Kiilto 80
Podkład podłogowy wyrównujący

Cementowa wylewka do korekcji podłóg oraz wykonywania spadów w pomieszczeniach.
Niskoalkaliczna. Na bazie cementu. 12 litr. wylewki/worek.

Cechy produktu


  • do stosowania wewnątrz pomieszczeń
  • możliwość obciążania chodem po 3 h
  • możliwość pokrywania po 16–48 h
  • do budowy i korekty spadków podłogi
  •  1.7 kg/m²

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Cementowa wylewka do korekcji podłóg oraz wykonywania spadów przed wyrównaniem lub nałożeniem wykładziny przy grubości 1–30 mm. Jako kolejną warstwę zalecamy masy do wyrównywania podłóg Kiilto 97 DF, TopPlan DF lub Tasoflex. Do zastosowań w pomieszczeniach wewnątrz budynków.
Podłoże musi być czyste, zwarte i stabilne. Usunąć mleczko cementowe, resztki farby, pozostałości kleju i inne zanieczyszczenia oraz wyszorować lub dokładnie odkurzyć podłogę. Przed położeniem wylewki podłoża betonowe są gruntowane rozcieńczonym Kiilto Start Primer (10–20% Kiilto Start Primer/80–90% wody). Powierzchnie w trakcie renowacji oraz podłoża z płyt należy wstępnie zagruntować za pomocą nierozcieńczonego gruntu Kiilto Start Primer przed ich wyrównywaniem. W przypadku zastosowań na zewnątrz oraz na powierzchniach niechłonnych należy zapewnić optymalne przyleganie, tworząc mostek sczepny z np. klejem cementowym Kiilto Saneerauslaasti przy użyciu pacy zębatej. W strukturach na gruncie nalezy odciąć wilgoć kapilarną. Beton musi spełniac normy krajowe (w Finlandii Sisa RYL 2013 and BY45).

Wielkość opakowania Kod EAN
20 kg 6411512118208
Certyfikaty i atesty

CT-C30-F7 (EN 13813), M1

Czas zachowania właściwości roboczych

ok. 30 min

Grubość warstwy

1–30 mm

Klasa ogniowa

A2fl-s1

Kurczenie

< 0,7‰ (23°C, wilg. względna 50%)

Maks. wielkość cząsteczki

ok. 0,5 mm

Pokrycie

Masa części stałych w warstwie 1 mm/m² około 1,7 kg (ok. 12 litrów wylewki/worek).

Proporcja mieszania

3,0–3,5 l wody / worek 20 kg

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym miejscu przez max. 1 rok.

Siła wiązania

> 1 MPa, EN 13813

Temperatura nakładania

Temperatura optymalna 18–20°C, minimalna 10°C

Typ kleju

proszek żywiczno-cementowo-kwarcowy

Wielkości opakowania

worek 20 kg

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton < 90% wilg. względnej

Wytrzymalość na zginanie

F7 (> 7 MPa), EN 13813

Wytrzymałość na ściskanie

C30 (> 30 MPa) EN 13813

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

po 3 h

Zdatność do powlekania

okrywanie po 16 h/10 mm, 2 dni/30mm

pH

< 11 (niskoalkaliczne)

Sposób użycia

Wsypywać proszek Kiilto 80 do chłodnej (10–20°C), czystej wody, stale mieszając, aż powstanie jednorodna, elastyczna masa. Pozostawić mieszaninę na około 2 min., przemieszać jeszcze raz i przystąpić do nakładania.
Nakładać Kiilto 80 równomiernie przy użyciu pacy i/lub szerokiej stalowej kielni. Warstwa musi wyschnąć, aby można było na nią nałożyć następną. Nie należy przyspieszać schnięcia wylewki, stosując ogrzewanie lub wentylację. Zbyt szybkie schnięcie może powodować powstawanie pęknięć włoskowatych.
Jeśli temperatura w poziomowanym pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle, względna wilgotność jest bardzo niska, lub jeśli podłoga jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zaleca się przykrycie podłogi plandeką, gdy tylko będzie możliwe chodzenie po niej.
Po stwardnieniu podłogę należy przykryć parkietem lub innymi materiałami na podłogi po wyschnięciu. Zapobiegnie to nadmiernemu wysuszeniu się powierzchni, pęknięciom i odrywaniu się kawałków.
Odpowiednia również do podłóg, które mają być malowane, w mniej używanych pomieszczeniach, ale nie do podłóg np. w garażach lub łazienkach. W miejscach, w których stosuje się hydroizolację, na przykład w podłogach łazienkowych, masa poziomująca powinna znajdować się pod membraną.
Nie nadaje się do miejsc stale zanurzonych w wodzie (np. basenów).
Uwaga! Nie używać nadmiernej ilości wody!

Uwaga!Użycie nadmiernej ilości wody niż w instrukcji opóźni proces schnięcia i osłabi wytrzymałość betonu. Może również powodować rozwarstwienie i pękanie.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Świeża zaprawa jest alkaliczna i podrażnia skórę oraz błony śluzowe. Unikać zbędnego kontaktu ze skórą. Podczas mieszania i szlifowania wskazane jest noszenie aparatu oddechowego.
Szczegółowe zasady bezpieczeństwa są opisane w karcie charakterystyki.