Kiilto Slim Parkettiliima / klej + utwardzacz
Kiilto Slim Parkettiliima + utwardzacz

Dwuskładnikowy, bezwodny, szybkoutwardzalny klej poliuretanowy do klejenia wszystkich rodzajów podłóg drewnianych. Nadaje się do klejenia wykładzin gumowych.

Cechy produktu


  • do przyklejania wszystkich rodzajów parkietów
  • posiada ZNAK B
  • szybkoutwardzalny
  • nie zawiera wody

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Bezrozpuszczalnikowy, dwuskładnikowy, szybkoutwardzalny klej poliuretanowy do montażu parkietów. ISO 17178 – twardy. Nadaje się do klejenia wykładzin gumowych na podłożach chłonnych i niechłonnych. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Zgodny z normą emisji M1 dla materiałów budowlanych.

Wielkość opakowania Kod EAN
1 kg + 0,17 kg 6411511044010
5 l 6411511044058
Certyfikaty i atesty

Znak B

Czas zachowania właściwości roboczych

Ok. 50 min (rozprowadzić na podłożu)

Pokrycie

Parkiet na płycie: 1–2 m²/l (0,75–1,5 kg/m²)
Parkiet na betonie: 1–1½ m²/l (1–1,5 kg/m²)
Wykładziny gumowe z profilowanym spodem: 1,5 m²/l (1 kg/m²)
Wykładziny gumowe z gładkim spodem: 2–3 m²/l (500–750 g/m²)
Wykładziny sportowe klejone do asfalto-betonu: 1,5 m²/l (1 kg/m²)

Proporcja mieszania

żywica 5 kg / utwardzacz 840 g
żywica 1 kg / utwardzacz 170 g

Przechowywanie

W oryginalnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej + 1°C przez 12 miesięcy.

Szybkość utwardzania

12 h (20°C)

Temperatura nakładania

15–25°C

Warunki robocze

Należy zapoznać się z instrukcjami producenta parkietu, jak również z krajowymi zaleceniami dotyczącymi warunków podczas montażu i użytkowania.

Wielkości opakowania

1 kg, 5 kg

Wilgotność podkładu podłogowego

ślepa podłoga betonowa dla parkietu: maks. 3% wag. lub wilg. względna 80%
ślepa podłoga betonowa dla wykładzin gumowych: maks. 3,5% wag. lub wilg. względna 85%
drewno: 8–12%

Żywotność

30–40 min (20°C, wilg. względna 50%)

Sposób użycia

Wyrównany stalową pacą beton, sklejka, płyta wiórowa, korek i podłogi drewniane. Podłoże musi być suche, zwarte, gładkie i oczyszczone z pyłów i innych materiałów, które mogą osłabić przyczepność. Przed klejeniem usunąć skórkę cementową poprzez wyszlifowanie i odkurzenie powierzchni. W razie potrzeby przed klejeniem parkietu podłoże można wypoziomować za pomocą masy wyrównującej. (Poziomowanie nie zapewnia odpowiedniej podłogi ślepej w przypadku parkietów o wymiarach większych od 22 x 70 x 500 mm). Wytrzymałość na odrywanie betonu od masy wyrównującej musi wynosić minimum 1,5 N/mm². W przypadku klejenia na płytach zaleca się stosowanie sklejki min. 9 mm lub podobnego materiału. Należy stosować się do instrukcji producenta i do wszelkich krajowych zaleceń, które mają zastosowanie (w Finlandii SisäRYL 2013, kodeks RYL sztuki budowlanej). Twardy klej minimalizuje ruch drewna w różnych kierunkach, spowodowany absorpcją i oddawaniem wilgoci, lecz zwiększa nacisk drewna na podłoże.

Parkiety: dokładnie wymieszać żywicę klejową z utwardzaczem we właściwych proporcjach tuż przed użyciem. Rozprowadzić klej stalową zębatą szpachlą na powierzchni ok. 5 m² i natychmiast ułożyć parkiet na warstwie świeżego kleju. Upewnić się, że między parkietem a podłożem tworzy się jednolita warstwa kleju oraz że klej nie jest wypychany na zewnątrz przez szczeliny pomiędzy klepkami. Minimalny czas wiązania to około 12 h, ale nie zaleca się cyklinowania parkietu wcześniej niż 1–2 dni po klejeniu. Resztki świeżego kleju można usunąć za pomocą ksylenu lub acetonu. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie.

Wykładziny gumowe: dokładnie wymieszać żywicę klejową z utwardzaczem we właściwych proporcjach tuż przed użyciem. Środek można rozprowadzić na jednej z klejonych powierzchni. Dobrać szpachlę z odpowiednim uzębieniem, aby przestrzeń pomiędzy wykładziną i podłożem wypełniała się klejem, a klej nie wydostawał się przez szczeliny w wykładzinie. Pracując z wykładzinami o mocno profilowanym spodzie, starannie nakładać klej. Używać szpachli z odpowiednim uzębieniem i dokładnie docisnąć wykładzinę za pomocą wałka. Wykładzinę należy docisnąć wałkiem / wyrównać przed stwardnieniem kleju. Najodpowiedniejszy do tego celu będzie wałek o wadze 50–70 kg.

Uwaga! Niektóre typy gumy zawierają komponenty, które mogą opóźniać wiązanie kleju i osłabiać siłę jego wiązania. W razie potrzeby przeprowadzić klejenie próbne.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Skorzystać z karty charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
LEED
Znak pochodzenia