Kiilto Fibergum

Wzmacniana włóknem, jednoskładnikowa membrana wodoszczelna nakładana pod płytkami ściennymi i podłogowymi w łazienkach, saunach i podobnych mokrych pomieszczeniach.

Cechy produktu

  • wzmocniona włóknami
  • jednoskładnikowa
  • pokrycie: ściany 0,6 L/m²/0,8 kg, podłogi 0,8 L/m²/1,0 kg
  • czas schnięcia 2 + 6 h

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiilto Fibergum to gotowa do użytku, wzmacniana włóknem membrana wodoszczelna nakładana pod płytkami ściennymi i podłogowymi w łazienkach, saunach i podobnych mokrych pomieszczeniach. Nie nadaje się do użytku w miejscach stale znajdujących się pod wodą (np. w basenach) ani wystawiania na działanie temperatur powyżej 60°C (np. ściany sauny parowej). Podłoże musi być suche, chłonne, odkurzone i równe. Wszystkie materiały, które mogą zmniejszać przyczepność, jak zaschnięte mleczko betonowe, muszą zostać usunięte. Ogrzewanie podłogowe musi zostać zamontowane w betonie lub jastrychu podłogowym pod membraną wodoszczelną, nie w bezpośredniej styczności z nią. Kompatybilność chemiczna membrany Kiilto Fibergum z większością popularnych typów odpływów podłogowych została potwierdzona w testach. Zapytania o kompatybilność chemiczną należy kierować do naszego działu technicznego lub dostawcy odpływu podłogowego.

Wielkość opakowania Kod EAN
Fibergum / exp. 1 l 6411513722015
Fibergum / exp. 5 l 6411513722053
Fibergum / exp. 10 l / 14 kg 6411513722107
Fibergum / exp. 15 l 6411513722152
Gęstość / ciężar właściwy

1,35 kg/L

Mrozoodporność

zamarza

Naprawa pęknięć

< 1,5 mm

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

maks. 60°C

Podłoże

Beton, cegły, gładź na bazie cementu oraz płyty kartonowo-gipsowe przeznaczone do pomieszczeń mokrych.

Pokrycie

Podłogi min. 0,8 L/m² (2 warstwy)
Ściany min. 0,6 L/m² (2 warstwy)

Przechowywanie

W oryginalnie, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez -
3 lata.

Przepuszczalność pary wodnej

Zużycie na ścianach:
W = 110 x 10ˉ¹² kg/(m²sPa)
Z = 66 600 s/m
Sd = 1,8 m

Zużycie na podłogach:
W = 60 x 10ˉ¹² kg/(m²sPa)
Z = 122 000 s/m
sd = 3,3 m

Szybkość utwardzania

Ok. 2 h (1. warstwa), około 6 h (2. warstwa)

Temperatura nakładania

15–25°C

Typ kleju

SBR

Wielkości opakowania

1 L, 5 L, 10 L, 15 L

Wilgotność podkładu podłogowego

Na podłogach i ścianach otynkowanych lub wykończonych produktami wyrównującymi Kiilto można wykonać zabezpieczenie przeciwwilgociowe po upływie wymaganego czasu suszenia podanego w karcie danych technicznych danego produktu wyrównującego lub tynku.

