Kiilto Kerafiber

Wzmocniona mikrowłóknami, jednoskładnikowa membrana wodoszczelna do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych przed układaniem płytek. Można nanosić natryskowo.
Oznaczenie CE, aprobata ETA, certyfikat systemu hydroizolacyjnego 141/00 wydany przez VTT.

Cechy produktu

  • wzmocniona mikrowłóknami
  • jednoskładnikowy
  • pokrycie 0,6 l /m² ściany, 0,8 l /m² podłoga.
  • czas schnięcia 2+6 h
  • dobrze się rozprowadza, można aplikować natryskowo, nadaje się do mokrych pomieszczeń w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Oznaczenie CE, aprobata ETA, Eurofins C51/99.

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiilto Kerafiber jest gotową, wzmocnioną włóknami membraną wodoszczelną do stosowania na podłogach i ścianach w łazienkach, saunach oraz podobnych pomieszczeniach mokrych przed przystąpieniem do pokrywania ich płytkami. Nie nadaje się do użytku w miejscach stale znajdujących się pod wodą (np. w basenach) ani wystawiania na działanie temperatur powyżej 70°C (np. ściany sauny parowej).

Podłoże musi być suche, chłonne, odkurzone i równe. Wszystkie materiały, które mogą zmniejszać przyczepność membrany wodoszczelnej, muszą zostać usunięte. Konstrukcje słabe i giętkie należy usztywnić przed przystąpieniem do prac. Należy upewnić się, że konstrukcja i podłoże nadają się do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i układania płytek. Ogrzewanie podłogowe należy układać pod membraną wodoszczelną. Zgodność Kiilto Kerafiber z większością typów powszechnie stosowanych odpływów podłogowych poddano testom i uzyskano odpowiednie aprobaty. Należy zapewnić kompatybilność chemiczną odpływu podłogowego, konsultując się z naszym działem technicznym lub dostawcą odpływu podłogowego.

Wielkość opakowania Kod EAN
1 l / 1,3 kg 6411511640014
5 l / 6,5 kg 6411511640052
10 l / 13 kg 6411511640106
15 l / 19,5 kg 6411511640151
Grubość warstwy

Ściany: 0,4 mm (sucha warstwa)
podłogi 0,5 mm (sucha warstwa)

Gęstość / ciężar właściwy

1,30 kg/l

Lepkość

Ok. 40 000 mPa

Mrozoodporność

Zamarza

Naprawa pęknięć

Kategoria 1: 0,4 mm (pokrycie 0,8 kg/m²)
Kategoria 2: 0,75 mm (pokrycie 1,0 kg/m²)
Kategoria 3: 1,5 mm (pokrycie 2,6 kg/m 2 or 1,4 kg/m² z zastosowaniem Kiilto Nurkkavahvikenauha)

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

Maks. 70°C

Podłoże

Beton, cegły, gładź na bazie cementu oraz płyty kartonowo-gipsowe przeznaczone do pomieszczeń mokrych.

Pokrycie

Podłogi minimum 0,8 l/m² = 1 kg/m² (minimum 2 aplikacje)
Ściany minimum 0,6 l/m² = 0,8 kg/m² (minimum 2 aplikacje)

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, w temperaturze wyższej od 1°C, w szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku przez okres maks. 1 roku.

Przepuszczalność pary wodnej

Pokrycie: ściany 33*10ˉ¹² kg/(m²*s*Pa), SD=6 m
Pokrycie: ściany 30*10ˉ¹² kg/(m²*s*Pa), SD=6,5 m

Siła wiązania

≥ 0,5 MPa

Szybkość utwardzania

Ok. 2 h (1. warstwa), około 6 h (2. warstwa)

Temperatura nakładania

15–25°C

Typ kleju

Kauczuk syntetyczny SBR

Wilgotność podkładu podłogowego

Na podłogach i ścianach otynkowanych lub wykończonych produktami wyrównującymi Kiilto można wykonać zabezpieczenie przeciwwilgociowe po upływie wymaganego czasu schnięcia podanego w karcie danych technicznych danego produktu wyrównującego lub tynku.

Podłoże betonowe < 90% wilg. względnej

Sposób użycia

Ściany:
W razie potrzeby zeszlifować i/lub wygładzić nierówne podłoża gładzią tynkarską Kiilto odpowiednią do stosowania pod membrany wodoszczelne i płytki ścienne. Suchą powierzchnię podłoża należy przed uszczelnieniem zagruntować Kiilto Keraprimer lub Kiilto PrimerOne zgodnie z instrukcjami. Przed rozpoczęciem nakładania hydroizolacji należy odczekać, aż podkład gruntujący wyschnie.

