Kestonit Termo/exp

Wzmacniania włóknem wylewka do podłóg, w których będą położone rury z wodą grzewczą lub przewody elektryczne podłogowego systemu ogrzewania. Może być również wykorzystywana jako wylewka uniwersalna. Ok. 12 litrów wylewki na worek. Niskoalkaliczna. Na bazie cementu.

Cechy produktu

  • wzmacniana włóknem
  • idealnie nadaje się do podłóg z ogrzewaniem podłogowym oraz podłóg z betonu lanego
  • ogólne wyrównania, poprawki, spady
  • można po niej chodzić już po 1 godz.
  • można kłaść powłokę  po 1 dniu w przypadku 10 mm, 5 dniach w przypadku 50 mm
  • zużycie 1,7 kg/m² /mm
  • ok. 12 litrów wylewki na worek

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Masa wyrównująca na bazie cementu zawierająca włókna wzmacniające oraz dodatki poprawiające elastyczność i przyleganie do podłóg z ogrzewaniem podłogowym. Nadaje się do systemów z rurami wodą grzewczą i przewodami elektrycznymi. Nadaje się również do słabych podłoży do renowacji przed położeniem wykładziny.
Podłoże musi być czyste i stabilne. Usunąć mleczko cementowe, zachlapania farbą, resztki kleju i inne zanieczyszczenia oraz wyszorować lub starannie odkurzyć podłogę. Podczas instalacji ogrzewania podłogowego należy upewnić się, że podłoże jest wystarczająco mocne, aby wytrzymać ruchy termiczne.
1. Przed położeniem wylewki podłoża betonowe są gruntowane rozcieńczonym Kiilto Start Primer (10–20–% Kiilto Start Primer /80–90% wody).
W przypadku podłóg z ogrzewaniem podłogowym podłoże musi być oczyszczone grubym papierem ściernym i dobrze wyczyszczone przed gruntowaniem i wyrównywaniem. Zapewni to utrzymanie właściwego przylegania. Prawidłowe wiązanie można również osiągnąć, nakładając warstwę wiążącą, na przykład z cementowego kleju do renowacji Kiilto Saneerauslaasti, za pomocą pacy ząbkowanej. Podkład nie jest używany. (Zwrócić uwagę na odpowiednią ilość wody).
2. Niepochłaniające podłogi ślepe bez ogrzewania podłogowego muszą zostać zagruntowane Kiilto Start Primer przed wyrównywaniem.
W przypadku małych podłóg z ogrzewaniem (do 10 m²) warstwa wiążąca, np. z Kiilto Saneerauslaasti, powinna być nałożona za pomocą pacy ząbkowanej (należy pamiętać o użyciu odpowiedniej ilości wody i niestosowaniu gruntu). W przypadku większych powierzchni zaleca się usunięcie starego materiału podłogowego i wyrównywanie bezpośrednio na podłożu betonowym.
3. Podłogi ślepe z drewna lub płyt wiórowych bez ogrzewania podłogowego powinny być zagruntowane Kiilto Start Primer przed wyrównaniem.
Jeśli ogrzewanie podłogowe jest instalowane na podłogach ślepych drewnianych lub z płyty wiórowej, należy zainstalować płytę gipsową na podłożu drewnianym/z płyty wiórowej przed gruntowaniem nierozcieńczonym Kiilto Start Primer i wyrównywaniem. Dobre wiązanie pomiędzy płytą gipsową i masą wyrównującą można osiągnąć, stosując warstwę wiążącą z Kiilto Saneerauslaasti (należy pamiętać o stosowaniu odpowiedniej ilości wody, bez gruntu).
Rury/przewody grzewcze ogrzewania podłogowego należy instalować zgodnie z instrukcjami producenta na wyschniętą warstwę wiążącą/grunt. Następnie kontynuować wyrównywanie.