Wilgotność betonu < 90% wilg. względnej

Sposób użycia

Ściany:
Wygładzić nierówne powierzchnie przez szlifowanie, a następnie dopuszczoną do użytku w pomieszczeniach mokrych gładzią gipsową Kiilto. Powierzchnię z płyt gipsowo-kartonowych należy przed uszczelnieniem zagruntować podkładem Kiilto Fibergum Primer zgodnie z instrukcjami.
Zawsze dokładnie zamieszać membranę wodoszczelną przed użyciem. Nanieść membranę Kiilto Fibergum na pionowe narożniki, główki wkrętów, płyty kartonowo-gipsowe lub inne spoiny i łączenia materiałów na ścianach. Natychmiast wcisnąć taśmę wzmacniającą do narożników Kiilto lub prefabrykowany element narożny w świeżą membranę Fibergum i nanieść warstwę membrany Fibergum na wzmocnienie. Uważać, aby wzmocnienia były w całości zwilżone. W przypadku przepustów rurowych wyciąć kawałek wzmocnienia około 10 x 10 cm i wyciąć w jego środku otwór około 4 mm mniejszy od średnicy zewnętrznej rury. Można też użyć prefabrykowanego wzmocnienia do przepustu. Wcisnąć wzmocnienie do przepustu w świeżą membranę Fibergum i uważać, aby była w całości zwilżona. Nałożyć Fibergum na całą powierzchnię wymagającą uszczelnienia i pozostawić na około 2 h do wyschnięcia (poczekać na zmianę koloru). Nałożyć drugą warstwę Fibergum i pozostawić na co najmniej 6 h, aby wyschła (poczekać na zmianę koloru). Skontrolować szczelność membrany i dodać Fibergum w cienkich i/lub porowatych miejscach, a następnie poczekać, aż tam wyschnie. Grubość membrany wodoszczelnej na ścianach musi wynosić co najmniej 0,4 mm. Zacząć układanie płytek na ścianie od drugiego rzędu od podłogi, co najmniej 10 cm nad podłogą. Do klejenia płytek ściennych użyć kleju do płytek Kiilto. Zafugować płytki preparatem Kiilto Saumalaasti i uszczelnić pionowe narożniki ścian oraz przepusty preparatem Kiilto Saniteettisilikoni.

Podłogi:
Zeszlifować nierówne powierzchnie, a następnie wygładzić dopuszczoną do użytku w pomieszczeniach mokrych masą wyrównującą do podłóg Kiilto. Podłogę z płyt gipsowo-kartonowych należy przed uszczelnieniem zagruntować podkładem Kiilto Fibergum Primer zgodnie z instrukcjami.

Zawsze dokładnie zamieszać membranę wodoszczelną przed użyciem. Nałożyć membranę Kiilto Fibergum na poziome narożniki i wokół przepustów i natychmiast wcisnąć taśmę wzmacniającą do narożników Kiilto lub prefabrykowany element narożny w świeżą membranę Fibergum. Nanieść warstwę membrany Fibergum na wzmocnienie. Uważać, aby wzmocnienia były w całości zwilżone. W przypadku odpływów podłogowych użyć samoprzylepnej formatki wzmacniającej Kiilto Kaivolaippa, która jest wcierana w zagruntowaną powierzchnię przed nałożeniem membrany wodoszczelnej. Nałożyć Fibergum na całą powierzchnię podłogi wymagającą uszczelnienia i pozostawić na około 2 h do wyschnięcia (poczekać na zmianę koloru). Nałożyć drugą warstwę Fibergum na całą powierzchnię podłogi i przed układaniem płytek pozostawić na co najmniej 6 h, aby wyschła (poczekać na zmianę koloru). Skontrolować szczelność membrany i dodać Fibergum w cienkich i/lub porowatych miejscach, a następnie poczekać, aż tam wyschnie. Grubość membrany wodoszczelnej na podłogach musi wynosić co najmniej 0,5 mm. Przed ułożeniem płytek wyciąć otwór na odpływ podłogowy, co najmniej 40 mm mniejszy od średnicy odpływu. Starannie założyć odpowiedni pierścień zaciskowy na odpływ podłogowy i uszczelnić spoinę między pierścieniem a odpływem masą uszczelniającą (Uwaga! Stosować się do instrukcji producenta odpływu). Przymocować płytki podłogowe klejem do płytek Kiilto. Zafugować płytki preparatem Kiilto Saumalaasti. Uszczelnić pionowe i poziome narożniki oraz przepusty preparatem Kiilto Saniteettisilikoni.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.