Przemysł wydawniczy

Cyfryzacja przynosi duże zmiany w branży wydawniczej. Coraz mniejsze nakłady druku stawiają nowe wymagania w zakresie elastyczności procesu.

Branża poligraficzna często stawia klejom rygorystyczne granice wydajności pod względem ich właściwości.

Zaokrąglony grzbiet książki w twardej oprawie i grzbiet książki w miękkiej oprawie wymagają różnych klejów o różnych właściwościach elastycznych. Kleje na bazie białek zwierzęcych były tradycyjnie używane do produkcji okładek książek, ale zostały one zastąpione syntetycznymi alternatywami.

Producenci książek w Skandynawii często ubiegają się o oznakowanie Nordic Swan Ecolabel, a w ramach wymagań dotyczących aprobaty stosowane kleje również muszą być aktualne.

Przykłady zastosowania klejów Kiilto

Kleje introligatorskie

Do oprawy książek w twardej i miękkiej oprawie potrzeba kilku różnych klejów, a kleje muszą działać elastycznie z różnymi materiałami, niezależnie od szybkości procesu produkcyjnego.

Wspólny projekt – co możemy razem osiągnąć?

Witaj w świecie Kiilto

Wiadomości