Kiilto MS Pro
Klej do parkietu

Jednoskładnikowy, bezwodny i elastyczny klej do montażu mozaiki, warstwowego parkietu przemysłowego, a także sklejki.

Cechy produktu

  • Nie zawiera wody
  • Szybko schnie — podłoga jest w krótkim czasie gotowa do cyklinowania
  • Zachowuje wzór zębów pacy
  • Może być używany z ogrzewaniem podłogowym

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

MS Pro jest jednoskładnikowym, elastycznym klejem do mozaiki oraz warstwowego parkietu, a także desek warstwowych na sklejce. Także do przyklejania podłoża ze sklejki oraz przyklejania parkietu litego do podłoża ze sklejki, wraz z mechanicznym jego przytwierdzeniem. ISO 17178 — elastyczny. Można stosować z ogrzewaniem podłogowym.

Czas schnięcia otwartego

ok. 25 min (20°C, wilg. względna 50%)

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,85 kg/l

Konsystencja

Pasta tiksotropowa

Mrozoodporność

Zamarza

Pokrycie

ok. 1,7 m²/l, około 1,1 kg/m 2

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez 6 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać. Należy zużyć w ciągu 2–3 dni od otwarcia opakowania.

Temperatura nakładania

18–25°C

Typ kleju

Polimer modyfikowany silanami (SMP)

Warunki robocze

Należy zapoznać się z instrukcjami producenta parkietu, jak również z krajowymi zaleceniami dotyczącymi warunków podczas montażu i użytkowania.

Wilgotność podkładu podłogowego

beton: maks. 3,0% wag. lub wilg. względna 80%
Drewno: 8-12%

Sposób użycia

Odpowiednie podłoża to m.in. wyrównany stalową pacą beton, płyta i podłoga drewniana. Podłoże musi być suche, zwarte, gładkie i oczyszczone z pyłu i innych materiałów, które mogą osłabić przyczepność. Należy sprawdzić, czy podłoże nadaje się do montażu danego parkietu. Przed klejeniem usunąć skórkę cementową np. poprzez wyszlifowanie i odkurzenie powierzchni. W razie potrzeby powierzchnię betonu można wygładzić odpowiednią masą wyrównującą Kiilto. Wypoziomowane podłoże musi byc zagruntowane gruntem Kiilto PU 1000 Eco, przed instalacją parkietu. Wytrzymałość na odrywanie betonu od masy wyrównującej musi wynosić co najmniej 1,5 N/mm². W przypadku klejenia na płycie zaleca się stosowanie sklejki o grubości co najmniej 9 mm lub podobnego materiału. Należy zawsze stosować się do instrukcji producenta parkietu, jak również wszelkich krajowych regulacji lub norm, które mają zastosowanie (w Finlandii SisäRYL 2013). Elastyczny klej minimalizuje nacisk, jaki jest wywierany na podłoże z powodu ruchów drewna spowodowanych gromadzeniem bądź oddawaniem wilgoci, jednakże umożliwia przemieszczanie się i deformację drewna.

Pracę wykonywać w wilgotności i temperaturze, jakie zwykle panują w danym pomieszczeniu. Przed montażem pozostawić klej i elementy parkietu w pomieszczeniu do czasu, aż osiągną temperaturę i wilgotność panujące w pomieszczeniu. Nanieść równomiernie warstwę kleju za pomocą zębatej pacy tylko na podłoże, na które parkiet zostanie nałożony w ciągu 25 minut. Mocno docisnąć parkiet do podłoża. Upewnić się, że klej jest właściwie rozprowadzony na spodzie parkietu. Nie kleić płyt łączonych na wpust i pióro. Pozostawić szczelinę dylatacyjną 10–15 mm przed twardymi konstrukcjami, np. pomiędzy parkietem a ścianą. W zależności od panujących warunków nie zaleca się cyklinowania i lakierowania parkietu przed upływem 24–48 h od montażu. Resztki świeżego kleju można usunąć za pomocą benzyny lakierniczej. Po skrzepnięciu klej może zostać usunięty tylko mechanicznie.


Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków, w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
LEED
Znak pochodzenia