Szybkoschnąca wylewka podłogowa do wylewów i wypełnień oraz spadów w pomieszczeniach. Ok. 11 litrów masy/worek. Niskoalkaliczne spoiwo cementowe.

Cechy produktu

  • Do wylewów, wypełnień, spadów, podłóg z ogrzewaniem podłogowym
  • szybka, pod zabezpieczeniawodoodporne, wytrzymałość na ściskanie > 30 MPa
  • Wytrzymałość na ściskanie > 30 MPa
  • Możliwość chodzenia po około 1–2 h
  • Możliwość nakładania kolejnej warstwy po 16 h
  • Wydajność 1,9 kg/m²/mm

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Specjalna szybkoschnąca wylewka podłogowa na bazie cementu do wylewów, wypełnień i do spadów na grubość 10–200 mm w pomieszczeniach. Starannie wylana powierzchnia ma właściwości hydroizolacyjne. Do wykończenia podłogi przed jej pokryciem zaleca się stosowanie masy wyrównującej Kiilto.Podłoże musi odpowiadać normom krajowym (w Finlandii SisaRYL2013 and BY45).

1. Łączona podłoga / mocne podłoże betonowe: powierzchnia musi być czysta, zwarta i stabilna. Usunąć mleczko cementowe, resztki farby oraz kleju itp. oraz wyszorować lub starannie odkurzyć podłogę. Szlifowanie mostka sczepnego na powierzchni podłogi przed wylaniem wylewki zwiększa siłę wiązania betonowej podłogi ślepej z wylewką Pikalattiamassa. Jako mostek sczepny stosuje się mieszaninę Kiilto 60 Plus (20 kg), Kiilto Fixbinder (1 l) i wody (1,5 l). Kiilto 60 Plus rozciera się na świeżym mostku szczepnym.

2. Pływająca konstrukcja / słaba betonowa podłoga ślepa i różnorodne podłoża z płyt:
Wylewkę oddziela się od podłoża np. za pomocą tkaniny separacyjnej Kiilto Valusuojakangas lub papieru perforowanego. Wylew oddziela się od ścian i otworów wlotowych za pomocą płyt separacyjnych / elastycznego uszczelniacza. Wylew powinien być konstrukcją wzmacniającą o grubości 50 mm (np. # 150 Ø 5). Przy podłogach z ogrzewaniem podłogowym kable/rury są przymocowane do zbrojenia.

Wielkość opakowania Kod EAN
20 kg 6411512023205
Certyfikaty i atesty

CT-C30-F5 (EN13813), M1

Czas zachowania właściwości roboczych

ok. 30 min

Grubość warstwy

10–200 mm

Klasa ogniowa

A2fl-s1

Kurczenie

Kurczenie < 0,5‰ (23°C, 50% RH)

Maks. wielkość cząsteczki

ok. 3 mm

Pokrycie

Masa części stałych w warstwie 1 mm/m² około 1,9 kg (ok. 11 litrów wylewki/worek).

Proporcja mieszania

1,6–1,8 l wody / worek 20 kg

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu przez 6 miesięcy.

Siła wiązania

> 1 MPa, EN 13813

Temperatura nakładania

Temperatura optymalna 18–20°C, minimalna 10°C

Typ kleju

proszek żywiczno-cementowo-kwarcowy

Wielkości opakowania

worek 20 kg

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton < 90% wilg. względnej

Wytrzymalość na zginanie

F5 (> 5 MPa), EN 13813

Wytrzymałość na ściskanie

C30 (> 30 MPa), EN 13813

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

1–2 h

Zdatność do powlekania

ok. 16 h

pH

< 11 (nisko alkaliczne)

Sposób użycia

Wsypywać proszek Kiilto 60 do chłodnej (10–20°C), czystej wody, stale mieszając, aż powstanie masa o równomiernej gęstości, bez grudek. Natychmiast rozpocząć rozprowadzanie. Produkt można wymieszać także w betoniarce (czas mieszania ok. 3 minut).

Nakładać Kiilto 60 równomiernie przy użyciu pacy i/lub szerokiej stalowej kielni. Rozetrzeć na powierzchni za pomocą stalowej kielni. Wylew musi być suchy przed wykończeniem podłogi masą wyrównującą. Nie należy przyspieszać schnięcia wylewki, stosując ogrzewanie lub wentylację. Zbyt szybkie schnięcie może powodować powstawanie pęknięć włoskowatych.

Jeśli temperatura w poziomowanym pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle, względna wilgotność jest bardzo niska, lub jeśli podłoga jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zaleca się przykrycie podłogi plandeką, gdy tylko będzie możliwe chodzenie po niej. Po stwardnieniu podłogę należy przykryć parkietem lub innymi materiałami na podłogi po wyschnięciu. Zapobiegnie to nadmiernemu wyschnięciu, pęknięciom i słabemu związaniu powierzchni. Jeśli podłoga nie będzie przykrywana żadną warstwą w ciągu 2 tygodni od poziomowania, należy ją posmarować środkiem utwardzającym lub przykryć folią następnego dnia.

Membranę hydroizolacyjną / okładzinę podłogową można nałożyć 16 h po wylaniu wylewki. Membranę hydroizolacyjną Keramix można nałożyć już 4 h po wylaniu w przypadku optymalnych warunków schnięcia
(20°C, 50% RH). Wylewka natychmiast uzyska odpowiednią twardość powierzchni i chemicznie zaabsorbuje wodę w ilości opisanej w instrukcji. Wysoka wilgotność podłoża i warunki niesprzyjające schnięciu wydłużą proces twardnienia. Mając na uwadze specyfikację wilgotności podłoża i montażu powierzchni, zastosować się do zaleceń wydanych przez RYL i producenta pokrycia podłogi. Oceniając możliwość naniesienia kolejnej powłoki, należy wziąć pod uwagę całą strukturę.

W przypadku dużych podłóg rozważyć zastosowanie dylatacji.
Nie jest to zalecane w przypadku podłóg, które mają być malowane.

Nie jest to zalecane w przypadku, gdy parkiet zostanie przyklejony do podłoża.

W miejscach, w których stosuje się hydroizolację, np. na podłogach łazienek, wylew powinien znajdować się pod wodoodporną membraną.

Nie nadaje się do miejsc stale zanurzonych w wodzie (np. basenów).
Uwaga!Użycie nadmiernej ilości wody niż w instrukcji opóźni proces schnięcia i osłabi wytrzymałość betonu. Może również powodować rozwarstwienie i pękanie.
Uwaga! Nie używać nadmiernej ilości wody!

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.