Kiilto Fibergum Primer
Hydroizolacyjna membranę

Grunt zwiększający adhezję pomiędzy membraną Kiilto Fibergum a atestowanymi do wilgotnych pomieszczeń: masami wyrównującymi, podłogami betonowymi i podłogami z płyt drewna. Produkt na bazie wody.

Cechy produktu

  • preparat gruntujący do membran wodoszczelnych Kiilto Fibergum
  • pomarańczowy kolor ułatwia stosowanie
  • wodny

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Podkład do wnętrzowych membran wodoszczelnych.

Wielkość opakowania Kod EAN
Fibergum Primer / exp. 1 l 6411513707012
Fibergum Primer/exp. 3 l 6411513707036
Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1

Mrozoodporność

Zamarza

Pokrycie

ok. 8 m²/L (bez rozcieńczania)

Proporcja mieszania

Gładź lub podłoże betonowe: rozcieńczyć 1:1 wodą
Płyta gipsowa: bez rozcieńczania
Inne chłonne podłoża z płyt: rozcieńczyć 1:1 wodą
Niechłonne podłoża z płyt: bez rozcieńczania
Szorstki beton lub cegła: wygładzić gładzią na bazie cementu Kiilto

Przechowywanie

W oryginalnie, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez -
3 lata.

Szybkość utwardzania

1–2 h zależnie od panujących warunków

Temperatura nakładania

+10–25°C

Typ kleju

grunt do Fibergum

Wielkości opakowania

1 L, 3 L

Sposób użycia

Usunąć z podłoża zaschnięte mleczko cementowe, pokrycia powierzchni, pył ze szlifowania, luźny materiał i smar. W razie potrzeby zeszlifować lub wycyklinować maszynowo. Nałożyć podkład na powierzchnię jako cienką, równą warstwę, np. pędzlem lub pacą. Mocno wetrzeć. Warstwa podkładu musi wyschnąć, aby można było na nią nałożyć membranę. Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z opisem procedury uszczelniania Kiilto.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
LEED
Znak pochodzenia