących warunków)

Typ kleju

Proszek polimerowo cementowy na bazie wapnia

Warunki robocze

Zalecenie: 18–20°C, najniższa temperatura robocza 5°C

Wielkości opakowania

worek 20 kg

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton < 90% wilg. względnej

Wytrzymałość na ściskanie

CSIV (EN 998-1)

Sposób użycia

Tynkowana powierzchnia musi być lita, czysta i wolna od pyłu. Suche powierzchnie są zwilżane przed tynkowaniem (nie dotyczy płyt). Nie nakładać nowej warstwy, dopóki poprzednia nie wyschnie. W razie potrzeby powierzchnię można ostrożnie przeszlifować i oczyścić przed nałożeniem nowej warstwy gładzi.

Wsypać proszek Kiilto SK do chłodnej (18–20°C), czystej wody, stale mieszając, aż powstanie gładka, równa masa.
Pozostawić mieszaninę na około 10–15 min, a następnie wymieszać ponownie. Nałożyć gładź ręcznie stalową pacą lub użyć specjalnego pistoletu natryskowego do gładzi. Warstwę nakładaną natryskowo należy wyrównać ręcznie stalową pacą.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.