Kiilto Vahvikekangas

Formatka wzmacniająca do stosowania z jednoskładnikowymi membranami wodoszczelnymi Kiilto.

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Formatkę wzmacniającą Kiilto Vahvikekangas można stosować na całej powierzchni uszczelnianej pomiędzy warstwami jednoskładnikowych membran hydroizolacyjnych Kiilto. Jest ona odpowiednia również do uszczelniania naroży, spoin, kątów wewnętrznych i innych łączeń materiałów. Stosowana jest wraz z jednoskładnikowymi membranami hydroizolacyjnymi Kiilto z systemów hydroizolacyjnych Kiilto.

Wielkość opakowania Kod EAN
10 m x 1 m 6411513592106
Grubość warstwy

Ok. 0,3 mm

Przechowywanie

W miejscu chłodnym i ciemnym, w temperaturze przekraczającej 1°C.

Temperatura nakładania

15–25°C

Typ kleju

Polipropylen

Wilgotność podkładu podłogowego

< 90% wilg. względnej

Sposób użycia

Ściany:
W razie potrzeby zeszlifować i/lub wygładzić nierówne podłoża gładzią Kiilto. Powierzchnię z płyt gipsowo-kartonowych należy przed uszczelnieniem zagruntować odpowiednim podkładem, zgodnie z instrukcjami. Nanieść jednoskładnikową membranę hydroizolacyjną Kiilto na powierzchnię ściany, na której umieszczona zostanie formatka wzmacniająca. Docisnąć formatkę wzmacniającą do świeżej membrany hydroizolacyjnej. Nanieść kolejną powłokę membrany hydroizolacyjnej tak, aby formatka została zwilżona na wskroś i dokładnie nią pokryta. Pozostawić membranę hydroizolacyjną do wyschnięcia na co najmniej 6 godzin.

Podłogi:
W razie potrzeby zeszlifować i/lub wygładzić nierówne podłoża masą wyrównującą Kiilto. Podłogę z płyt gipsowo-kartonowych należy przed uszczelnieniem zagruntować właściwym podkładem zgodnie z instrukcjami. Nanieść jednoskładnikową membranę hydroizolacyjną Kiilto na powierzchnię ściany, na której umieszczona zostanie formatka wzmacniająca. Docisnąć formatkę wzmacniającą do świeżej membrany hydroizolacyjnej. Nanieść kolejną powłokę membrany hydroizolacyjnej tak, aby formatka została zwilżona na wskroś i dokładnie nią pokryta. Pozostawić membranę hydroizolacyjną do wyschnięcia na co najmniej 6 godzin.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
LEED