Kiilto LH
Gładź tynkarska

Gładź polimerowa do ścian wewnętrznych i sufitów w suchych pomieszczeniach. Nadaje się również do sufitów teksturowanych. Maks. grubość pojedynczej warstwy przy wygładzaniu wynosi 2 mm.

Cechy produktu


  • na bazie polimeru
  • do wykańczania powierzchni ścian i sufitów; sufity teksturowane 
  • pokrycie 1,2 kg/m²/mm
  • możliwość nakładania kolejnej warstwy: po 1 dniu w przypadku 2 mm
  • do suchych pomieszczeń

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiilto LH to gładź ścienna na bazie kleju do suchych ścian wewnętrznych i sufitów. Nadaje się również do tynkowania natryskowego sufitów. Powierzchnie szorstkie należy najpierw otynkować tynkami ściennymi Kiilto TT, Kiilto SK lub Kiilto LK, w zależności od zapotrzebowania na wypełnienie. Wykończoną powierzchnię można pomalować lub położyć na niej tapetę. Zaleca się malowanie powierzchni przed tapetowaniem. Nie nadaje się do pokrycia płytkami ceramicznymi ani winylową boazerią.

Wielkość opakowania Kod EAN
20 kg 6411512150208
Certyfikaty i atesty

Klasa wytrzymałości RL01...RL03 powierzchni zdatnych do malowania (fiński kodeks dobrych praktyk budowlanych RYL 2012), RL04 z dodatkiem
gruntu Kiilto Primer.

Czas zachowania właściwości roboczych

ok. 24 h (18°C)

Grubość warstwy

1–2 mm

Kolory

Jasny

Maks. wielkość cząsteczki

0,25 mm

Pokrycie

Masa materii stałej warstwy 1 mm/m² około 1,2 kg

Proporcja mieszania

7,0–7,5 l wody / worek 20 kg

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu maks. 1 rok w suchym miejscu.

Siła wiązania

> 0,3 MPa (EN 15824)

Szybkość utwardzania

Ok. 1 d (+18°C) (zależnie od panujących warunków)

Typ kleju

Proszek polimerowy na bazie wapnia

Warunki robocze

Zalecenie: 18-20°C, najniższa temperatura robocza +10°C

Wielkości opakowania

Worek 20 kg

Wilgotność podkładu podłogowego

beton < 90 % wilg. względnej

Sposób użycia

Tynkowana powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od pyłu. Nie nakładać nowej warstwy, dopóki poprzednia nie wyschnie. W razie potrzeby powierzchnię można ostrożnie przeszlifować i oczyścić przed nałożeniem nowej warstwy gładzi.

Wsypać proszek Kiilto LH do chłodnej (+18°C), czystej wody, stale mieszając, aż powstanie gładka, równa masa. Pozostawić mieszaninę na około 15 min, a następnie wymieszaj ponownie. Siłę wiązania, odporność na uderzenia i trwałość łaty można poprawić poprzez wymianę 10% wody na Kiilto Pro Start Primer lub Kiilto Pro Primer 001. Nałożyć gładź ręcznie stalową pacą lub użyć specjalnego pistoletu natryskowego do gładzi. Warstwę nakładaną natryskowo należy wyrównać ręcznie stalową pacą. Jeśli tynk ma być przechowany do następnego dnia , pojemnik należy przykryć ostrożnie, aby uniknąć wysuszenia.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu są oparte na naszych badaniach i wiedzy praktycznej. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków i metod pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Warunkiem prawidłowego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli są dostępne.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.