Kiilto Pro Tex Floor
Klej do wykładzin podłogowych

Klej do wykładzin podłogowych na bazie wody, przeznaczony w szczególności do przyklejania okładzin tekstylnych w przemyśle stoczniowym. Atest IMO. Nadaje się także do przyklejania tradycyjnych wykładzin podłogowych.

Cechy produktu

  • Łatwy w rozprowadzaniu
  • Może być nakładany także na wierzch filcowej podkładki w zastosowaniach stoczniowych
  • Atest IMO

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Klej wodny do podłóg do przyklejania tekstylnych wykładzin podłogowych w suchych pomieszczeniach.

Wielkość opakowania Kod EAN
Kiilto Pro Tex Floor 15 l 6411511013153
Czas zachowania właściwości roboczych

Klejenie na mokro: 0–20 min
Późne klejenie na mokro: 20–40 min (23°C, wilgotność względna 50%)

Gęstość / ciężar właściwy

1,2 kg/l

Mrozoodporność

zamarza

Pokrycie

4–6 m²/l
200–300 g/m²

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez 18 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Temperatura nakładania

+18–25°C

Typ kleju

Kopolimer akrylanowy

Wielkości opakowania

15 l

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton: maks. wilgotność względna 85%
Drewno: 8–12%

Sposób użycia

Podłoże musi być suche, stabilne, równe i czyste. Szorstkie i nierówne powierzchnie najlepiej wyrównać przy użyciu odpowiedniej masy wyrównującej Kiilto. Jako podłoże może służyć także specjalny filc przeznaczony do podłożenia pod przyklejaną wykładzinę podłogową. Należy uwzględnić także instrukcje montażu otrzymane od producenta filcowej podkładki. Okładziny tekstylne są montowane metodą klejenia na mokro. W razie potrzeby wymieszać klej przed użyciem i nakładać równomierną warstwę na powierzchnię za pomocą kielni z bardzo drobnymi zębami. Jeśli podłoże nie jest chłonne, okładzina podłogowa musi przepuszczać parę. Nadaje się do ogrzewania podłogowego. Postępować również zgodnie z instrukcjami montażu wykładziny podłogowej dostarczonymi przez producenta.

Ilość kleju użytego do przyklejenia okładzin tekstylnych wpływa na wytrzymałość końcową wiązania. Jeśli okładzina ma dawać łatwo się zedrzeć w przyszłości, przed montażem należy wypróbować indywidualnie ilość kleju, jakiej należy użyć.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.