Kiilto HardPlan
Podkład podłogowy do wygładzania

Wzmacniania włóknem, szybkoschnąca, specjalna gładź na bazie cementu do zastosowań w pomieszczeniach oraz zewnetrznych. Zapewnia wyjątkowo twardą i gładką powierzchnię. Nadaje się również do wygładzania podłóg, które mają być malowane i powlekane. Niskoalkaliczna.

Cechy produktu

  • do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz
  • obciążenie chodem już po 1 godz.
  • do nanoszenia agregatem z pompą
  • bardzo twarda, samopoziomujaca, z włóknami wzmacniającymi,
  • szybka, można malować
  • pod drewniane podłogi i panele drewniane, general levellings
  • 1.6 kg/m²/mm
  • pokrywanie po: 5 mm/10 h, 20 mm/ 2 d

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Do wygładzania podłóg warstwą o grubości 2–20 mm w pomieszczeniach i na zewnątrz przed montażem podłóg lub nałożeniem powłoki. Odpowiednia do stosowania na elektrycznym ogrzewaniu podłogowym w suchych miejscach, na obszarze o maksymalnej powierzchni 15 m².

Zalecana grubość warstwy podczas wykańczania podłogi panelami winylowymi, płytkami LVT lub podobnymi wynosi 2–20 mm. Warstwa niskoalkalicznego podkładu chroni spoinę klejową i okładzinę winylową przed wilgocią alkaliczną pochodzącą z betonowego podłoża. Jak wykazały badania efekt ochronny zapewnia 5 mm warstwa podkładu Kiilto HardPlan.

Jeśli podłoga ma zostać pomalowana, pokryta powłoką poliuretanową lub epoksydową lub jeśli podłoga jest położona na zewnątrz, zalecana grubość warstwy wynosi 4–20 mm.

Nadaje się do użytku w domach i biurach, na zadaszonych tarasach i balkonach, garażach, w magazynach, a także w pomieszczeniach z klimatyzacją oraz w pomieszczeniach inżynieryjnych i użyteczności publicznej. W pomieszczeniach o małym natężeniu ruchu wykończona warstwa gładzi HardPlan może pozostać niepowleczona i jest gotowa do użytku. W przypadku nakładania farby lub powłoki na wykończoną warstwę gładzi HardPlan należy sprawdzić wymogi dostawcy farby/powłoki dotyczące podłoża.

Podłoże musi być czyste, zwarte i stabilne. Usunąć mleczko cementowe, zachlapania farbą, resztki kleju i inne zanieczyszczenia oraz wyszorować lub starannie odkurzyć podłogę.

Przed położeniem wylewki podłoża betonowe należy zagruntować rozcieńczonym Kiilto Start Primer (1:4) lub PrimerOne (20% Kiilto PrimerOne / 80% wody) Przed zastosowaniem wylewki podłogi do renowacji lub podłogi z desek należy zagruntować nierozcieńczonym gruntem Kiilto Start Primer lub PrimerOne. Powierzchnie niechłonne, takie jak płytki ceramiczne lub powierzchnie malowane można zagruntować gruntem Kiilto Fix Primer. Powierzchnie na zewnątrz należy zagruntować gruntem Kiilto Fix Primer. W przypadku podłóg betonowych na parterze należy zapobiec przedostaniu się wilgoci kapilarnej do wnętrza konstrukcji.

Podłoże betonowe musi spełniać standardy krajowe.

Certyfikaty i atesty

CT-C40-F10 (EN13813), M1

Czas zachowania właściwości roboczych

n. 20 min (23°C, wilg. względna 50%)

Grubość warstwy

2-20 mm

Klasa ogniowa

A2fl-s1

Kurczenie

< 0,5 ‰ (23°C, wilg. względna 50%)

Lepkość

Natężenie przepływu 130–140 mm

Maks. wielkość cząsteczki

ok. 0,6 mm

Mrozoodporność

Odporny na mróz

Pokrycie

1,6 kg/m² (1-mm warstwa)
Jedno opakowanie zawiera ok. 12 litrów wylewki.

Proporcja mieszania

4,0–4,5 l wody / worek 20 kg

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w suchych warunkach, maks. 12 miesięcy.

Siła wiązania

> 2,0 MPa, EN 13813

Temperatura nakładania

Temperatura optymalna 18-23 °C, minimalna +10°C

Typ kleju

proszek zawierający włókno, specjalny cement i kwarc

Wielkości opakowania

20 kg bag

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton < 90% wilg. względnej

Wytrzymalość na zginanie

F10 ( > 10 Mpa), EN13813

Wytrzymałość na ściskanie

C40 (> 40 MPa), EN 13813

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

ok. 1 godz. (23°C, wilg. względna 50 %)

Zdatność do powlekania

2–5 mm / 10 godz.
20 mm / 2 dni
(23°C, wilg. względna 50%)

pH

< 11 (niskoalkaliczna)

Sposób użycia

Napełnić naczynie do mieszania wymaganą ilością czystej wody. Wsypywać proszek HardPlan do chłodnej (+10–25°C), czystej wody, stale mieszając, aż powstanie jednorodna, elastyczna masa. Pozostawić mieszaninę na około 2 min, a następnie wymieszać jeszcze raz przed użyciem.

Nanieść wylewkę równomiernie za pomocą stalowej lub zębatej pacy. Wylewkę można nakładać za pomocą odpowiedniej pompy do wylewek. Przed nałożeniem pierwszej warstwy wylewki należy odczekać na wyschnięcie poprzedniej.

Nie należy przyspieszać schnięcia wylewki, stosując ogrzewanie lub wentylację. Zbyt szybkie schnięcie może powodować powstawanie pęknięć włoskowatych. Jeśli temperatura w poziomowanym pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle, względna wilgotność jest bardzo niska, lub jeśli podłoga jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zaleca się przykrycie podłogi plandeką, gdy tylko będzie możliwe chodzenie po niej. Podłogę należy stosunkowo szybko pokryć parkietem lub innymi materiałami po utwardzeniu i wyschnięciu. Zapobiegnie to nadmiernemu wysuszeniu powierzchni, pęknięciom i odrywaniu się kawałków. Jeśli podłoga pozostanie niepowlekana/odkryta, należy ją oczyścić środkiem utwardzającym i środkiem wiążącym pył Kiilto Care.

Nie nadaje się do miejsc stale zanurzonych w wodzie (np. basenów).

Uwaga! Należy unikać stosowania nadmiernej ilości wody, ponieważ spowoduje to osłabienie powierzchni i może być przyczyną separacji i pękania.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i praktycznej wiedzy. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków i metod pracy. Na efekt końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Aby prawidłowo korzystać z produktu, należy zapoznać się z broszurą produktu, instrukcją postępowania i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej dostępną pod adresem www.kiilto.com.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.