Kiilto Keramix A + X
Hydroizolacja

Bardzo szybko schnąca, dwuskładnikowa membrana wodoszczelna do stref mokrych, a także do stosowania na balkonach i tarasach przed ułożeniem płytek. Odpowiednia również do stosowania w warunkach zewnętrznych i pomieszczeniach nieogrzewanych. Nadaje się również do zabezpieczenia przed przenikaniem powietrza i radonu.

Cechy produktu

  • cementowa, dwuskładnikowa
  • o konsystencji pasty, idealna do wyrównywania podłoży i uszczelniania wpustów
  • mrozoodporna
  • o sprawdzonej skuteczności w zapewnianiu powietrznoszczelności (Vahanen)
  • czas suszenia: 1. warstwa – 1 h, 2. warstwa – 1,5 h

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiilto Keramix A+X jest dwuskładnikową membraną wodoszczelną do stosowania przed kafelkowaniem, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Nadaje się do nanoszenia wałkiem i pędzlem. W zastosowaniach wewnętrznych należy wzmocnić wpusty i złącza taśmą butylową. Nadaje się również do zabezpieczania przed przenikaniem powietrza.
Nie nadaje się do użytku w miejscach stale znajdujących się pod wodą (np. w basenach) ani wystawiania na działanie temperatur powyżej 60°C (np. ściany sauny parowej). Przed przystąpieniem do wykonania zabezpieczenia przeciwwilgociowego zalecamy zapoznanie się z procedurami i instrukcjami Kiilto Keramix.

Wielkość opakowania Kod EAN
5+5 kg 6411513725054
10 l 6411513741108
10 kg / 15 l 6411513716106
Czas zachowania właściwości roboczych

ok. 45 min

Grubość warstwy

0,8 mm

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,2 kg/l

Kolor mieszaniny

szary

Mrozoodporność

Składnik ciekły A zamarza

Naprawa pęknięć

Kategoria 1 0,4 mm (1,5 kg/m²) ETAG
≥ 0,75 mm (EN 14891)
≥ 0,75 mm (-5°) (EN 14891)

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

maks. 60°C

Podłoże

Beton, cegły, gładź na bazie cementu oraz płyty kartonowo-gipsowe przeznaczone do pomieszczeń mokrych.

Pokrycie

1,5 kg/m² mieszanki (dwie aplikacje)

Proporcja mieszania

1:1 (A + X) zastosowania standardowe
3,5:5 (A + X) uszczelnianie wpustów ściennych
4,25:5 (A + X) uszczelnianie odpływów podłogowych

Przechowywanie

W oryginalnie, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez rok.

Przepuszczalność pary wodnej

W = 90 x 10ˉ¹² kg/(m²s Pa), Sd = 2,2 m

Siła wiązania

≥ 0,5 MPa

Temperatura nakładania

10–25°C

Typ kleju

Kopolimer styrenu z akrylanem (składnik A) i cement (składnik X)

Wilgotność podkładu podłogowego

Na podłogach i ścianach otynkowanych lub wykończonych produktami wyrównującymi Kiilto można wykonać zabezpieczenie przeciwwilgociowe po upływie wymaganego czasu suszenia podanego w karcie danych technicznych danego produktu wyrównującego lub tynku.

Beton świeży < 90% wilg. względnej Beton dojrzały < 95% wilg. względnej Uwaga: sąsiednie elementy konstrukcyjne mogą wymagać mniejszej wilgotności betonu niż membrana wodoszczelna.

Sposób użycia

Składnik płynny Keramix A należy zmieszać z proszkiem X w stosunku masowym 1:1. Wstrząsnąć kanister z płynem, przelać do mieszalnika, a następnie dosypywać proszek do płynu, stale mieszając. Mieszać do momentu uzyskania jednolitej konsystencji, bez grudek. Przygotowywać mieszankę Keramix w takich ilościach, które można zużyć w ciągu około 45 minut.
Nanosząc pierwszą warstwę, posługując się pacą, można wypoziomować (w zakresie do maks. 3 mm) porowate podłoże dzięki konsystencji produktu Keramix zbliżonej do pasty. Drugą warstwę nanosić normalnie.
Kiedy membrana wodoszczelna zacznie twardnieć, nie należy jej rozcieńczać wodą.