Przed użyciem wymieszać Kerafiber. Nanieść membranę Kiilto Kerafiber na pionowe narożniki, płyty kartonowo-gipsowe lub inne spoiny i łączenia materiałów na ścianach. Docisnąć taśmę Kiilto Nurkkavahvikenauha do świeżo naniesionej membrany wodoszczelnej i upewnić się że została dokładnie zwilżona. W przypadku przepustów rurowych wyciąć kawałek wzmocnienia około 10 x 10 cm i wyciąć w jego środku otwór około 4 mm mniejszy niż zewnętrzna średnica rury. Wyczyścić, przetrzeć papierem ściernym (by zwiększyć przyczepność) i zagruntować miejsca przepustów rur. Wcisnąć element uszczelniający przepust w świeżą membranę wodoszczelną i zapewnić jego całkowite zwilżenie. Można użyć także prefabrykowanych uszczelek do wzmacniania uszczelnień wpustów rur. Jest także możliwe użycie Kiilto XPU do uszczelnienia wpustów rur, oraz poziomych i pionowych miejsc połaczeń przed nałożeniem Kerafiber. Nanieść Kerafiber wałkiem na całą powierzchnię wymagającą uszczelnienia i pozostawić do wyschnięcia (do zmiany koloru). Nanieść drugą warstwę Kerafiber i pozostawić do wyschnięcia. Pierwsza powłoka powinna schnąć około dwie godziny. Druga powłoka powinna schnąć około sześć godzin. Czasy schnięcia zależą od grubości warstw i warunków. Sprawdzić, czy membrana jest zwarta (szczelna). Uszczelnić punkty porowate / cieńsze miejsca powłoki i odczekać, aż dokładnie wyschną. Grubość suchej membrany musi wynosić co najmniej 0,4 mm. Płytki ścienne kleić za pomocą kompatybilnych cementowych klejów Kiilto. Po wyschnięciu kleju zafugować płytki fugą Kiilto i uszczelnić pionowe narożniki ścian oraz wpusty elastycznym silikonem Kiilto Silicone.

Podłogi:
W razie potrzeby zeszlifować i/lub wygładzić nierówne podłoża masą samopoziomującą Kiilto. Podłogę z płyt budowlanych należy przed uszczelnieniem zagruntować podkładem Kiilto Keraprimer lub Kiilto PrimerOne zgodnie z instrukcjami. Przed rozpoczęciem nakładania hydroizolacji należy odczekać, aż podkład gruntujący wyschnie.

Przed użyciem wymieszać Kerafiber. Nanieść membranę Kiilto Kerafiber na poziome narożniki i przepusty rur i docisnąć taśmę Kiilto Nurkkavahvikenauha do świeżej membrany wodoszczelnej, uważając, aby była w całości zwilżona. W kątach i narożnikach wypukłych można zastosować prefabrykowane elementy narożne. Wpusty rur należy wyczyścić, wyrównać i przetrzeć papierem ściernym. Do odpływów podłogowych można zastosować samoprzylepne formatki Kiilto Kaivolaippa lub Kiilto Lattiakaivovahvike. Odpływ podłogowy jak i miejsca złączeń pionowych i poziomych można uszczelnić także Kiilto XPU, przed aplikacją mambrany Kerafiber.

Nanieść Kerafiber na całą powierzchnię wymagającą uszczelnienia i pozostawić pierwszą powłokę do wyschnięcia (do zmiany koloru). Nanieść drugą powłokę Kerafiber na całą powierzchnię wymagającą uszczelnienia i pozostawić do wyschnięcia (do zmiany koloru). Pierwsza powłoka powinna schnąć około 2 h. Druga powłoka powinna schnąć około 6 h. Czasy schnięcia zależą od grubości warstw i warunków. Sprawdzić, czy membrana jest zwarta (szczelna). Uszczelnić punkty porowate / cieńsze powłoki membraną wodoszczelną i odczekać, aż dokładnie wyschną. Grubość warstwy membrany wodoszczelnej wokół odpływu podłogowego musi wynosić minimum 1,2 mm, a na pozostałej części podłogi 0,5 mm. Przed przystąpieniem do układania płytek należy wyciąć otwór na odpływ podłogowy, mniejszy o około 60 mm od średnicy odpływu. Wykończyć odpowiednim pierścieniem zaciskowym. Płytki ścienne kleić kompatybilnymi klejami cementowymi Kiilto. Po całkowitym wyschnięciu zafugować płytki fugą do podłogi Kiilto. Uszczelnić pionowe i poziome narożniki oraz przepusty elastycznym silikonem Kiilto (rózne kolory).

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.