O Nas / Odpowiedzialność /

Recykling i utylizacja opakowań

Pozytywny wpływ na środowisko jest podstawą wyboru opakowań Kiilto.

Nowoczesne społeczeństwo nie może funkcjonować bez opakowań. Opakowanie chroni produkt, zawiera instrukcje użytkowania produktu oraz umożliwia łańcuch logistyczny od producenta do użytkownika końcowego. Po użyciu produktu opakowanie staje się odpadem. Puste opakowania są objęte recyklingiem, ponieważ recykling znacznie zmniejsza ich wpływ na środowisko. Recykling zamienia odpady w użyteczny surowiec. Dyrektywa UE w sprawie odpadów wyznaczyła nowe cele w zakresie recyklingu materiałów opakowaniowych. Przede wszystkim zaostrzony zostaje cel recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych. W 2025 r. 50% opakowań z tworzyw sztucznych musi zostać poddanych recyklingowi, a w 2030 r. 55%.

Obietnica Kiilto dla środowiska to wspólne cele  

Kiilto zwiększa corocznie użycie materiałów w tym plastiku pochodzącego z recyklingu. Nasze cele przezentujemy poniżej:

  • 70 % materiałów opakowaniowych będą to materiały z recyklingu lub stosowane ponownie lub odnawialne, do roku 2025.
  • pomoc naszym klientom w recyklingu, poprzez zamieszczanie informacji na każdym opakowaniu naszego produktu do 2022.

Odpowiedzialność producenta za opakowania oznacza, że producenci są zobowiązani do zgłaszania ilości opakowań, które wprowadzają na rynek polski oraz sposobu postępowania z zebranymi ilościami. Dane służą do śledzenia wspólnych celów krajowych i unijnych.

Kiilto współpracuje z organizacją odzysku opakowań oraz jest zarejestrowane w B.D.O. (Baza danych o Odpadach)

Proszę sprawdzić główne krajowe przepisy i instrukcje na odpowiednich stronach internetowych:

  • Ustawa o Odpadach z 14 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami
  • Ustawa o Opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11 maja 2001 r. z późniejszymi zmianami
  • Baza Danych o Odpadach

Sprawdź krajowe strony internetowe, aby uzyskać lokalne instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji opakowań

Pakkausten kierrätys- ja hävitysohjeet Suomessa

Återvinning och återinsamling av förpackningsmaterial i Sverige