Wielkość opakowania Kod EAN
Kestonit Termo/exp 20 kg 6411512410203
Certyfikaty i atesty

CT-C30-F7 (EN 13813), M1

Czas zachowania właściwości roboczych

Ok. 30 min

Grubość warstwy

3–50 mm

Kurczenie

< 0,4‰ ( 23°C, wilg. względna 50%)

Lepkość

115–125 mm, EN 12706

Maks. wielkość cząsteczki

ok. 1 mm

Pokrycie

Masa części stałych w warstwie 1 mm/m² około 1,7 kg (ok. 12 litrów wylewki/worek).

Proporcja mieszania

Ok. 2,9 l wody / worek 20 kg (spadek)
Ok. 3,2 l wody / 20 kg worek (poziomowanie)

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu maks. 1 rok w suchym miejscu.

Siła wiązania

(> 1 MPa), EN 13813

Temperatura nakładania

Temperatura optymalna 18–20°C, minimalna 10°C

Typ kleju

proszek zawierający włókno, specjalny cement i kwarc

Wielkości opakowania

worek 20 kg

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton < 90% wilg. względnej

Wytrzymalość na zginanie

F7 (> 7 MPa), EN 13813

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

ok. 4 godziny

Zdatność do powlekania

1–5 dni

pH

< 11 (nisko alkaliczne)

Sposób użycia

Wypełnić naczynie do mieszania wymaganą ilością wody. Wsypywać proszek do chłodnej (10–20°C), czystej wody, stale mieszając, aż powstanie jednorodna, elastyczna masa. Pozostawić mieszaninę na około 2 min, a następnie wymieszać jeszcze raz przed użyciem. Nakładać za pomocą szerokiej pacy stalowej. W trakcie wyrównywania upewnić się, że kable grzewcze/mata/rury są właściwie zanurzone w wylewce, dzięki czemu ciepło będzie rozchodziło się równomiernie, a pomiędzy wylewką a podłożem powstanie prawidłowe wiązanie. Przed nałożeniem kolejnej warstwy wylewki należy odczekać na wyschnięcie poprzedniej. Nie należy przyspieszać schnięcia wylewki, stosując ogrzewanie lub wentylację. Zbyt szybkie schnięcie może powodować powstawanie pęknięć włoskowatych.
Temperatura powierzchni podłóg z ogrzewaniem podłogowym nie powinna przekraczać +28 °C. W przypadku większych powierzchni należy rozważyć stosowanie ruchomych złącz (złącza podłoga-ściana, wloty; w wydłużonych pomieszczeniach (stosunek długości boków 2:1) należy układać ruchome złącza co 5 metrów, dzielić większe powierzchnie na mniejsze sekcje itp.).
Jeśli temperatura w poziomowanym pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle, względna wilgotność jest bardzo niska, lub jeśli podłoga jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zaleca się przykrycie podłogi plandeką, gdy tylko będzie możliwe chodzenie po niej.
Po stwardnieniu podłogę należy przykryć parkietem lub innymi materiałami na podłogi po wyschnięciu. Zapobiegnie to nadmiernemu wysuszeniu się powierzchni, pęknięciom i odrywaniu się kawałków.
Odpowiednia również do podłóg malowanych w mniej używanych pomieszczeniach, ale nie do podłóg w garażach lub łazienkach.
W miejscach, w których stosuje się hydroizolację, na przykład w podłogach łazienkowych, masa poziomująca powinna znajdować się pod membraną. W przypadku podłóg z ogrzewaniem podłogowym w suchych pomieszczeniach można zainstalować membranę uszczelniającą pomiędzy wyrównaniem a płytkami, gdzie będzie działać jako warstwa tłumiąca, chroniąca przed naprężeniami podłoża.
Nie nadaje się do miejsc stale zanurzonych w wodzie (np. basenów).
Uwaga! Nie używać nadmiernej ilości wody!

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak CE
LEED
Znak pochodzenia