Kiilto Pro D4 Polyuretan
Klej do drewna odporny na warunki atmosferyczne

Odporny na warunki pogodowe klej do drewna Kiilto D4 to jednoskładnikowy, utwardzany wilgocią klej PUR do materiałów drewnianych. Spełnia wymagania wodoodporności D4 zgodnie z normą EN 204. Wysoka odporność termiczna. Nadaje się także do klejenia drewna do metalu i tworzyw sztucznych. Do zastosowań w pomieszczeniach i zewnętrznych.

Cechy produktu

  • bardzo silne wiązanie
  • klasa wodoodporności D4
  • wysoka odporność termiczna
  • zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Klej do drewna do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Jedna z klejonych powierzchni może być również wykonana z tworzywa sztucznego lub metalu. W przypadku klejenia różnych typów tworzyw sztucznych i metali należy wcześniej przeprowadzić próby przyczepności. Nie nadaje się do klejenia konstrukcji przenoszących obciążenia. Jednoskładnikowy klej do drewna utwardzany wilgocią. Spełnia wymagania wodoodporności D4 zgodnie z normą EN 204.

Wielkość opakowania Kod Produktu Kod EAN
750 ml T1106.935 6411511106756
Ciśnienie prasowania

0,6–1,0 N/mm²

Czas prasowania

2–4 h

Czas schnięcia otwartego

Maks. 20–30 min

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,2 kg/dm³

Kolory

Jasny

Przechowywanie

Dopuszczalny okres magazynowania w nieotwartym opakowaniu w temperaturze +20°C wynosi 6 miesiące,

Typ kleju

Poliuretan

Wilgotność drewna

6–20% (zalecana wilg. drewna ok. 12–15%)

Zużycie

150–300 g/m²

Sposób użycia

Klejone powierzchnie muszą być czyste i wolne od kurzu. Nanieś warstwę kleju o jednakowej grubości jednostronnie. Ściśnij powierzchnie w czasie otwartego schnięcia i pozostaw je silnie ściśnięte aż do związania kleju. Świeże plamy kleju usuń przy użyciu suchego kawałka tkaniny, a następnie wyczyść pozostałości acetonem lub ksylenem. Utwardzony klej można usunąć tylko mechanicznie. Temperatura pomieszczenia, materiałów i kleju +18–20°C. Produkt Kiilto D4 może być stosowany w normalnej temperaturze pokojowej. Należy odczekać, aż materiały i klej osiągną temperaturę panującą w pomieszczeniu. Czas wiązania i utwardzania silnie zależą od warunków stosowania, takich jak temperatura pomieszczenia, użyty klej i materiały, a także wilgotność powietrza, jakość i wilgotność materiałów oraz ilość nałożonego kleju. Dlatego nasze zalecenia należy traktować wyłącznie jako wskazówki.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
LEED
Znak pochodzenia