Kiilto KeraSafe +

Wodoszczelna i paroszczelna folia KeraSafe + do uszczelniania pomieszczeń mokrych. Wysoce elastyczna i trwała folia hydroizolacyjna o dużej zdolności do mostkowania pęknięć. Hydroizolację można wykonać jednorazowo i można ją układać po 1 godzinie od ułożenia folii.

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiilto KeraSafe+ folia wodoodporna do uszczelnień ścian i podłóg we wnętrzach przed położeniem płytek. Nadaje się do mokrych pomieszczeń, np. w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, holach szkolnych i sportowych.

Grubość warstwy

ok. 0,5 mm

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 325 g/m

Klasa ogniowa

E (EN 13501-1:2018)

Naprawa pęknięć

> 1,5 mm (kategoria 3)

Przechowywanie

W oryginalnie, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej +1°C przez 2 rok.

Przepuszczalność pary wodnej

W = 2,8 x 10ˉ¹² kg/(m²Pa)
Z = 2 620 000 s/m
Sd = 71 m

Temperatura nakładania

15–25°C

Typ kleju

Folia elastomerowa
Włóknina PP

Wielkości opakowania

1 x 30 m

Wilgotność podkładu podłogowego

Podłoże betonowe: 8–12% wilg. względnej

Podłoże betonowe i wyrównawcze:
< 85% wilg. względnej M1000 przy użyciu Eco/Floor Plus < 90% wilg. względnej przy użyciu innych materiałów mocujących

Sposób użycia

Kiilto KeraSafe + jest elastyczną, wodo- i paroszczelną folią. Podczas montażu folii KeraSafe + temperatura materiału, pomieszczenia i podłoża muszą być normalne. Panujące warunki, takie jak wilgotność powietrza i temperatura, wpływają znacząco na adhezję i czas schnięcia oraz możliwe odchylenia wymiarowe folii uszczelniającej. Gdy instaluje sie folię klejem do podłogi, powierzchnia musi być obłozona płytkami w ciągu 72 godzin po zainstalowaniu. Przed rozpoczęciem prac należy uważnie przeczytać opis procedury postępowania.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.