Niepyląca gładź podłogowa o znakomitych właściwościach samopoziomujących. Idealna do wygładzania podłóg, które mają zostać przykryte okładziną podłogową. Daje twardą i gładką powierzchnię. Nadaje się także do wygładzania podłóg, które mają być malowane. Do pompowania. Niskoalkaliczna. Spoiwo cementowe.

Cechy produktu

  • O ograniczonym pyleniu
  • Precyzyjne wygładzanie podłóg
  • długi czas roboczy
  • Zdatność do pompowania i malowania
  • Możliwość chodzenia po około 5 h
  • Możliwość pokrywania 10 mm/16 h
  •  1.6 kg/m²/mm
  • zastosowania wewnątrz pomieszczeń

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Nadaje się do wyrównywania powierzchni podłogowych przy grubości 1–10 mm przed układaniem wykładziny podłogowej. Na małych obszarach (około 1 m²) przy grubości do 20 mm. Podłoże musi być czyste, mocne i trwałe. Przed położeniem wylewki podłoża betonowe zagruntować rozcieńczonym Kiilto Start Primer (1:4 Kiilto Start Primer) lub PrimerONE 20% grunt/80% woda). Powierzchnie w trakcie renowacji oraz podłoża z płyt należy wstępnie zagruntować za pomocą nierozcieńczonego gruntu Kiilto Start Primer lub PrimerOne przed ich poziomowaniem. Niechłonne podłoża, takie jak płytki ceramiczne lub pomalowane podłoza można zagruntować Kiilto FIX Primer.
Podłoże musi spełniać normy krajowe.
Warstwa niskoalkalicznego podkładu chroni spoinę klejową i okładzinę winylową przed wilgocią alkaliczną pochodzącą z betonowego podłoża. Jak wykazały badania efekt ochronny zapewnia 5 mm warstwa podkładu Kiilto TopPlan DF

Wielkość opakowania Kod EAN
20 kg 6411512292205
Certyfikaty i atesty

CT-C30-F10 (EN13813), M1

Czas zachowania właściwości roboczych

Czas roboczy 30–40 min( 23°C, wilg. względna 50%)

Grubość warstwy

1–10 mm (na małym obszarze 20 mm)

Klasa ogniowa

A2fl-s1

Kurczenie

< 0,6‰ ( 23°C, wilg. względna 50%)

Lepkość

Przepływ 155–165 mm, EN 12706

Maks. wielkość cząsteczki

0,3 mm

Pokrycie

Masa części stałych w warstwie 1 mm/m² około 1,6 kg (ok. 12 litrów wylewki/worek).

Proporcja mieszania

4,8–5,0 l wody / worek 20 kg

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu przez 1 rok.

Siła wiązania

> 2 MPa, EN 13813

Temperatura nakładania

Temperatura optymalna 18–23°C, minimalna 10°C

Typ kleju

Proszek zawierający żywicę, specjalny cement i proszek kwarcowy

Wielkości opakowania

worek 20 kg

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton < 90% wilg. względnej

Wytrzymalość na zginanie

F10 (> 10 MPa), EN 13813

Wytrzymałość na ściskanie

C30 (> 30 MPa), EN 13813

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

Obciązanie chodem po ok. 5 ( 23°C, wilg. względna 50%)

Zdatność do powlekania

10 mm/16 h
( 23°C, wilg. względna 50%)

pH

< 11 (nisko alkaliczne)

Sposób użycia

Wypełnić naczynie do mieszania wymaganą ilością wody. Wsypywać proszek TopPlan DF do chłodnej (10–25°C), czystej wody, stale mieszając, aż powstanie jednorodna, elastyczna masa. Pozostawić mieszaninę na około 2 min. Następnie wymieszać jeszcze raz przed użyciem. Nanieść wylewkę równomiernie za pomocą stalowej lub zębatej pacy. Wylewkę można też nakładać za pomocą odpowiedniej pompy do wylewek. Warstwa musi wyschnąć, aby można było na nią nałożyć następną. Nie należy przyspieszać schnięcia wylewki, stosując ogrzewanie lub wentylację. Zbyt szybkie schnięcie może powodować powstawanie pęknięć włoskowatych. Jeśli temperatura w poziomowanym pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle, względna wilgotność jest bardzo niska, lub jeśli podłoga jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zaleca się przykrycie podłogi plandeką, gdy tylko będzie możliwe chodzenie po niej. Po stwardnieniu podłogę należy przykryć parkietem lub innymi materiałami na podłogi po wyschnięciu. Zapobiegnie to nadmiernemu wysuszeniu się powierzchni, pęknięciom i odrywaniu się kawałków.
Odpowiednia również do podłóg, które mają być malowane, w mniej używanych pomieszczeniach, ale nie do podłóg np. w garażach lub łazienkach.
W miejscach, w których stosuje się hydroizolację, na przykład w podłogach łazienkowych, masa poziomująca powinna znajdować się pod membraną.
Nie nadaje się do miejsc stale zanurzonych w wodzie (np. basenów).
Uwaga! Nie używać nadmiernej ilości wody, gdyż może to prowadzić do osłabienia wytrzymałości, rozwarstwienia i pęknięć.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.