Ściany:
W razie potrzeby zeszlifować i/lub wygładzić nierówne podłoża masą tynkarską Kiilto odpowiednią do stosowania pod membrany wodoszczelne i płytki ścienne. Suchą powierzchnię z płyt gipsowo-kartonowych należy przed uszczelnieniem zagruntować podkładem Kiilto Keraprimer lub Kiilto PromerOne zgodnie z instrukcjami. Przed rozpoczęciem nakładania hydroizolacji należy odczekać, aż podkład gruntujący wyschnie. Nanieść membranę Kiilto Keramix na pionowe narożniki ścian, połączenia płyt kartonowo-gipsowych lub inne spoiny i wzmocnić te obszary taśmą uszczelniającą Kiilto Nurkkavahvikenauha lub Kiilto KeraSafe saumanauha. Docisnąć taśmę do świeżo naniesionej membrany wodoszczelnej i upewnić się, że została dokładnie zwilżona. W narożach można zastosować również taśmę butylową Kiilto, którą dociska się do powierzchni preparatu do gruntowania przed naniesieniem membrany wodoszczelnej lub bezpośrednio do mokrej membrany wodoszczelnej. Wpusty rur należy wzmocnić prefabrykowaną formatką do wzmacniania wpustów lub dociąć odpowiedni element z arkusza do wzmacniania wpustów i wyciąć w jego środku otwór o średnicy około 10 mm mniejszej niż średnica zewnętrzna rury. Zamiast formatek, można użyć również mieszanki Keramix A+X w proporcji 3,5:5 (3,5 części cieczy A i 5 części proszku X). Stosując formatki usztywniające, należy wcisnąć formatkę wzmacniająca przepust w świeżą membranę Keramix i zadbać o to, aby była w całości zwilżona. Wałkiem nanieść Keramix na całą powierzchnię wymagającą uszczelnienia i pozostawić na około 1 h do wyschnięcia (poczekać na zmianę koloru). Czasy schnięcia zależą od grubości warstw i warunków. Nałożyć drugą warstwę Keramix i pozostawić na co najmniej 1,5 h, aby wyschła (poczekać na zmianę koloru). Sprawdzić, czy membrana jest zwarta (szczelna). Uszczelnić punkty porowate / cieńsze powłoki Kiilto Keramix i odczekać, aż dokładnie wyschną. Gotowa membrana wodoszczelna musi mieć minimalną grubość 0,8 mm.

Podłogi:
W razie potrzeby zeszlifować i/lub wygładzić nierówne podłoża masą samooziomującą Kiilto. Podłogę z płyt gipsowo-kartonowych należy przed uszczelnieniem zagruntować podkładem Kiilto Keraprimer lub PromerOne zgodnie z instrukcjami. Przed rozpoczęciem nakładania hydroizolacji należy odczekać, aż podkład gruntujący wyschnie.

Nanieść membranę Keramix na poziome narożniki i wpusty rur i docisnąć taśmę Kiilto Nurkkavahvikenauha lub Kiilto KeraSafe saumanauha do świeżej powłoki Keramix i zadbać o to, aby była całkiem zwilżona. W kątach i narożnikach wypukłych można zastosować prefabrykowane elementy narożne. Naroża można również wzmocnić, stosując taśmę Kiilto Butyylinauha, którą dociska się do zagruntowanego podłoża lub świeżej membrany wodoszczelnej. Do uszczelniania wlotów rur można użyć również mieszanki Keramix A+X w proporcji 4,25:5 (4,25 części ciekłych i 5 części proszku). Odpływy podłogowe wzmocnić samoprzylepną formatką Kiilto Kaivolaippa. Ostrożnie docisnąć Kaivolaippa do zagruntowanego podłoża i wyciąć okrągły otwór na środku formatki, około 40 mm mniejszy od średnicy odpływu. Wykończyć starannie odpowiednim pierścieniem zaciskowym. Nałożyć na formatkę Kaivolaippa membranę wodoszczelną Keramix aż do pierścienia zaciskowego. Nałożyć Keramix na całą powierzchnię podłogi wymagającą uszczelnienia i pozostawić na około 1 h do wyschnięcia (poczekać na zmianę koloru). Nałożyć drugą warstwę Keramix na ścianę i podłogę, a przed układaniem płytek pozostawić na co najmniej 1,5 h, aby wyschła (poczekać na zmianę koloru). Czasy schnięcia zależą od grubości warstw i warunków. Membrana wodoszczelna musi mieć minimalną grubość 0,8 mm. Sprawdzić, czy membrana jest zwarta (szczelna). Uszczelnić punkty porowate / cieńsze powłoki Kiilto Keramix i odczekać, aż dokładnie wyschną.

Zastosowania zewnętrzne:
Membranę wodoszczelną Kiilto Keramix można stosować na zewnątrz oraz w miejscach narażonych na oddziaływanie temperatur poniżej zera, na podłożach betonowych lub innych materiałach na bazie cementu, przed przystąpieniem do układania płytek. Elementy wzmacniające naroża, wpusty i połączenia z gumy butylowej muszą być stosowane wraz z powłoką Keramix w przypadku wszystkich wpustów i połączeń w miejscach narażonych na temperatury poniżej zera.
Powierzchnię należy staranie oczyścić z pyłu i innych materiałów, które mogłyby pogorszyć adhezję,. Następnie powierzchnię należy zagruntować poprzez naniesienie na nią pędzlem wody. Gruntu NIE stosuje się w hydroizolacjach na zewnątrz. Hydroizolację wykonuje się w ten sam sposób jak w pomieszczeniach wewnętrznych. Przed przystąpieniem do wykonania zabezpieczenia przeciwwilgociowego zalecamy zapoznanie się z procedurami i instrukcjami stosowania Kiilto Keramix na zewnątrz.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak CE
ETA
LEED
Przetestowana wytrzymałość na mróz
Szybki System RAPID
Znak pochodzenia
The Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym Łabędziem